Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Howarth, L. G.:

If In Doubt, Blame the Aliens! A New Scientific Analysis of UFO Sightings, Alleged Alien Abductions, Animal Mutilations and Crop Circles

Writer's Showcase, iUniverse.com, Inc, Lincoln, NE 2000, 216 sivua

Fil. tri Les G. Howarth on skotlantilainen kemisti, joka on työssään joutunut paljon testaamaan eri aineiden sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai eri aineiden yhteensopivuutta toisten aineiden kanssa. Näitä testejä hän (kuten kaikki muutkin kemistit) ovat joutunut suorittamaan usein satoja, ehkä tuhansia kertoja tutkiakseen vaikkapa miten eri asteinen lämpö vaikuttaa eri aineisiin. Helpottaakseen työtään kemistit käyttävät usein eri tilastomenetelmiä, jotka auttavat kemistiä näyttämällä suuntaa mitä kannattaa testata ja mitä ei.

Vuonna 1997 amerikkalaiset Charles H. Kepner ja Benjamin B. Tregoe Princetonissa kehittävät uuden tilastomenetelmän, joka perustuu kysymyksiin, miten tietty ilmiö yleensä käyttäytyy tekemällä yksinkertaisia kysymyksiä ja kirjoittamalla vastaukset taulukkomuotoon. Voidaan kysyä esim. "Paistaako aurinko yleensä päivisin?" (Vastaus: Kyllä). "Paistaako aurinko aina päivisin?" (Vastaus: Ei). Paistaako aurinko öisin?" (Vastaus: Ei). Analysoimalla ihmisten havaintoja, tässä tapauksessa auringosta, voidaan tehdä se johtopäätös, että aurinko ei milloinkaan paista öisin, mutta se saattaa paistaa päivällä.

Howarth, joka ei milloinkaan aikaisemmin ole ollut tekemisissä ufojen kanssa, keksi nyt käyttää tätä uutta Kepner-Tregoe -menetelmää ufohavaintojen analysoimiseen ja tutkia millaisen tuloksen tämä menetelmä antaa. Howarth hankki alan kirjallisuutta ja nimenomaan UFOCAT CD-ROM'in, johon on kerätty yli 50000 ufohavaintoa ja ryhtyi käymään läpi ufohavaintoja Kepner-Tregoe -menetelmällä. Howarth tekee kaksi yllättävää havaintoa:

UFOCAT tietopankin mukaan:
- UFOCATissa ei ole ainoatakaan ufohavaintoa, joka olisi tehty sateella
- UFOCATissa ei ole ainoatakaan ufohavaintoa, joka olisi tehty Intiassa

Howarth testasi eri teorioita, mikä aiheuttaa ufohavaintoja, ottaen huomioon nämä kaksi yllämainittua tekijää sekä muut ufohavaintojen yleistekijät. Hän testasi lentokoneteorian, säähavaintopalloteorian, lentävät eläimet -teorian, ilmakehäteorian (pallosalamat), tähtitiedeteorian, harhateorian (havaitsija näkee harhoja alkoholin tai huumeiden vaikutuksesta), testilentokoneteorian, avaruusalusteorian, petosteorian, maaenergiateorian (piezosähkö) ja lopuksi jumalien vierailuteorian (avaruudesta tulleet jumalat tai maan päällä asuvat tuntemattomat jumalat tai yli-ihmiset).

Testin tuloksena Howarth asettaa yllämainitut eri teoriat todennäköisyysjärjestykseen, eli mikä on todennäköisin selitys ufohavaintoihin ja saa aikaiseksi seuraavan taulukon:

SijaSelitys
1Testilentokoneet
1Avaruusalukset tai maanpäälliset "jumalat"
3Petokset
4Yliluonnolliset jumalat
4Ilmakehäselitykset
6Säähavaintopallot
7Lentokoneet
8Harhat
8Maaenergia
10Tähtitieteelliset selitykset
11 Lentävät eläimet

Tässä testissä siis "Testilentokoneet" ja "Avaruusalukset tai maanpäälliset jumalat" jakavat ensimmäisen sijan.

Jotta Howarth nyt pääsisi eteenpäin tutkimuksissaan ja voisi päätellä kumpi ensimmäisen sijan ehdokkaista on todennäköisin ehdokas, hän ottaa mukaan muita havaintojen yhteydessä havaittuja ilmiöitä, kuten havaittuja sotilaslentokoneita, väitettyjä sieppauksia, karjansilpomisia, havaintoja lähellä voimalaitoksia tai tieteellisiä laitoksia, viljakuvioita, valosäteiden taivutuksia, lisääntynyttä säteilytasoa, merkillisiä ääniä, epämiellyttäviä hajuja, lämpövaikutuksia kasveissa, pahoinvointia tai loukkaantumisia, kadonnutta aikaa, sähkölaitteiden toimintahäiriöitä, eläinten hermostunut tai outo käyttäytyminen, havaintoja lähellä vettä, toisiinsa yhdistyviä tai useaan osaan jakautuvia ufoja, havaittuja muukalaisia, lisääntynyttä paranormaalista kykyä havaitsijassa, "sotilaiden" varoituksia olla ilmoittamatta havaintoja, ufon ympärillä olevaa sumua, kohteen perässä olevaa vanaa, ufoista tulevia liekkejä, laskeutumispaikalla havaittuja painaumia, ley-linjoja tai vanhoja rakennuksia. Lisäksi Howarth ottaa huomioon, että monet silminnäkijät usein ovat havainneet saman kohteen, tai havaintotekijänä usein ovat "luotettavat" havaitsijat kuten sotilaat tai poliisit.

Howarth testaa nyt näitä mainittuja ilmiöitä Kepner-Tregoe -menetelmän avulla ja saa tulokseksi että

- Muukalais- tai "jumala" -teoriaa ei voida vielä sulkea pois selityksenä
- Viitaten mm. Nick Popen lausuntoon, että ufojen lento-ominaisuudet eivät vastaa edes testilentokoneiden käyttäytymistä, Howard on valmis sulkemaan pois testilentokoneet selityksenä
- Howard katsoo, että tässä vaiheessa tavalliset lentokoneet, harhat, tähtitieteelliset selitykset ja lentävät eläimet ovat suljettu pois selityksenä

Nyt Howarth tutkii sieppausilmiötä Kepner-Tregoe -menetelmän avulla ja ottaa huomioon seuraavat selitysmahdollisuudet:
 
- Sieppaukset ovat todellisia
- Ilmiö johtuu lapsuudessa koetusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä
- Ilmiö johtuu syntymätraumasta
- Ilmiö johtuu "lähellä kuolemaa" -ilmiöstä
- Ilmiö johtuu "ruumiista irtaantumis" -ilmiöstä
- Ilmiö johtuu petoksista
- Siepatut kuvittelevat sieppauksia "väärän muisti" -ilmiön seurauksena
- Ilmiö johtuu nukkumishäiriöistä
- Ilmiö johtuu unista
- Ilmiö johtuu sivuonkalohäiriöistä
- Ilmiö johtuu sähkömagneettisista seikoista

Kepner-Tregoe -menetelmän avulla päästään siihen tulokseen että:
 
- Sieppaukset ovat todellisia -selitys on ensimmäisellä sijalla, ja
- Syntymätraumaselitys on toisella sijalla sikäli, ettei sitä voida kokonaan eliminoida, mutta kuitenkin huomattavasti heikommin perustein. Howarth on sitä mieltä, että tässä vaiheessa voidaan eliminoida muut mahdolliset selitykset.

Seuraavaksi Howarth testaa karjansilpomisilmiötä Kepner-Tregoe -menetelmällä. Vaihtoehtoisina selityksinä ovat:
 
- Muukalaiset
- Saatananpalvojat
- Seksuaalisesti perverssit
- Hallitus, joka tekee salaisia kokeita
- Vandalismi
- Muut eläimet

Kepner-Tregoe -analyysi osoittaa, että muukalaiset ovat ensimmäisellä sijalla tässä analyysissä ja saatanapalvojat tulevat mahdollisena kakkosena.

Nyt Howarth siirtyy viljakuvioihin ja luettelee ajateltavissa olevat selitykset:
 
- Ilmakehäselitykset kuten plasma
- Avaruusalukset
- Paranormaalit selitykset kuten poltergeist tai kummitukset
- Maaenergiaselitykset
- Petokset

Suoritettuaan Kepner-Tregoe -analyysin näitä selitysmahdollisuuksia silmälläpitäen Howarth tulee siihen tulokseen että
 
- Petokset ovat yleinen selitys viljakuvioille
- Mutta Howarth ei pysty sanomaan, että petokset ovat ainoa selitys viljakuvioille
- Avaruusalusteoria ei ole poissuljettu
- Ilmeisesti voidaan sulkea pois ilmakehäteoria, paranormaaliteoria ja "Maaenergia" -teoria"

Suoritettuaan edellä mainitut osatestit, Howarth yhdistää nyt kaikki osat yhteen suureen testiin, mutta jättää viljakuviot pois tästä testistä, koska niiden kohdalla petokset olivat todennäköisin selitys. Tämän yhteisen suuren Kepner-Tregoe -analyysin tulos osoittaa, että nyt todennäköisin selitysjärjestys ufohavainnoille on seuraava:
 
1. Avaruusalukset
2. Maanpäälliset "jumalat"
3. Testilentokoneet

Eri tilastotieteellisiin laskelmiin nojautuen Howarth on sitä mieltä, että on olemassa jopa 97% todennäköisyys sille, että ufot ovat avaruudesta.

Lopuksi Howarth suorittaa Kepner-Tregoe -analyysin saadakseen selville mikä muukalaisten päämäärä saattaisi olla. Vaihtoehtoina ovat:
 
- Antropologinen tarkoitus
- Risteytys
- Soluttautuminen
- Kloonaus
- Inhimillisen geneettisen materiaalin talteenotto mahdollisen katastrofin sattuessa
- Invaasio
- Kouluttaminen
- Hyväksikäyttö
- Tutkiminen

Kepner-Tregoe -analyysi antaa seuraavat vastaukset:
 
- Muukalaiset ovat tuskin harjoittamassa koulutusta
- Muukalaiset ovat tuskin tutkimassa Maapalloa
- Todennäköiset tarkoitusperät ovat invaasio, kloonaus, soluttautuminen tai risteytys

PS. Vastausta sille miksi UFOCATissa ei ole ainoatakaan sateella tehtyä havaintoa tai miksi siinä ei ole ainoatakaan havaintoa Intiasta jää vastausta vaille.

Björn Borg, 13.12.2003


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |