Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Haines, Richard F.:

Project Delta: A Study of Multiple UFO

LDA Press, Los Altos, California 1994. 250 sivua

Richard Foster Haines on kokeellisen psykologian ja fysiologian fil. tohtori Michigan State -yliopistosta. Haines on kirjoittanut seitsemän ufokirjaa, ja lausui ufoista seuraavaa jo vuonna 1979:

"Siitä huolimatta, ettei minulla vielä ole tarpeeksi tietoa ufojen luonteesta, jotta voisin vetää tieteellisen johtopäätöksen, uskon kuitenkin, että ilmiö objektiivisesti katsoen on todellinen. Tällä tarkoitan sitä, että ne tuhannet ihmiset, jotka ympäri maailmaa kokevat ufoilmiöitä, käyttäytyvät havaintohetkellä kuten kuka tahansa normaali ihminen, jolla on normaali havaintokyky. Ufojen raportoidut, jopa hyvin erilaiset ominaisuudet, viittaavat siihen, että kuvassa on myös mukana kognitiivinen komponentti. Tämä tuo mukanaan alitajuisia tai esitajuisia protosymboleja, jotka useimmilla ihmisillä on hyvin syvälle haudattuja. Uskon, että jonakin päivänä saamme tietää ufoilmiön oikean alkulähteen. Sillä hetkellä saamme varautua muutamaan suureen yllätykseen todellisuuden luonteesta ja siitä millaisissa lastenkengissä tieteemme vielä kävelee."

Haines on on toiminut useita vuosia tutkijana NASA:n Ames Research Centerin Life Sciencesissa. Hän on erikoistunut keräämään lentäjien ufohavaintoja ja tällä hetkellä hänellä lienee kokoelmassaan noin 3600 lentäjien antamaa uforaporttia.

Haines perusti vuonna 2000 raportointikeskuksen "National Aviation Reporting Center on Anomalous Phenomena" (=NARCAP), jonka tehtävänä on vastaanottaa ja tutkia lentäjien ufohavaintoja. Samana vuonna Haines julkaisi raportin "Aviation Safety in America - A Previously Neglected Factor", jossa luetellaan yli 100 lentäjien kohtaamisia ufojen, tai UAP:n (=Unidentified Aerial Phenomena) kanssa, ja jotka ovat vaarantaneet lentoturvallisuutta. Raportissa luetellaan 56 kpl "läheltä piti" -tilannetta, joissa lentäjät ovat joutuneet tekemään väistöliikkeitä.

Yllämainittuun kirjaan Haines on kerännyt ufohavaintoja, joissa on havaittu kaksi tai useampi ufo yhtä aikaa. Kirjassa on selostettu yhteensä 473 tapausta ajalta 1504 eKr. -1993. Kirjan hiukan merkillinen nimi "Project Delta" tulee siitä, että Hainesin mukaan kreikkalaista "delta" -kirjainta on käytetty matematiikassa ja fysiikassa merkityksessä "muutos" ja tämä sopii Hainesin mukaan tälle kirjalle.

Haines on jakanut havainnot 13 alaluokkaan:

 • suorat lennot
 • suorat lennot jyrkällä käännöksellä
 • muodostelmalennot
 • pystysuorat nousut
 • pystysuorat laskeutumiset
 • kohteen jakautuminen eri osiin ja muodonmuutokset
 • toistuvat tai aaltomaiset tms. lennot
 • äkilliset katoamiset/ilmestymiset
 • leijumiset
 • erittäin epäsäännölliset lentoradat
 • monimutkaiset tapahtumat
 • kaarevat lennot
 • sekalaiset

Koska kirjassa on selostettu yhteensä 473 tapausta, joissa on havaittu kaksi tai useampi ufo, niin allekirjoittanut on täysin umpimähkään valinnut muutaman esimerkin kirjasta:

1) Italian Rozzanossa havaittiin yöllä 19.11.1978 vihreä tulipallo (A), joka lensi lähellä Milanoa nopeudella, joka oli suurempi kuin lentokoneen nopeus. Se lensi suoralla kurssilla vaihtaen välillä värinsä siniseksi. Tämän jälkeen havaittiin toinen kellanvärinen kohde (B), joka lähestyi ensimmäistä kohdetta (A) törmäyskurssilla sen vasemmalta puolelta. Toinen kohde (B) kiihdytti nopeutensa välttääkseen yhteentörmäystä ja ohitettuaan ensimmäisen kohteen (A) se (B) hidasti taas entiseen nopeuteensa. Tällöin ensimmäinen kohde (A) kuitenkin ampui valosäteen takaa kohti toista poistuvaa kohdetta (B), joka katosi valovälähdyksessä. Ensimmäinen kohde (A) jatkoi matkaansa, jolloin kolmas kohde (C) ilmestyi ja seurasi ensimmäistä kohdetta (A).

2) Cressyssa Tasmaniassa havaittiin 4.10.1960 suuri harmaa sikarinmuotoinen kohde. Laskeva aurinko valaisi sikaria, jossa oli suuri määrä pystysuorassa olevia linjoja. Sen keulassa loisti punainen valo, jonka keskellä oli pieni potkuri. Sikarin nopeus oli noin 800 km/h ja se lensi suoraan länteen. Minuutin kuluttua se pysähtyi noin 5 kilometrin päässä sijaitsevan Panshangerin maatilan ylle. Tällöin ilmestyi lähellä olevista pilvistä 5-6 kiekonmuotoista esinettä. Ne liikkuivat suurella nopeudella ja lensivät samanlaisella liikkeellä kuin kivi, joka heitetään veden pintaa pitkin. Näiden kohteiden läpimitta oli noin 12 metriä. Pienemmät esineet asettuivat sikarin viereen. Sen jälkeen kuin kaikki olivat leijuneet paikallaan muutaman sekunnin ajan, niin kaikki muuttivat kulkusuuntaa ja lensivät takaisin suuntaan mistä ne olivat tulleetkin. Sikari lensi sisään sadepilveen "takaperin".

3) Lentäjä, joka oli Aerostar PA60 lentokoneessa 28.9.1980 lähellä Pompano Beachia, Boca Ratonissa, Floridassa, havaitsi kaksi "pelastusveneenkeltaista hampurilaismallista" kohdetta, jotka lähestyivät hänen konettaan ja tulivat jopa 120 metrin etäisyydelle. Ufot olivat päällekkäin miltei kiinni tai kiinni toisissaan. Lentäjä teki tällöin jyrkän käännöksen, jotta hän pääsisi lähemmäksi ufoja tutkiakseen niitä. Ufot erkanivat tällöin toisistaan ja ryhtyivät kiertämään hänen konettaan 8-10 kertaa usean minuutin ajan, jolloin etäisyys niihin oli noin 450-600 metriä. Kohteiden läpimitta näytti siltä, kuin ojennetussa kädessä olisi pitänyt koripalloa, joka vastasi noin 20 kulma-astetta, eli kohteet olivat erittäin suuret! Yhtäkkiä ufot kiihdyttivät ja katosivat.

4) Myös suomalainen Finnair on päässyt mukaan kirjaan. Hainesin mukaan Finnairin Caravelle-kone oli matkalla Helsingistä Ouluun joulukuussa 1966, jolloin koneesta havaittiin kolme sikarinmuotoista kohdetta, joita saattoi kymmenen vaaleampaa ja kymmenen tummempaa pyöreää kohdetta. Ufomuodostelma ohitti Finnairin koneen vasemmalta puolelta, mutta alempana ja oli menossa samaan suuntaan kuin Finnairin kone. Koneessa olevat kaksi kompassia näytti tapahtumahetkellä eri lukuja, ja tämä oli Hainesin mukaan osoitus magneettisesta häiriöstä. Samaa muodostelmaa havaittiin myös toisesta Finnairin koneesta Hampurin yllä ja myös kolmannesta Finnairin koneesta Maarianhaminan yllä.

Hainesin kirjaa voi hyvällä omallatunnolla suositella kaikille ufologiasta kiinnostuneille. Kirjassa on myös monta hyvin tehtyä piirrosta, jotka valaisevat havaintoja. Kirjassa julkaistaan myös valokuvia Yungaissa, Perussa,maaliskuussa 1967 valokuvatusta kahdesta ufosta.

Björn Borg, 30.9.2005


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |