Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Bartholomew, Robert E. & Howard, George S.:

UFOs and Alien Contact: Two Centuries of Mystery

Prometheus Books, Amherst, New York 1998. 408 sivua

Vuonna 1998 julkaisivat sosiologian professori Robert E. Bartholomew (James Cook -yliopisto, Australia) ja psykologian professori George S. Howard (Notre Dame -yliopisto, Indiana) yllämainitun kirjan. Puolet kirjasta kertoo vanhoista ilmalaivahavainnoista (ns. kummitusilmalaivoista) ja nämä havainnot perustuvat tekijöiden mukaan kollektiiviseen harhaan ("mass delusion") ja tämä harha toistuu nykyisin esim. ufoilmiön muodossa.

Tekijöiden mukaan nykyajan kontaktihenkilöt ja sieppausuhrit eivät ole henkisesti sairaita, vaan kuuluvat väestön 4 %:n vähemmistöön, jonka tunnusmerkkinä on persoonallisuus, jota tekijät kutsuvat FPP- persoonallisuudeksi (FPP = Fantasy-Prone Personality) (= Persoonallisuus, jolla on taipumus mielikuvitukseen). Tämä FPP- persoonallisuus ilmenee myös muulla tavalla, kuten miten helposti henkilö voidaan hypnotisoida, psyykkisissä taidoissa, healingissä, OBE-kokemuksissa, automaattikirjoituksissa, hengellisissä näyissä sekä ilmestyksissä. Käsityksensä tueksi tekijät ovat laatineet listan, jossa on lueteltu 154 kontaktihenkilöä ja sieppausuhria sekä kuvaus niistä FPP- ominaisuuksista, jotka ovat tunnistettavissa näiden henkilöiden kohdalla.

Allekirjoittanut suhtautuu kuitenkin ihmetellen tähän kirjallisuudesta poimittuun listaan siitä syystä, että asiantuntijat yleensä erottavat jyrkästi kontaktihenkilöt ja sieppausuhrit toisistaan, kun taas tämän kirjan tekijät yhdistävät nämä kaksi ryhmää yhdeksi ainoaksi samanarvoiseksi ryhmäksi. Vaikuttaa myös kummalliselta, että tekijät useassa tapauksessa näyttävät ottavan itse sieppaustapahtumaa, ja mitä sen yhteydessä on tapahtunut, todisteeksi siitä, että siepatuilla on kyseinen FPP- persoonallisuus. Näin tehdään esim. Hillin, Schirmerin ja Godfreyn tapauksissa.

Björn Borg, 17.10.2004


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |