Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Gindilis, L. M. & Menkov, D. A. & Petrovskaya, I. G.:

Observations of Anomalous Atmospheric Phenomena in the USSR. Statistical Analysis

Moskova 1979. (CUFOS 1980). 63 sivua (A4)

"7,5 % raporteista on tähtitieteilijöiden tekemiä."

"Osa havainnoista saattaa saada selityksensä erilaisista teknisistä kokeista, etenkin avaruuskokeista. Kuitenkin kohteiden kinemaattiset ominaisuudet sulkevat pois tämän selityksen ainakin kolmasosassa tapauksista."

"Tämä tilasto tekee mahdolliseksi tehdä se johtopäätös, että on olemassa tietynlainen ilmiö, jonka tilastolliset ominaisuudet ovat vakaat."

Allekirjoittanut sai lainaksi raportin, joka on todellinen harvinaisuus, eli Gindiliksen, Menkovin ja Petrovskajan tilastollisen ufotutkimuksen vuodelta 1979. Allekirjoittanut on kyllä kertonut tästä raportista mm. kirjassa "Tähtitieteilijät ja ufot", mutta siinä olevat tiedot ovat toisen käden tietoja. Nyt käsissäni on "se aito",eli raportin englanninkielinen versio.

Raportista otettiin vuonna 1979 vain 100 kappaleen venäjänkielinen painos, josta yksi lähetettiin GEPAN-järjestölle Ranskaan. Ranskalaiset puolestaan lähettivät sen NASAlle USA:han ja NASA taas käänsi raportin englanniksi. Tästä käännöksestä on CUFOS taas painattanut kopioita, joista siis nyt allekirjoittaneella on yksi kopio lainassa.

Raportin on julkaissut Neuvostoliiton Tiedeakatemian yleisen fysiikan ja tähtitieteen jaosto. Asiakirja on tilastotieteellinen analyysi 256:sta neuvostoliittolaisesta ufohavainnosta (joissa havaittiin yhteensä 457 kohdetta). Raportin tekijöistä L. M. Gindilis palveli Valtion Tähtitieteellisessä Shternberg-instituutissa. Gindilis on kirjoittanut raportin osat 3.3 ja 14. D. A. Menkov palveli Moskovan Teknillis-Fysiikka -Instituutissa. Menkov on tutkinut materiaalin tilastollisesti ja on luokitellut sen. I. G. Petrovskaja palveli Avaruustutkimusinstituutissa ja on valmistellut materiaalia alustavasti.

Raportti on hyvin merkittävä monestakin syystä:

1. Se on Neuvostoliiton Tiedeakatemian kustantama ja julkaisema virallinen raportti.

2. Vaikka raportissa käytetään sellaisia ilmaisuja kuin "epätavallinen ilmakehän ja avaruuden ilmiö" tai "epätavallinen ilmakehäilmiö" tai "epätavallisia esineitä", niin tuodaan varsin selvästi esille sivulla 1, että kyseessä ovat ufot. Tekijät välttävät kuitenkin ufo-sanaa, koska se tekijöiden mukaan sisältää ilmiön tulkinnan. Kuitenkin ufo-sanaa käytetään jossain kohdissa.

3. Raportti on merkittävä siitäkin syystä, että se julkaistiin tasan 10 vuotta USA:n Condon-komitean raportin jälkeen.

4. Raporttia tutkiessa tajuaa jonkun ajan kuluttua, ettei kyseessä ole vain 256 ilmoitetusta ufohavainnosta, joista sitten suuri osa olisi selitetty tavanmukaisin selityksin. Sen sijaan raportissa mainitut 256 tapausta ovat havaintoja, jotka ovat tähän mennessä vastustaneet selitysyrityksiä, eli kyseessä ovat siis sanan varsinaisessa merkityksessä tunnistamattomat lentävät kohteet.

Havaitsijoiden määrät:
87 tapausta = 1
39 tapausta = 2
13 tapausta = 3
9 tapausta = 4
70 tapausta "muutama" ja
38 tapauksessa kyseessä oli massahavainto.

Havainnoista 6 tehtiin säähavaintoasemalta ja 4 havaintoa tähtitieteellisestä observatoriosta. Havaitsijoiden joukossa oli 10 tähtitieteilijää, 6 säätieteilijää, 6 geologia, 5 muuta erikoiskoulutuksen saanutta, 23 insinööriä, 14 lentäjää, 9 laboratoriotyöntekijää, 9 opettajaa, 8 opiskelijaa, 8 ylioppilasta, 8 sotilasta, 5 lääkäriä jne. Raportin tekijät toteavat, että tilastot osoittavat varsin selvästi, että havaitsijat yleensä ovat hyvin koulutettuja ja että Hynek kiinnitti huomiota tähän seikkaan jo vuonna 1964.

Ylivoimaisesti suurin osa havaitsijoista ovat havainneet ufon vain kerran. Joukossa on kuitenkin 16 havaitsijaa, jotka ovat nähneet ufoja kaksi kertaa, 6 havaitsijaa, jotka ovat nähneet ufoja 3 kertaa ja 2 havaitsijaa, jotka ovat nähneet ufoja enemmän kuin 3 kertaa.

Havainnot jakautuvat periaatteessa yli koko Neuvostoliiton, mutta lisääntynyttä toimintaa havaittiin 1967 Donbasissa, Pohjoisessa Kaukasuksessa ja Rostovin alueella. Kun katsoo karttaa, niin tämä aktiviteetti on keskittynyt varsin paljon longituudiin 40 astetta ja latitudiin 50 astetta, eli Rostovin alueelle.

Havainnoista 76 % tehtiin vuonna 1967. Raportin tekijät olettavat tämän johtuvan siitä, että vuonna 1967 lähetettiin televisiossa ohjelma, jossa keskusteltiin ufoista. Sen jälkeen kun Pravda oli helmikuussa 1968 kirjoittanut negatiiviseen sävyyn ufoista, raporttien määrä romahti.

Tilastot osoittavat, että samasta kohteesta on usein tehty useita havaintoja samana päivänä. Tilastot osoittavat myös, että vuonna 1967 havaintojen ylivoimainen huippu oli jokaisen kuukauden 20. päivä tai joku päivä ennen sitä. Havaintojen huippu oli huhti-, touko-, kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa kello 21, mutta tammi-, helmi-, maalis-, loka-, marras- ja joulukuussa kello 18. Havaintojen kesto oli useimmiten 1-4 minuuttia, mutta vaihteli 2 sekunnista 4 tuntiin.

Havaitut ufot olivat tähtimäisiä, suuren koon tähtimäisiä, pallomaisia, epämuodostuneen pallon muotoisia, kiekkomaisia, kiekkomaisia terävine reunoineen, puolikuun muotoisia, epäsymmetrisiä puolikuun muotoisia (pilkun näköiset), pitkulaisia, erittäin pitkät (sikari tai kurkku), kolmiot, neliskulmaiset, suikaleen muotoiset, rengasmaiset, kupumalliset, puolikupumalliset, hanttelimalliset ja muun muotoiset.Suurin osa havaituista kohteista liikkui itään päin vuonna 1967. Tämä ei kuitenkaan pitänyt paikkansa muina vuosina. Seuraavanlaisia havaintoja on myös kirjattu:

Kohde muuttaa muotoaan = 39%
Valaiseva kohde sammuu = 22%
Kohde haihtuu vähitellen = 11%
Uusi kohde ilmestyy = 20%
Uusi kohde irtoaa toisesta kohteesta = 11%
Kohde telakoituu toisen kohteen kanssa = 1%
Kohde jakautuu kahtia = 1%

62 kertaa on havaittu kaksi kohdetta samanaikaisesti, 24 tapauksessa on havaittu kolme kohdetta, 6 kertaa on havaittu neljä kohdetta ja 2 kertaa on havaittu enemmän kuin neljä kohdetta samanaikaisesti.

Luvussa, jonka otsikko on "Esineiden lentorata", on mainittu "jyrkät käännökset, paikallaan leijuvat esineet, paikallaan olevat esineet ja ohjatuilta vaikuttavat esineet". Lisäksi mainitaan "pyörivät esineet ja sellaiset, joilla on epätavalliset liikeradat".

"Tämä tilasto tekee mahdolliseksi tehdä se johtopäätös, että on olemassa tietynlainen ilmiö, jonka tilastolliset ominaisuudet ovat vakaat", sanotaan raportissa. Osa havainnoista saattaa saada selityksensä erilaisista teknisistä kokeista, etenkin avaruuskokeista. Kuitenkin kohteiden kinemaattiset ominaisuudet sulkevat pois tämän selityksen ainakin kolmasosassa tapauksista. Lisäksi havaintoja on tehty jo kauan ennen vuotta 1957.

Erityisten valvontalaitteiden asentamista pitäisi raportin tekijöiden mielestä harkita vakavasti. "Neuvostoliitosta ja ulkomailta kerätyt tiedot oikeuttavat mielestämme tällaisten tutkimusten aloittamista", sanotaan raportin lopussa.

Raportissa on julkaistu suuri määrä erilaisia tilastoja ja graafeja, joita ei voida toistaa tämän lyhyen esittelyn yhteydessä. Jokainen, joka on vakavasti kiinnostunut ufoilmiön tilastollisesta puolesta, pitäisi tutkia tätä raporttia.

Björn Borg, 4.6.2005


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |