Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Baldwin, William J.:

CE-VI. Close Encounters of the Posession Kind

Headline Books, Inc., Terra Alta, WV 2002. 126 sivua

Tähtitieteilijä J. Allen Hynek oli se joka ryhtyi käyttämään kehittämäänsä luokittelujärjestelmää, jota nykyisin ufologiassa käytetään yleisesti. Hynek puhui mm. 1-3 asteen lähihavainnoista (CE 1-3). Myöhemmin muut lisäsivät asteikkoon neljännen asteen lähihavainnon (CE-4), jolla tarkoitetaan sieppauksia. Tämän jälkeen on vielä ryhdytty käyttämään viidennen asteen lähihavaintoa (CE-5), jonka eri kirjailijat määrittelevät hyvin eri tavalla. Oikea tapa luonnehtia sitä on kuitenkin sanoa, että sillä tarkoitetaan tapausta, jolloin ihminen omasta aloitteestaan, tavalla tai toisella, saa yhteyden ufoon.

Saatuani yllämainitun, fil. tri William J. Baldwinin kirjoittaman, kirjan käteeni voin vain todeta, että nyt Baldwin sitten on lisännyt luetteloon vielä yhden asteen, eli kuudennen asteen lähihavainnon (CE-6 tai CE-VI). Luulen kuitenkin, ettei tästä asteesta tule mitään yleisesti ufologiassa hyväksyttyä määritelmää ja perustelen käsitystäni kohta.

Baldwin kertoo heti kirjansa esipuheessa SETI- ohjelmasta ja toteaa että "hallituksen rahoittama SETI saattaa kohdistaa huomionsa väärään suuntaan. Radiosignaalit lähetetään avaruuteen ja giganttiset vastaanottolautaset odottavat, että joku 'siellä ulkona' oleva älykäs olento lähettäisi vastauksen".

Tähän on heti todettava, että Baldwin ei ole ollenkaan perillä SETIstä ja siitä miten se toimii. Ensinnäkin se ei ole ollut vuosikausiin hallituksen rahoittama, vaan yksityisten rahoittama. Lisäksi SETI ei lähetä itse mitään signaaleja avaruuteen, vaan kuuntelee passiivisesti avaruudesta tulevia signaaleja. Nykyisinhän myös tuhannet yksityiset ihmiset ovat mukana SETI-ohjelmassa omilla tietokoneillaan ja kaikki nämä ihmiset tietävät varsin hyvin miten SETI toimii.

Baldwinin mukaan on olemassa paljon ihmisiä, joihin erilaiset näkymättömät olennot ovat kiinnittäneet itsensä, kuin loinen. Usein nämä ihmiset eivät ole itse edes tietoisia tilanteestaan, vaan totuus tulee ilmi vasta terapian yhteydessä (!). Baldwin jakaa nämä olennot kolmeen ryhmään, eli "Earthbound spirits" (EB) (Maailmaan tai Maahan sidotut henget, eli kuolleitten henkilöiden sielut), "Dark Force Entities" (DFE) (Mustan voiman olennot, eli demonit) ja extraterrestrials (ET) (avaruusolennot). Baldwinin mukaan demonit usein kontrolloivat avaruusolentoja.

(Todettakoon tässä yhteydessä, että jo kauan toiset ovat käyttäneet ilmaisua "walk-ins" avaruusolennoista, jotka ovat ottaneet jonkun henkilön haltuunsa. Baldwin käyttää ilmaisua kuudennen asteen lähihavainto tai lähituntuma CE-VI, joka vastannee vanhempaa ilmaisua "walk-in").

Baldwin on kuitenkin kehittänyt tehokkaan menetelmän, jonka mukaan nämä olennot voidaan karkottaa henkilöstä ja samalla voidaan lisätä ko. henkilön immuunijärjestelmää siten, että henkilö myös tulevaisuudessa voi vastustaa näiden olentojen "kiinnittymisen" uudelleen uhriinsa. Baldwin kertoo myös Janetista, jolla on avaruusolentojen asettama luotain vatsan alueella. Tämä luotain on ohuen mustan langan kautta (kahden eri ulottuvuuden kautta) yhteydessä avaruusalukseen, jonka laboratorion lääkäriin Baldwin saa yhteyden. Avaruusaluksen lääkäri vastaa Baldwinin kysymyksiin ja kertoo, että hän on asettanut tällaisen luotaimen tiedonkeruuta varten noin 3000 ihmiseen. Baldwinin mukaan aikaisemman elämän regressioterapian yhteydessä on havaittu, että 50-70% ihmisistä ovat aikaisemmassa elämässään olleet avaruusolentoja, jotka ovat tahtoneet tulla Maahan. Regressioterapiassaan Baldwin ensimmäiseksi kysyy ihmiseen kiinnitetyltä olennolta, minkä tyyppinen olento on kyseessä ja pystyy siten määrittelemään onko kyseessä EB, DFE tai ET.

Kirjan luvussa 4 Baldwin siirtyykin sitten kertomaan ufoista ja sieppauksista. Luvussa 5 Baldwin ottaa esille hybridiolennot eli olennot, jotka ovat puoliksi ihmisiä ja puoliksi avaruusolentoja. Baldwinin mukaan epäonnistuneiden hybridikokeilujen kuolleitten olentojen sielut saattavat myös kiinnittää itsensä ihmiseen. Demoneista taas Baldwin kertoo, että Yhdysvalloissa suoritettiin katolilaisen kirkon toimesta vuosien 1970-1980 välisenä aikana yli 600 demonien karkotusta.

Palaan nyt siihen mitä alussa sanoin. En usko, että Baldwinin CE-VI -määritelmästä tule mitään yleisesti käytettyä määritelmää ufologiassa. Syy on yksinkertainen: CE-6 -määritelmänsä kanssa Baldwin astuu ufologian ulkopuolelle, koska erittäin suuri osa Baldwinin mainitsemista olennoista eivät liity ollenkaan ufologiaan.

Allekirjoittaneen uteliaisuus herää kun huomaan, että Baldwin kertoo olevansa jopa kolmen eri alan tohtori. Saan etsiä aika kauan Internetistä ennen kuin löydän tästä tarkempaa tietoa, jossa kerrotaan, että Baldwin suoritti hammaskirurgin tohtorin tutkinnon (D.D.S.) vuonna 1970 University of the Pacific School of Dentristyssa, teologian tohtorintutkinnon (Doctor of Ministry) vuonna 1982 Western University Graduate College of Theologyssa, sekä filosofian tohtorin tutkinnon vuonna 1988 American Commonwealth Universityssa San Diegossa.

Tutkin asioita hiukan Internetin kautta ja huomaan että American Commonwealth -yliopisto kyllä löytyy San Diegosta, mutta sillä ei ole mitään kotisivua netissä, eikä edes sähköpostiosoitetta. Etsin netistä tietoa katuosoitteen perusteella, jolloin havaitsen että samassa katuosoitteessa toimii myös toinen yliopisto sekä joukko erilaisia yrityksiä. Western University -nimisiä yliopistoja löytyy useitakin eri puolilla maailmaa, muttei sellaista, missä olisi "Graduate College of Theology" -nimistä oppilaitosta. Luultavasti etsin huonosti.

Baldwinin kotisivulla netissä kerrotaan että hän oli mukana tunnetun radiojuontajan Art Bellin ohjelmassa vuonna 2002. Tässä yhteydessä Baldwinia kuitenkin kutsuttiin vain hammaslääkäriksi.

Loppukommenttina on todettava, että Baldwin ja hänen ajatuksensa liikkuvat ufologian äärimmäisillä reuna-alueilla, jos edes sitä. Moni "tavallinen" ufologi karttaa kyllä varmasti Baldwinia ja hänen väitteitään.

Björn Borg, 21.9.2005


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |