Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Däniken, Erich von:

The Return of the Gods: Evidence of Extraterrestrial Visitations

Element Books Ltd, Shaftesbury, Dorset 1997, 168 sivua

"Täällä räjähti kiinalainen sankari"
 
Olen sitä mieltä, että tämä kirja ei sovi missään nimessä uskovaiselle ja tällöin en tarkoita ufouskovaista, vaan "tavallista" uskovaista.

Kirjan alussa kerrotaan valtavasta tuhosta jossa melkein kaikki Maan päällä tuhoutuu ja vain muutama ihminen selviytyy kuin ihmeen kaupalla. Syytä ei kerrota tai tiedetä, mutta luultavammin kyseessä on valtava Maahan törmännyt meteori. Katastrofin jälkeen kaikki alkaa taas alusta. Ne muutamat ihmiset, jotka selviytyivät hengissä saavat lapsia, jotka taas saavat lapsia jne.

"Uudet ihmiset" löytävät aina välillä esineitä, jotka kertovat menneistä ajoista, mutta he luonnollisestikaan eivät ymmärrä lainkaan mihin niitä on tarvittu Joskus he löytävät paperipaloja, joissa on jotakin tekstiä. Yhdessä paperissa puhutaan esim. jostakin "Hiroshiman pommista" ja "uuden ajan" oppineet yrittävät parhaansa mukaan ymmärtää mitä sillä tarkoitetaan. Useiden vuosien ponnistelujen jälkeen he uskovat saaneensa selville mitä teksti tarkoittaa. "Pommi" -sana oli helpoin ja selvisi ensin. Paljon vaikeampi oli sana "Hiroshima" joka ilmeisesti koostui kahdesta eri sanasta eli "Hiro" ja "shima". Vähitellen oppineet tulivat siihen tulokseen, että sanalla "Hiro" tarkoitettiinkin "Hero" (=sankari) ja sana "shima" taas oli aivan selvästi "Kiina" -sanan muunnelma tai väärinkirjoitus. Eli saatiin lopuksi selville, että "Hiroshiman pommilla" tarkoitettiin "Täällä räjähti kiinalainen sankari".

Yllä olevalla kertomuksella Däniken ajaa tietysti takaa sitä, että me nykyajan ihmiset olemme samassa asemassa kuin edellä mainitun kertomuksen ihmiset. Eli löydämme esineitä, joista meillä ei ole hajuakaan miten ne on tehty tai miksi, tai kuka ne on tehnyt. Myös löydetyt kirjoitukset sisältävät asioita, joita me emme ymmärrä vaikka miten yrittäisimme.

Lisäksi Däniken tuo esille, että esim. Raamatun tekstit eivät suinkaan ole "alkuperäisiä" Jumalan, Jeesuksen tai apostolien kirjoittamia, vaan tavallisten ihmisten yhä uudelleen ja uudelleen muokkaamia, joissa on valtavasti ristiriitoja ja väärinkäsityksiä. Jokainen, joka on kopioinut jotakin vanhaa tekstiä, on "hiukan muokannut" sitä sillä tavalla, että se sopii hänen tarkoituksiinsa tai maailmankuvaansa. Eräänä esimerkkinä Däniken mainitsee Jeesuksen syntymäpaikan, joka Matteuksen ja Luukkaan mukaan on Betlehem, kun se taas Markuksen mukaan on Nasaret.

Dänikenin mielestä ihminen vasta nyt, avaruusaikana, pystyy ymmärtämään vanhoja kirjoituksia oikealla tavalla, eli teknisellä tavalla. Dänikenin mielestä etenkin Henokin vanhat kirjoitukset (jotka ovat apokryyttisia, eli eivät sisälly Raamattuun) selostavat erittäin tarkkaan, miten Henok otettiin ylös Maata kiertävään avaruusalukseen. Eräänä erittäin painavana todisteena siitä, että Henok todella oli oikeasti avaruudessa, Däniken pitää Henokin mainintaa siitä, että avaruusalus välillä oli "oikein päin" ja välillä "ylösalaisin" Maahan nähden. Dänikenin mielestä tämä on selvä osoitus siitä, että avaruusalus pyöri keinotekoisen painovoiman saavuttamiseksi, ja hän on sitä mieltä, ettei kukaan olisi voinut keksiä tällaista asiaa ennen avaruusaikaa, jos ei itse olisi kokenut sitä.

Dänikenin mielestä avaruusaluksessa sattui kuitenkin kapina ja joukko sen miehistöstä laskeutui Maahan asuakseen täällä. He ottivat "maan tyttäriä" vaimoikseen ja nämä taas synnyttivät "jättiläisiä". Ylhäältäpäin seurattiin tietysti tapahtumia ja päätettiin jossain vaiheessa tuhota kaikki (=vedenpaisumus).

Dänikenin mielestä eri maissa olevat kirjoitukset ja tarinat kertovat samasta asiasta vaikka nimet ovat erilaisia. Yhteistä kaikille kertomuksille on myös se, että muukalaiset lupasivat palata joskus tulevaisuudessa. Kysymys kuuluukin että koska tämä tapahtuu?

Däniken siirtyy seuraavaksi ihmisen geeneihin ja tuo esille ajatuksen siitä, että geeneihin on piilotettu sanoma, joka on tarkoitus avautua "sopivaan aikaan". Däniken viittaa nykyajan eri "profeettoihin" kuten esim. Edgar Cayce'en ja intialaiseen Sai Babaan, joilla kiistämättä näyttää olevan tietoa ja taitoa, joka ylittää normaalin ihmisen tiedon ja taidon. Däniken pohtii, onko mahdollista että tämä sanoma virheellisesti on avautunut vähän liian aikaisin näissä ihmisissä.

Dänikenin mielestä on hyvin mahdollista, että muukalaiset ovat jo palanneet ja hän viittaa nykyajan ufohavaintoihin, sieppauksiin ja ufoissa suoritettuihin kokeisiin, jotka näyttävät liittyvän ihmisen lisääntymiseen ja kehittämiseen ja pohtii ovatko muukalaiset taas kehittämässä uutta hybridiä, ihmisen ja muukalaisen yhdistelmää.

Lopuksi Däniken siirtyy pyramideihin ja etenkin Kheopsin pyramidiin, jonka rakentajasta ei ole mitään varmaa tietoa, vaikka sitä yleisesti sanotaan Kheopsin pyramidiksi. Dänikenin viittaa arabiankielisiin ja koptisiin kirjoituksiin, jotka olivat olemassa Kairon kirjastoissa vielä 1300-luvulla. Al-Makrizi -nimisen historioitsijan teoksen Hitat'in mukaan Kheopsin pyramidin rakensikin Henok (jolla myös oli monta muuta nimeä). Dänikenin mukaan Henok tiesi, että vedenpaisumus oli tulossa ja rakennutti pyramidin nimenomaan säilytyspaikaksi kirjoille ja laitteille, jotka kertovat muukalaisista. Nämä kirjat ja laitteet ovat edelleen tallessa pyramidin sisällä ja tarkoitus on, että ihminen löytää ne "sopivaan aikaan".

Däniken kertoo kirjassaan, miten eräs saksalainen rakensi pienen telaketjuilla liikkuvan robotin, jonka avulla tutkittiin erästä aikaisemmin tutkimatonta kuilua, jolloin havaittiin että kuilu päättyy paksuun kivioveen. Kirja päättyykin siihen, että Däniken pohtii löytyisikö nyt Henokin kirjat tämän oven takaa?

(Allekirjoittanut voi kertoa, että sen jälkeen kuin Dänikenin kirja ilmestyi, niin mainittu robotti varustettiin poralla, joka porasi kivioven läpi. Oven toisella puolella löytyi sitten toinen samanlainen kiviovi, ja nyt voimme vain odottaa, että keksittäisiin jokin keino, jolla saataisiin selvillä mikä piilee tämän toisen oven takana.

Ufoista kiinnostuneita saattaa kiinnostaa tieto, että Nobelin palkinnon saaja Luis Alvarez vuosina 1968-69 yritti tutkia Kheopsin pyramidia avaruussäteilyn avulla, mutta sai niin kummallisia vastauksia, ettei niissä ollut mitään tolkkua. Alvarez on sama henkilö, joka oli mukana ns. Robertsonin komiteassa jo vuonna 1953).

Björn Borg, 08.06.2003


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |