Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Summers, Marshall Vian:

The Allies of Humanity: Human Unity, Freedom and the Hidden Reality of Contact. Book Two

New Knowledge Library. The Society for the Greater Community Way of Knowledge, Boulder, CO 2005. 205 sivua

 
 
Allekirjoittanut on joskus aikaisemmin huomauttanut etten ole n. s. kontaktikirjojen asiantuntija vaikka olen harrastanut ufologiaa jo kauan mutta sattumalta Summersin kirja on jo kolmas kontaktikirja joka joutuu käsiini lyhyen ajan sisällä.
 
Summers on minulle täysin tuntematon nimi mutta kirjan lopussa olevasta luettelosta näen että Summers on julkaissut useita kirjoja jotka eivät liity ufologiaan vaan yleensä jonkinlaiseen toisenlaiseen tietoisuuteen.
 
Näistä kirjoista mainittakoon:
- ' Greater Community Spirituality ' ,
- ' Steps To Knowledge ' ,
- ' Wisdom From the Greater Community ' ,
- ' Living the Way of Knowledge ' ,
 
Tässä Summersin kirjassa kerrotaan ryhmästä jonka nimi on Allies of Humanity, eli suomeksi suunnilleen ' Ihmiskunnan liittolaiset ' ja Summers on jo aikaisemmin kirjoittanut yhden kirjan jota hän kutsuu nimellä ' Book One ' jossa nämä liittolaiset kertovat ajatuksistaan ja tämä on nyt toinen kirja, eli jatkoa ensimmäiselle, eli Book Two.
 
Kirjan esipuheesta ilmenee että on olemassa liittoutuma jota kutsutaan nimellä '¬† Intervention ' , eli ' Interventio ' ja tämä liittoutuma vierailee Maapallolla ja tämä ' Ihmiskunnan liittolaiset ' - ryhmä taas seuraa asioita taustalla ja sivusta mutta joutuvat pakenemaan aurinkokunnastamme kun tämä ' Interventio ' - ryhmä huomaa heidät.
 
Nyt puheena oleva Summersin kirja on saneltu Summersille 24 tunnin sisällä.
 
Kirjan alussa kerrotaan että Summers on kirjoittanut noin 20 kirjaa joista osa on vielä julkaisematta¬† ja kirjan alussa todetaan myös
( vaatimattomasti ) että saattaa olla että nämä tulevat edustamaan
' kontaktin ensimmäistä teologiaa '
 
Ennen tätä kirjaa luin Schlemmerin kirjaa ' The Only Planet of Choice ' ja minun on myönnettävä että täm䬆 kirja¬† on Schlemmerin kirjan miltei täydellinen vastakohta.
Tarkoitan tällä sitä että viime vuosien aikana on markkinoille tullut¬† suuri määrä n. s. kontaktikirjoja joiden kirjoittajat ovat joko ennestään tuntemattomia ja asiasisällöltään ne ovat hyvin samantyyppisiä, eli joku kommunikoi jollain tavalla jonkun avaruusolennon tai avaruus- yhteiskunnan kanssa ja yleensä nämä avaruusolennot tai avaruusyhteiskunnat moittivat ihmiskuntaa siitä miten se on käyttäytynyt huonosti ja antavat neuvoja siitä miten pitää toimia tulevaisuudessa.
 
Nämä kirjat eroavat toisistaan vain sillä tavalla että näiden avaruusolentojen ja avaruusyhteiskuntien nimet ovat erilaisia ja kontaktihenkilön nimet ovat erilaisia.
Esim. Summrs on nyt uusi tulokas koska hän on kommunikoinut avaruusolentojen kanssa vasta 1900- luvulla.
 
Summersin kirja eroaa kuitenkin Schlemmerin kirjasta sillä tavalla että Schlemmerin kirjassa pohditaan ja tehdään vaikeitakin kysymyksiä
eri aloilta; tieteen, lääketieteen, tähtieteen alalta, filosofian kannalta¬† ja moraalin kannalta ja kehitysopin kannalta jne.¬†
Schlemmerin kirjassa Tom- niminen olento antaa heti tarkkoja ja yksityiskohtaisia vastauksia jotka eivät ole ristiriidassa keskenään vaikka vastausten välillä on joskus kulunut useita vuosia.
 
Tämä Summersin kirja taas on yleistä sanahelinää, eli tässä ei ole mitään konkreettista ollenkaan.
 
Jopa luettuani tätä kirjaa niin minun on myönnettävä että en oikein pääse perille siitä mikä Summersin sanoma on. Kirjan lopussa olevan luettelon mukaan Summers on julkaissut useita kirjoja aikaisemmin jotka liittyvät Greater Communityyn, eli ' Suurempaan yhteiskuntaan ', mutta toisaalta näyttää siltä etteivät nämä kirjat liity nimenomaan avaruuteen tai ufologiaan.
Esimerkkinä voidaan ottaa kirja ' Wisdom From the Greater Community ' ,
Volume 2, jossa otetaan esille ' Miten löytää Tarkoitusta, Sisältöä ja Suunta Orastavasta Maailmasta '¬† .
Tässä kirjassa puhutaan ilmeisesti enimmäkseen arkipäivän ongelmista.
 
Lisäksi Summers on kirjoittanut kirjan ' Living the Way of Knowledge '
( Miten elää ' Tiedon avulla ' ) jossa selostetaan ' miten rakennetaan perusta Tiedon Mieheksi- tai Naiseksitulemiselle Orastavassa Maailmassa ' .
Myös tämä kirja keskittyy arkipäivän ongelmiin.
 
Vaikka mainostekstissä kehutaan¬† Summersia ja todetaan ( taas vaatimattomasti ) että hän on ehkä meidän aikamme suurin kirjailija niin kuitenkin myönnetään hän on tuntematon suuressa maailmassa ja että suuri osa hänen kirjoistaan on julkaisematta.
 
Näyttää myös siltä että yhdistys joka on näiden kirjojen takana, eli The Society for the Greater Way of Knowledge, on myös Summersin ja eräiden muiden henkilöiden¬† perustama vuonna 1993.
 
Yhdistyksen toimminnasta¬† ja tehtävästä kerrotaan enemmän nettiosoitteessa www.greatercommunity.org.
 
Kirjan kustantaja New Knowledge Library on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteessa nkl@greatercommunity.org, eli se menee tämän saman yhdistyksen kautta.
Tilanne lienee se että tämä kustantaja on erittäin lähellä Summersia itse.
 
Minun on myönnettävä että suhtaudun aika kriittisesti tähän kirjaan nimenomaan sen takia että siitä puuttuu kaikki n. s. substanssi, eli konkreettinen sisältö.
Siinä ei mainita ketään henkilöä nimeltään, mitään paikkakuntaa nimeltään, ei ketään valtionpäämiestä, ei mitään valtiota nimeltään ja nämä olennot jotka antavat tietoa Summersille, nekin ovat kotoisin vaan ' jostain ' meidän aurinkokunnastamme ja lähtevät taas jonnekin ' muualle ' .
Ei ole mitään tarkkoja tietoja olenkaan mistä he¬† tulevat ja minne menevät.
Kaikki on umpimähkäistä ja ylimalkaista.
Tämä onkin turvallista kirjailijalle joka ei tunne avaruutta ollenkaan,
 
Tämän kirjan teksti on niin ylimalkaista ja summittaista että en voi kelpuuttaa tätä kirjaa edes omien kirjojeni lähdeluetteloon.
 
Kirjan lopussa (!)¬† onkin sopivasti yhteenveto siitä mistä on kysymys ja toistan lyhyesti tämän yhteenvedon:
 
' The Visitors ' - ' Vierailijat ' : Useat muukalaisrodut jotka ovat kotoisin
' Greater Communitysta ' ( ' Suuremmasta Yhteiskunnasta ' ) vierailevat Maapallolla ja puuttuvat aktiivisesti ihmisten asioihin ilman lupaamme.
Näiden muukalaisten päämääränä on sulattautua sekä fyysisesti että henkisesti ihmisiin jotta he saisivat riistettyä kaiken vallan itselleen.
 
' The Allies of Humanity ' - ' Ihmiskunnan liittolaiset ': ' Suuremmasta Yhteiskunnasta ' kotoisin olevasta fyysisistä olennoista koostuva pieni ryhmä joka on pysynyt piilossa aurinkokunnassamme ' lähellä Maapalloa ' . Näiden olentojen tehtävä on tarkkailla, raportoida ja neuvoa miten meidän pitää toimia.
 
' The Intervention ' - ' Interventio ': ' Vierailijoiden ' toiminta.
 
' The Greater Community ' - ' Suurempi Yhteiskunta ' : Avaruus. Mittaamattoman suuri fyysinen ja hengellinen Universumi johon ihmiskunta on sulautumassa. Tähän Suurempaan Yhteiskuntaan kuuluu älyllinen elämä mittaamattomissa eri muodoissa.
 
' Knowledge ' - Tieto/ Tietoisuus ' : Henkinen tieto tai tietoisuus joka on jokaisessa ihmisessä.
 
Tämä kirja ei kylläkään tee vaikutusta ainakaan minuun. Verrattuna muihin kontaktikirjoihin niin uutta tässä kirjassa on ainoastaan se että ne olennot jotka kommunikoivat Summersin kanssa eivät jää tänne auttamaan ihmiskuntaa, vaan pakenevat muualle, toiseen paikkaan galaksissamme ja jättävät ilmeisesti kentän vapaaksi näille tunkeutujille, vaikka ovatkin varoittaneet meitä.
 
Kirjan lopussa on kymmenkohtainen yhteenveto siitä mistä on kysymys:
 
Kohta 1: Tämän mukaan ihmiskunnan kohtalo on liittyä avaruudessa olevaan älyllisen elämän Suurempaan Yhteiskuntaan.
 
Kohta 2: Kontakti avaruuden muihin älykkäisiin elämänmuotoihin tulee olemaan ihmiskunnan suurin kynnys jonka ihmiskunta on ikinä kohdannut ja tämä kontakti tulee vaikuttamaan ihmiskuntaan monen sukupolven ajan ja tämä kontakti tapahtuu juuri nyt.
 
Kohta 3: Ihmiskunta on valmistautumaton tähän kontaktiin. Tutkijat eivät selvästi pysty näkemään kuka tai ketkä vierailevat luonamme ja miksi. Hallitukset taas eivät kerro mitä he tietävät.
Suuri osa ihmisistä kieltää edelleenkin että ilmiö on olemassa.
 
Kohta 4: Koska ihmiskunta on valmistautumaton tähän kontaktiin niin ihmiskunnan liittoutuneet jättivät edustajiaan paikkaan joka on lähellä Maapalloa seuratakseen ja tarkaillakseen tätä maanulkoista läsnäoloa ja aktiviteettia Maapallollamme ja The Allies of Humanity Briefings
( = ' Tiedotukset ' ) ovat heidän raporttejaan.
 
Kohta 5: " Tiedotukset " paljastavat että avaruudesta tulleet voimat ovat puuttumassa maailmamme tapahtumiin kaataakseen ihmiskunnan vallanpitäjät ja soluttautuakseen ihmiskunnan yhteisöihin. Nämä voimat kulkevat nimellä ' Collectives ' (= ' Kollektiivit ' ). Kollektiivit eivät arvosta ihmisten vapautta.
 
Kohta 6: Koska puuttuminen asioihin tapahtuu etupäässä pienten ryhmien toimesta niin sen täytyy tapahtua petosten ja suostuttelun avulla.
 
Kohta 7: Puuttuminen asioihin tapahtuu lähinnä neljällä rintamalla:
-vaikuttamalla henkilöihin joilla on valtaa ja auktoriteettia lupaamalla
¬†¬† enemmän rikkautta, valtaa ja teknologiaa.
-luomalla maailmaan salattuja tukikohtia joista käsin voidaan toimia.
-manipuloimalla uskonnollisia arvojamme.
-sieppaamalla ihmisiä väkisin ja käyttämällä heitä hybridien luomiseen.
 
Kohta 8: Ne avaruudesta tulleet vierailijat joista on ollut hyötyä ihmiskunnalle ovat vetäytyneet Intervention tieltä.
 
Kohta9: ' Tiedotukset ' painottavat sitä suurta vaaraa joka piilee siinä että ihmiskunta hyväksyy ja tulee riippuvaiseksi ET- teknologiasta.
 
Kohta 10: Huolimatta siitä suuresta haasteesta joka meillä nyt on edessämme niin ihmiskunnalla on kuitenkin mekittävä etulyöntiasema jos reagoimme ajoissa.
 
En voi olla kommentoimatta sitä että tästä tulee mieleen että Summers tässä tekstissään tuo esille asioita jotka vievät lukijan ajatukset eräänlaiseen avaruuskommunismiin ja amerikkalaisten kommunismin pelkoon ( = Interventio, vallankaappaus,¬† kollektiivit ja se että ihmisen vapautta ei kunnioiteta jne. ).
 

Björn Borg, 4.10.2007


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |