Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Salla, Michael E.:

Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence

Dandelion Books, Tempe, Arizona  2004. 302 sivua

 
 
Viime vuosien aikana ufologit ovat yhä useammin törmänneet sanaan ' Exopolitics '
ja mm. Hawaijilla Yhdysvalloissa  ja Kanadassa on pidetty Exopolitics- seminaareja
ja tällöin tietysti lukija ja ufologi kysyy itseltään että mitä täsmälleen¬† tämä sana
 ' Exopolitics ' tarkoittaa?
 
'Avaruuden yhteydessä ' Exo- ' ( Ekso-)¬† tarkoittaa maanulkoista, eli esim.
' eksobiologi ' on biologi joka harrastaa maanulkoiseen elämään liittyviä asioita.
 
Tällöin tietysti kysytään että mitä tarkoitetaan sanalla 'exopolitics '
( = Eksopoliittinen ) ?
Joku voisi uskoa että tällä tarkoitetaan sitä miten hoidetaan diplomatiaa maanulkoisten sivilisaatioiden kanssa.
Tässä kirjassa fil. tri Michael E. Salla kertoo kuitenkin heti ensimmäisillä sivuilla mitä hän ajaa takaa tällä ' exopolitics ' - sanalla:
 
Sallan mukaan tilanne on se että kaikki politiikka Maassa, Maan päällä, ohjataan muukalaisten toimesta ja heidän toivomusten mukaisesti .
Toisesta maailmansodasta alkaen ja Irakin sotaan saakka niin kaikki on tehty muukalaisten siunauksella tai ehdotuksesta ja Salla väittää jopa että hänellä on todisteet tästä.
Ja tätä tarkoitetaan sanalla ' exopolitics ' .
 
Joten Sallan väittäät tästä ovat oikeastaan aika hurjat.
 
Nyt tilanne on lisäksi se että Salla ei ole kuka tahansa, vaan hän on toiminut apulaisprofessorina tunnetussa yliopistossa ja nimenomaan kansainvälisten asioiden asiantuntijana ja tämä antaa varsin paljon lisäväriä tälle kirjalle.
 
Joten lukija odottaa nyt suurella jännityksellä että mitkä ovat Sallan todisteet siitä että muukalaiset ohjaavat politiikkaa Maan päällä.
 
Salla on Australian Queenslandin yliopiston fil. tri, erikoisalana valtiontiede ja hän kertoo esipuheessaan että hän toimi apulaisprofessorina eliittiohjelmassa joka on listattu Association of Professional Schools of International Affairs: ssa jossa hänen tehtävänään oli nimenomaan tutkia poliittiset valtatekijät ja instituutiot ja prosessit jotka aiheuttivat kansainvälisiä konflikteja.
 
Sallan mukaan on olemassa useita lähteitä mistä saadaan tietoa ja todisteita muukalaisten läsnäolosta Maan päällä:
 
A- kategoriaan kuuluvat paljastajat, eli n. s. ' whistleblowers ' , eli esim.
¬†¬†¬†¬†¬† entiset upseerit jotka kertovat mitä he ovat nähneet ja kuulleet uransa
      aikana.
B- kategoriaan kuuluvat sieppaustapaukset
C- kategoriaan kuuluvat havaitsijat, siis ufohavaitsijat ,
D- kategoriaan kuuluvat asiakirjat joita on saatu julkisuuteen ja tässä viitataan
      nimenomaan John Greenewaldin ' Black Vault ' -  kotisivuun.
E- kategoriaan Salla ottaa mukaan, ehkä hiukan yllättäen, kaukokatsominen.
      ( remote viewing ).
F- kategoriaan kuuluu itsenäinen arkeologia, jossa Salla viittaa esim. Sitchiniin.
G- kategoriaan kuuluu¬† ' channeling ' , eli kanavailmiö.
 
Ikään kuin Salla olisi oikeudessa todistamassa niin hän luokittelee nämä eri argumentit ET: n läsnäolon puolesta ja luokittelee mikä on niiden todistusvoima:
 
A- kategoria =' Whistleblowers ' ( Paljastajat) . Tämän kategorian todistusvoima on
     ' voimakas ' .
B-kategoria= sieppaukset. Tämän kategorian todistusvoima on ' voimakas ' .
C-kategoria= eli havaitsijat. Tämän kategorian todistusvoima on
    ' voimakas/kohtalainen '
D-kategoria= asiakirjatodisteet. Tämän kategorian todistusvoima on
     ' voimakas/kohtalainen ' .
E-kategoria= kaukokatsominen. Tämän kategorian todistusvoima on Sallan mukaan
     ' kohtalainen'.
F-kategoria= itsenäinen arkeologia. Tämän kategorian todistusvoima on ' heikko ' .
G-kategoria=kanavat. Tämän kategorian todistusvoima on Sallan mukaan ' heikko ' .
 
 
Tämän jälkeen Salla katsoo millaisia päämääriä muukalaisilla on ja lajittelee nämä eri käsitykset:
 
1.Ensimmäinen on ' Intruder ' ( Tunkeilija ) - perspektiivi jossa Salla viittaa
   Jacobsiin ja Corsoon ja Budd Hopkinsiin.
2.Toinen on  ' manipulaattori ' - perspektiivi.
3.Kolmas on  ' Helper ' ( Auttaja ) - perspektiivi. Salla viittaa esim. Meieriin.
4.Neljäs on ' Watcher ' ( Tarkkailija) - perspektiivi.
 
Samalla tavalla kuin kategorioiden kohdalla niin Salla luokittelee eri perspektiivit, ja Sallan mukaan
-' Intruder '( Tunkeilija)  - perspektiivi on ' voimakas '
-' Manipulaattori ' - perspektiivi on ' kohtalainen '
-' Helper ' ( Auttaja)  - perspektiivi on Sallan mukaan ' voimakas '
-' Watcher ' ( Tarkkailija ) - perspektiivi on Sallan mukaan ' heikko '
 
 
Sivulla 43 Salla on julkaissut tilaston näistä käsityksistään ja kuten edellä on todettu niin voimakkaimmat todisteet ET: n läsnäolosta ja heidän tarkoitusperistään
on 'Auttajan '¬† ja ' Tunkeilijan ' kohdalla. Näiden puolesta on olemassa voimakkaimmaat todisteet Sallan mukaan.
 
Sallan mukaan on kaikessa hiljaisuudessa jo 50 vuoden ajan käyty hiljaista sotaa muukalaisia vastaan ja tässä sodassa on mukana USA ja sen liittolaiset. Salla huomauttaa myöskin sivulla 49 että todisteita salataan ja hän viittaa mm. siihen että jopa USA: n presidentiltä kiellettiin tietoa ja tässä Salla aivan ilmeisesti viittaa siihen että presidentti Carter aikoinaan pyysi silloiselta CIA: n johtajalta George Bush vanhemmalta kaikki tiedot mitä CIA: lla oli ufoista ja Bush kieltäytyi luovuttamasta niitä ja Bush totesi että presidentillä ei ollut tarvittava turvallisuusluokitus!
 
Tämä väite hämmästytti ainakin allekirjoittanutta kun kuulin siitä ensimmäisen kerran. Pidin väitettä täysin uskomattomalta, että joku virkamies voisi kieltää Yhdysvaltojen presidentiltä asiakirjoja tällaisella perusteella.
Myöhemmin olen kuitenkin joutunut muuttamaan kantaani sen jälkeen kuin esim. lehdistö on kertonut että eräs tapaus vietiin Yhdysvaltojen Korkeimpaan Oikeuteen jossa Yhdysvaltojen presidentti valitti että häneltä oli evätty tietoja ja Korkein Oikeus totesi että näin voi tosiaan tapahtua.
Tilanne vaikuttaa varmasti uskomattomalta monen mielestä mutta näin todellakin on.
 
Sallan mukaan salainen ryhmittymä joka koostuu armeijasta ja teollisuudesta on vähitellen vuosien varrella riistäneet Yhdysvaltojen presidentiltä valtaa, eli on tapahtunut hiljainen vallankumous ja Salla viittaa nimenomaan presidentti Eisenhowerin lausuntoon vuodelta 1954 jossa hän varoitteli nimenomaan armeijasta/teollisuudesta ja niiden yhteenliittymistä ja Sallan mukaan niin tällaisia ryhmittymiä on todellakin olemassa jotka junailevat asioita omaan tahtiin ja oman tahtonsa mukaisesti. Salla osoittaa sormellaan varsinkin Rockefeller- sukua ja Nelson Rockefelleria.
 
Salla myös luettelee sivukaupalla¬† miten tämä ryhmittymä on saanut ujutettua itseään tai edustajiaan armeijaan ja politiikkaan.
 
Nelson Rockefellerista Salla pääsee Henry Kissingeriin joka Sallan mukaan enemmän tai vähemmän on Nelson Rockefellerin juoksupoika. Sallan mukaan itse asiassa Kissinger on ohjaillut useiden presidenttien toimintaa ja etenkin Nixonin toimintaa.
 
Sallan kirjan toisessa luvussa Salla selostaa tarkkaankin Yhdysvaltojen poliittista elämää ja poliittisia päätöksentekijöitä toisen maailmansodan jälkeisessä USA: ssa.
 
Vaikka allekirjoittanut lukee tätä kirjaa avoimella mielellä niin minun on myönnettävä että se muukalaisten läsnäolo ,johon Salla jatkuvasti viittaa tässä luvussa, ainakin minulle jää aika vieraaksi ja epäselväksi. Mitään konkreettista Salla ei tuo esille että näitä muukalaisia olisi edes olemassa.
Siis mitään näyttöä siitä että muukalaisia olisi edes olemassa Salla ei tuo esille tässä luvussa.
 
Asia joka häiritsee ainakin allekirjoittanutta on se tosiasia että Salla ainakin tässä luvussa erittäin usein viittaa William Cooperin¬†¬† kirjaan ' Behold a Pale Horse '
ja sen lisäksi tohtori ¬†¬†Michael Wolfiin.
 
Esim. allekirjoittaneen omassa kirjassa ' Ufot ja tiedemiehet ' olen kirjoittanut hyvin kriittisesti Wolfista ja olen suuresti epäillyt ettei hän ole edes mikään tohtori, ja että kaikki hänen väitteensä ovat enemmän tai vähemmän satua koska Wolfin omien väitteiden mukaisesti hän on ollut mukana miltei kaikissa tärkeissä asioissa Yhdysvalloissa.

Tästä syystä minua rupeaa häiritsemään yhä enemmän se seikka että Salla viittaa nimenomaan tohtori¬† Michael Wolfiin¬† joka mielestäni on epämääräinen tohtori ja lisäksi William Cooperiin jota n. s. valtavirtran ufologitkin pitkään ovat pitäneet henkilönä joka kuuluu ufologian reuna- alueisiin.
Cooperhan sitten ammuttiin kuoliaaksi poliisin piiritystilanteessa joku vuosi sitten.
 
Seuraavassa luvussa Salla viittaa siihen kuinka Natsi- Saksa ja Hitler oli yhteydessä muukalaisiin ja olivat ottaneet talteen jotain¬† maahansyöksynyttä ufoa ja kehittivät näitten tietojen perusteella omia ufoja.
Salla viittaa myös niihin vanhoihin tunnettuihin väitteisiin joiden mukaan natsit perustivat Etelä- Amerikkaan, mutta myös Etelänavalle, salaisia tukikohtia
jotka Sallan mukaan ovat olemassa vielä tänä päivänäkin.
 
Tässä täytyy kyllä nostaa esille kriittisyyden ääntä sen johdosta että jos vähänkin ajatellaan asiaa että Etelänavalla olisi salainen tukikohta niin henkilö joka esittää tällaista ei ota ollenkaan huomioon sitä että Etelänavalla nykyisin on, ja on ollut jo kauan, runsaasti eri maiden tukikohtia joiden teidemiehet ovat tutkimassa Etelämannerta ja nämä olisivat varmasti havainneet sellaisen¬† tukikohdan jos sellainen olisi olemassa.
Ja lisäksi tällainen suuri salainen tukikohta vaatisi valtavaa huoltoverkostoa joka toimittaisi sinne esim. ruokaa jatkuvasti ja mitään merkkejä tällaisesta huoltoverkosta ei ole minun tietääkseni löytynyt mistään.
Eli käsitykseni mukaan nämä puheet Etelänavan salaisesta natsitukikohdasta voidaan kyllä unohtaa. Olen kyllä ihmeissäni siitä että Salla viittaa tällaiseen.
 
( Aivan sattumalta katsoin eilen televisiosta ohjelmaa Etelänavalta jossa käytiin mm. perulaisessa tukikohdassa ja lennettiin Etelämantereen yli ):
 
Salla kertoo myöskin operaatio Paperclipista jonka puitteissa entisiä natsitiedemiehiä, etunenässä von Braun, siirrettiin Saksasta Yhdysvaltoihin sodan jälkeen sen sijaan että heitä olisi syytetty sotarikoksista.
USA: ssa he saivat jatkaa työtään. Salla tuo tässä esille sen että Yhdysvaltoihin siirrettiin myös sellaisia tiedemiehiä jotka harrastivat mielenhallintakokeita ja lääketieteellisiä kokeita.
Salla väittää jopa että tunnettu natsilääkäri Josef Mengele olisi siirretty Yhdysvaltoihin ja sai jatkaa kokeitaan USA: ssa.
Asia jonka panen merkille tässä luvussa on se että Salla taas viittaa hyvin pitkälle
Michael Wolfiin ja lisäksi fil. tri Richard Boylaniin joka allekirjoittaneen havaintojen mukaan on ainoa henkilö joka jatkuvasti aina tuo esille Wolfia.
 
Lisäksi täss䬆 luvussa on varsin runsaasti lähdeviitteitä joista erittäin suuri osa ovat nettiosoitteita joiden laadusta ei ole mitään takeita.
 
Koko tämä kolmas luku on itse asiassa historiankirja joka kertoo toisesta maailmansodasta ja mitä tapahtui toisen maailmansodan jälkeen ja mitään varsinaisia todisteita siitä että muukalaisilla olisi mitään tekemistä sen kanssa niin Salla ei minun mielestäni tuo esille tässä ollenkaan.
Kun Salla tässä luvussa toistuvasti tuo esille sen että Etelämantereella olisi salainen natsitukikohta niin on muistettava että 1940- ja 1950- luvulla Etelämanner oli vielä suurimmaksi osaksi tutkimaton ja asumaton mutta niinkuin aikaisemmin olen todennut niin nykyisin siellä on ollut jo vuosikymmenien ajan ollut runsaasti tukikohtia ja tiedemiehiä ja runsaasti eri tieteellisiä laitteita.
En mitenkään voi uskoa että siellä voisi olla suuri salainen natsitukikohta jota nämä muut tiedemiehet eivät olisi havainneet jo kauan sitten.
 
Luvussa 4 Salla viittaa Steven Greerin Disclosure- projektiin ja toteaa että Greer on saanut enemmän kuin sata entistä virkamiestä todistamaan sekä kirjallisesti että videolla tai molemmilla siitä miten he ovat joutuneet tekemisiin ufojen kanssa uransa aikana.
Tästä Salla siirtyy sitten Sitchiniin ja kertoo Sitchinin kirjoista miten Anunnaki saapui Maahan, että Anunnaki jakaantui kahteen leiriin joista toinen oli ihmiskuntaa kohti ystävällinen, ja toinen taas ei.
Salla jatkaa sitten tästä ja toteaa että monessa kertomuksessa ja uskonnossa on tämä maailman kahtiajako olemassa ja on aina ollut.
 
Tässä luvussa Salla kertoo miten muukalaiset ovat soluttautuneet eri salaisiin järjestöihin ja vaikuttavat niiden kautta maailman tapahtumiin.
Sivulla 169 Salla julkaisee luettelon näistä muukalaisroduista joita on useita:
Olemassa on ' maareptiilejä ' jotka oikeastaan ovat kotoisin Maan päältä eikä avaruudesta. On ' harmaita ' ja ' Dracoja ' ja Orionilta kotoisin olevia ' reptiilejä ' ja
' Jättiläishominoideja ' jotka ovat kotoisin Lyrasta/Nibirusta jne ja Salla luettelee että mikä näiden päämäärä on ja luettelee kukin rotu erikseen, miten se suhtautuu ihmiseen ja ihmiskuntaan.
¬†Onko se täällä auttamassa tai kehittämässä tai ajaako se vaan omaa etuaan?
 
Asia joka häiritsee ainakin minua henkilökohtaisesti on se että Salla edelleenkin tässä kirjassa nojautuu hyvin pitkälle William Cooperiin ja nimenomaan tähän epämääräiseen tri Michael Wolfiin joita Salla lainaa useassa yhteydessä uudestaan ja uudestaan, ilmeisesti täysin kritiikittömästi.
 
Asia joka myös häiritsee minua henkilökohtaisesti on se että Salla aika usein viittaa tri Jamisson Nerudaan joka Sallan omien sanojensa mukaan
( lähdeluettelossa sivulla 145- 146)¬† sanoo että saattaa olla pseudonyymi.
 
Tiedot Nerudasta Salla on ottanut Internetistä osoitteesta www.wingmakers.com ja kun allekirjoittanut käy katsomassa sitä sivua niin ilmenee että tuon sivun tiedot ovat peräisin nimettömältä henkilöltä.¬†¬†¬†¬†
En myöskään löydä mitään tietoja Nerudasta omasta kirjastani ' Ufot ja tiedemiehet'.
En löydä mitään tietoja mistään Neruda- nimisestä tohtorista edes siitä omasta tiedostostani johon olen kerännyt tietoja ' epämääräisistä ' ufologiaan liittyvistä tohtoreista.
 
Näin ollen tässä on nyt syytä pysähtyä ja todeta että akateemisen koulutuksen saanut Salla aktiivisesti lainaa lähdettä jonka olemassaolosta hän ei itsekään ole varma.
Akateemisessa maailmassa tällaista ei varmastikaan hyväksyttäisi.
 
Kun ottaa huomioon että Salla, paitsi Nerudaa, lainaa myös muita epämääräisiä lähteitä kuten Cooper ja Wolf, niin ryhdyn enemmän ja enemmän suhtautumaan epäilevästi koko kirjaan.
 
Seuraavassa luvussa Salla puhuu pitkään Irakista ja syistä jotka johtivat siihen että Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin. Salla viittaa Sitchiniin ja Anunnakiin jotka kauan sitten saapuivat Sumeriaan ( nykyiseen Etelä- Irakiin ) ja Salla menee¬† jopa niin pitkälle että hän tuo esille ajatuksen että vanhan irakilaisen Uruk- kaupungin alle olisi piilotettu Stargate- eli ' tähtiportti' - niminen laite joka mahdollisti ennen vanhaan Anunnakin matkustamista planeetalta planeetalle.
 
Salla tuo esille että sekä Saddam Hussein että Yhdysvallat tiesivät tästä laitteesta ja olettivat että se on piilotettuna Uruk- kaupungin alle ja Salla tuo myös esille sen että 29.4.2003 saksalaiset arkeologit löysivät Gilgamesh- kuninkaan hautakammion Urukissa, ja Gilgameshhan on tunnetusti se kuningas joka on tunnettu¬†
matkastaan¬† kuolemattomuuden löytämiseksi.
Teoksessa jossa kerrotaan tästä matkasta Gilgamesh myös tapaa eloonjääneen joka on jäänyt eloon Vedenpaisumuksen jälkeen.
 
Salla kertoo myöskin että eräs maailman johtavista arkeologeista, professori McGuire Gibson, oli kommentoinut sitä ryöstöaaltoa joka saattui Bagdadissa sodan aikana ja on¬† ollut sitä mieltä ett䬆 ' näytti siltä että se oli suunniteltu ' .
Salla kertoo että Bagdadissa sijaitsevan Irakin Kansallismuseon kellareissa säilytettiin yli 500 000 sumerilaista taulua joiden teksti oli vielä kääntämättä ja tulkitsematta.
 
Sallan mukaan näissä teksteissä saattoi olla tähtiportin käyttöön liittyvää tietoa ja tämä oli syy miksi taulut ryöstettiin.
 
Kirjan koko kuudes luku on aikamoinen yllätys lukijalle sen johdosta että se ei liity¬† ufoihin tai muukalaisiin sen kummemmin vaan on yksinkertaisesti historiallinen katsaus arabimaihin ja nimenomaan Irakiin. Ainoa viittaus muukalaisiin tässä luvussa on viittaus Sitchinin kirjoihin¬† joiden mukaan Irakissa, entisessä Sumeriassa, on maan alla muukalaisteknologiaa josta suurvallat kilpailivat
ja Salla sanoo jopa että Kiina ja Neuvostoliitto ja muut maat tiesivät tästä teknologiasta luettuaan Sitchinin kirjoja.
Jotta Yhdysvallat, eikä Saddam Hussein, saisi käsiinsä tämän muukalaisteknologian
niin tästä syystä aloitettiin Irakin sota. Toisin sanoen niin Sallan mukaan se on Sitchinin vika että Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin.
Tämä väite saattaa olla aikamoinen yllätys monelle lukijalle.
 
Allekirjoittaneen mielestä tämä kirja on kyllä aikamoinen pettymys sen johdosta että kun Salla kirjan alussa lupailee todisteita muukalaisten läsnäolosta Maan päällä ja siitä miten he vaikuttavat eri hallitusten kautta niin ainakin allekirjoittanut jää kaipaamaan näitä todisteita.
 
Myös se että Salla kritiikittömästi tai täysin kritiikittömästi lainaa toistuvasti erilaisia epämääräisä lähteitä on allekirjoittaneelle suuri pettymys.
Kun skeptikoit usein puhuvat lähdekritiikistä niin minun on kyllä sanottava että kun Salla täysin kritiikittömästi on kerännyt näitä tietoja mm. Internetsivuilta niin se on skeptikoille kuin punainen vaate.
 
Kirjan lopussa Salla kertoo että hän hän on väitellyt tohtoriksi Australian Queenslandin yliopistosta ja on toiminut opettajana American- yliopistossa Washingtonissa vuosina 1996- 2001, Australian National- yliopistossa Canberrassa ja myös George Washington- yliopistossa Washingtonissa. Lukija olisi odottanut että tällainen akateeminen henkilö ottaa huomioon nimenomaan lähdekritiikin.
 
Mielestäni Salla ei ole ollenkaan välittänyt lähdekritiikistä vaan on ammentanut kaikki löytämänsä tiedot muukalaisista ja eri roduista kirjaansa mistä vaan on löytänyt niitä.
Miten nämä muukalaiset sitten vaikuttavat politiikkaan, niinkuin Salla väittää tässä kirjassa, niin en minä ainakan löydä mitään näyttöä siitä.
 
Eli kuten sanoin, niin kyllä tämä kirja oli allekirjoittaneelle aikamoinen pettymys.
Suurimmaksi osaksi tämä kirja on historiakirja joka kertoo toisesta maailmansodasta ja sen jälkeisestä maailmasta, nimenomaan Yhdysvaltojen näkökannalta katsottuna.
Aina välillä Salla sitten heittää mukaan tämän kytkennän muukalaisiin, mutta kyllä allekirjoittanut jää kaipaamaan näyttöä niistä.
Lähinnä tämä on poliittinen historiakirja.
 
Kun puhutaan ufologiasta, eli nimenomaan tavallisesta ufologiasta, eli ihmisten ufohavainnoista, niin tämä kirja ei liity ollenkaan tavalliseen ufologiaan, paitsi että Roswell on mainittu ohimennen.
 
Kirjan hakemisto on ala- arvoinen sen johdosta että se on hyvin suppea, ja toiseksi sen takia että Salla ei ole noudattanut perinteisiä tapoja hakemistoa laatiessaan, eli että esim. ensin tulee henkilön sukunimi ja sitten etunimi. Ylipäänsä hakemisto näyttää sekavalta ja epätarkalta.
 
Kirja oli minulle pettymys.
 

Björn Borg, 26.9.2007


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |