Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Picknett, Lynn & Clive Prince:

The Stargate Conspiracy: Revealing the Truth Behind Extra-terrestrial contact, military intelligence and the mysteries of Ancient Egypt

Warner Books / Little, Brown and Company, London  2000. 445 sivua

 
 
Lynn Picknett on paitsi tämän kirjan julkaissut myös allaolevan kirjan:
 
Picknett, Lynn:The Mammoth Book of UFOs. Robinson, Lontoo 2001.
 
" The Mammoth Boof of UFOs "¬† on jo aikaisemmin omien kirjojeni yhteisessä lähdeluettelossa numerolla 255.
 
Tuo " Mammoth Book of UFOs " on hyvin laaja ja asiallinen kirja ufoilmiöstä. Siitä syystä hämmästyn hiukan kun saan tämän kirjan käsiini.
Tämä toinen kirja on kirjoitettu yhdessä Clive Princen kanssa ja huomaan että kyseessä on ilmeisesti n. s. kontaktikirja.
 
En ollut aikaisemmin yhdistänyt Picknettiä tähän kontaktipuoleen.
 
Kirjan esipuheesta ja alusta ilmenee että tämä kirja kertoo hyvin paljon Egyptistä ja muinaisesta sivilisaatiosta joka tekijöiden mukaan on ollut huomattavasti korkeammalla tasolla kun olemme uskoneetkaan ja mielenkiintosita tässä on että olen juuri vähän aikaa sitten lukenut neljä Zecharia Sitchinin kirjaa joissa hän kertoo Sumerista ja että meidän kulttuurimme ja sivilisaatiomme ja jopa uskontomme on alunperin peräisin Sumerista.
 
Picknett ja Prince puolestaan viittaavat Egyptiin että sivilisaatiomme on peräisin sieltä.
Ainakaan kirjan alussa ei mennä Sumeriin saakka eivätkä he mainitse Sitchinia ollenkaan.
 
Mutta katsotaan mitä kirjassa kerrotaan.
 
Sen verran Picknett ja Prince huomauttavat että heidän mielestään saattaa hyvin olla että uskontomme eli Kristinusko on peräisin Egyptistä .
 
Tekijät huomauttavat kuinka nykyisin on ilmestynyt¬† useita kirjoja joissa kyseenalaistetaan että egyptiläiset olisivat olleet primitiivinen kansa ja tuovat esille että ennen egyptiläisiä olisi ollut olemassa korkeampi sivilisaatio tai että egyptiläisillä olisi ollut korkeampi sivilisaatio kuin mitä yleensä uskomme.
Tässä viitataan sellaisiin kirjailijoihin kuten Andrew Collins, Colin Wilson, Robert Temple, Robert Bauval, Adrian Gilbert ja Graham Hancock.
 
Ensimmäisessä luvussa tekijät tuovat esille sen että Egyptin pyramidit ei millään ole voitu rakentaa niin yksinkertaisella tavalla kuin jotkut egyptologit ovat esittäneet ja tekijät kiinnittävät huomiota siihen miten valtavat useat näistä kivilohkareista ovat ja kuinka paljon ne painavat ja millä tavalla ne on liitetty yhteen.
 
Tekijät toteavat niin kuin niin moni muu on aikaisemminkin todennut että jopa nykyaikaisin laittein olisi erittäin vaikeata rakentaa pyramideja jos edes pystyttäisiin siihen.
Tekijät huomauttavat lisäksi sen että kun pyramidi viettää sisäänpäin mitä ylemmäs tullaan niin se on vaatinut valtavaa taitoa rakentaa näitä pyramideja.
 
Tekijät kiinnittävät huomiota siihen että perinteiset egyptologit ylimielisesti kutsuvat näitä uusia kirjailijoita nimellä " pyramidiots "¬† , eli " pyramidiootit " josta tämän kirjan tekijät toteavat että ilmeisesti he itse myös kuuluvat siihen ryhmään.
 
Toisaalta he viittaavat vastaavasti siihen että jotkut egyptologit tyytyvät yksinkertaisiin selityksiin miettimättä sen kummemmin miten pyramidit tosiaan on rakennettu ja viittaavat esimerkiksi British Museumin egyptologiin Vivian Daviesiin joka on ilmoittanut että " minun täytyy myöntää etten ole ikinä ollut sellainen jota pyramidit olisivat kiehtoneet ".
 
Kirjan tekijöiden mukaan niin moni hänen kolleegansa on samaa mieltä.
Tekijät eivät ymmärrä tällaista suhtautumista ollenkaan koska esim. se tapa jolla kivet on työstetty on tekijöiden mielestä täysin mahdotonta sen ajan kuparisilla työkaluilla.
Muita työkaluja ei siihen aikaan ollut olemassa yleisen käsityksen mukaan.
 
Tekijät viittaavat esim. työkaluvalmistajaan Christopher Dunniin joka on analysoinut tiettyjä asioita ja tullut siihen tulokseen että egyptiläisillä oli porat mutta jotta pystyttäisiin poraamaan graniittiin niin heillä on täytynyt olla pora joka pyörii 500 kertaa nopeammin kuin nykyaikainen timanttipora.
 
Tekijät viittaavat myös aika ivallisesti amerikkalaiseen egyptologiin Mark Lehneriin joka suurella vaivalla rakensi pienoismallin pyramidista ja tämä pienoismalli oli suunnilleen miehen korkuinen .
Rakennettuaan tämän pienoismallin Lehner oli ylpeä ja tyytyväinen itseensä ja oli mielestään todistanut kuinka pyramidit rakennettiin.
 
Tämän kirjan tekijät huomauttavat kuitenkin että on aivan eri asia rakentaa miehen korkuinen pienoispyramidi kuin rakentaa oikea jättimäinen pyramidi.
Siihen vaaditaan kirjan tekijöiden mukaan aivan muuta kuin mitä Lehner on omasta mielestään todistanut.
 
Tämän jälkeen tekijät selostavat Robert Templen kirjaa " The Sirius Mystery " jossa kerrotaan afrikkalaisesta dogonheimosta ja sen kytkennöistä Egyptiin ja aika yllättäen kylläkin niin tekijät mollaavat Templea jopa kymmenellä sivulla ja huomauttavat kuinka Temple on erehtynyt.
Tekijät eivät sulje pois sitä että dogonien kertomuksissa olisi jotakin perää mutta mollaavat
Templen tulkintoja ja asiatietoja ja kuten sanottua jopa kymmenen sivua omistetaan tähän Templen mollaamiseen .
 
Kritisoituaan voimakkaasti Robert Templeä ja hänen kirjaansa tekijät siirtyvät kritisoimaan yhtä voimakkaasti Robert Bauvalia ja Graham Hancockia ja heidän kirjaansa " Keeper of Genesis " jossa Bauval ja Hancock tuovat esille että sfinksi on rakennettu vuonna 10.500 eKr.
 
Picknett ja Prince hyökkäävät voimakkaasti tätä vastaan ja ovat sitä mieltä että Bauval ja Hancock ovat väärässä ja he ihmettelevät että mistä syystä Bauval ja Hancock niin voimakkasti markkinoivat tätä vuosilukua eli 10.500 eKr.¬†
 
Aika yllättäen Picknett ja Prince siirtyvät sitten kritisoimaan amerikkalaista n. s. nukkavaa profeettaa Edgar Caycea ja tuovat esille että päinvastoin kuin yleensä väitetään niin Cayce oli varsin usein hyvinkin väärässä ennustuksissaan ja Picknett ja Prince tuovat esille useita esimerkkejä tästä.
 
Lukija ihmettelee tässä vaiheessa että miksi ihmeessä kirjan tekijät hyppäävät Egyptin pyramideista Edgar Cayceen ?
Linkki Edgar Caycen ja pyramidien ja sfinksin välillä löytyy kyllä kun Picknett ja Prince kertovat että Mark Lehner joka¬† vuonna 1982 ylpeänä rakensi miehenkorkuisen minipyramidin niin hän oli vuonna 1974 kirjoittanut kirjan jonka nimi oli " The Egyptian Heritage , based on Edgar Cayce Readings " ja tämän kirjan hän kirjoitti ARE- yhdistykselle, eli sille yhdistykselle jonka Edgar Cayce oli itse perustanut ja vielä vahvempi linkki Caycen
ja Egyptin välillä löytyy kun tekijät kertovat että varsin tunnettu tri Zahid Hawass ( jota allekirjoittanutkin on nähnyt varsin usein televisiossa ) ja joka on vastuussa Egyptin kaivauksista niin hän kustansi opintonsa tohtoriksi Pennsylvanian yliopistossa vuosina 1980- 1987 stipendin avulla jonka Edgar Caycen poika Hugh Lynn Cayce oli järjestänyt hänelle.
 
Tässä löytyy nyt selvä yhteys Hawassin ja Caycen välillä.
Aika yllättävää.
 
Picknett ja Prince huomauttavatkin että ne kaksi henkilöä jotka eniten edustavat egyptiläistä oikeaoppisuutta Gizassa niin molemmilla on yhteyksiä Caycen organisaatioon.
 
Tekijät kertovat kuinka monen kirjailijan mielestä sfinksin tai Gizan tasangon alla on olemassa arkistohalli jonne on piilotettu vanhoja asiakirjoja joissa kerrotaan maailman totuuksista ja tekijät kertovat myös kuinka kirjailija Bauval lokakuussa 1998 kertoi että hän oli perustanut ryhmän johon kuului 12 kirjailijaa.
 
Ryhmän nimi oli " Magic 12 " ja siihen kuului Hancock, John Anthony West, Andrew Collins ja Robert Temple.
Muita mukana olleita oli Colin Wilson, Michael Baigent, Christopher Knight ja Robert Lomas.
 
Näiden mukaan vuodenvaihteessa vuonna 1999/ 2000 niin vanhat egyptiläiset jumalat piti palata.
Ryhmä oli sopinut tri Hawassin kanssa siitä että Uudenvuodenaattona vuonna 1999/2000 ryhmä saa järjestää suuren tilaisuuden sfinksin edessä ja tilaisuudessa oli mukana ranskalainen muusikko Jean- Michel¬† Jarre joka esitti oman sävellyksensä.
Jotakin suurta piti tapahtua Uudenvuoden yöllä kun¬† vuosi vaihtui vuodeksi 2000.
 
Kirjassa seuraa nyt mielestäni aika sekava selostus siitä ketkä kaikki yksityiset henkilöt ja tutkijat ja ryhmät ovat milloinkin tutkineet pyramideja tai yrittäneet tutkia pyramideja tai anoneet lupaa tutkia pyramideja tai anoneet lupaa mutta eivät saaneet lupaa.
Kirjassa tämä luettelo on aikamoinen sekamelska jossa tekijät luettelevat kaiken maailman
pyramiditutkijoita ja kuka on tehnyt mitäkin.
 
Törmään tässä harvinaisen mielenkiintoiseen asiaan tässä kun kirjassa kerrotaan n. s¬† Gantenbrinken kamarista.
Gantenbrink oli saksalainen tutkija joka löysyi pienen oven tai portin eräässä kanavassa.
Kirjassa pohditaan paljonkin että mitä sen oven takana on ja reunahuomautuksena voin itse kertoa että sen jälkeen kuin tämä kirja on julkaistu niin televisiossa on näytetty kuinka pienoisrobottiin kiinnitetty pora porasi tämän oven läpi.
 
Innostushan oli valtava että mitä sen oven takana on.
Robotissahan oli myös kamera.
Tämän oven takana löytyikin toinen¬† ovi mutta sitä en tiedä tätä kirjoittaessa onko tätä toista ovea yritetty avata .
 
Ufologia taas kiinnostaa se että fyysikko ja nobelisti Luis Alvarez joka oli mukana n. s. Robertsonin komiteassa vuonna 1953 tunnetusti suoritti tutkimuksia pyramidissa vuonna 1968 ja monessa lähteessä on väitetty että Alvarez olisi sanonut että ne tulokset mitä he saivat olisivat olleet fysiikan vastaisia ja että pyramidissa olisi olemassa joku voima jota he eivät pysty selittämään ja joka vääristi heidän mittaustuloksiaan.
 
Tästä samasta asiasta¬† kerrotaan¬† myös tässä kirjassa sillä erolla että sanotaan että se oli projektinjohtaja tri Amr Goneid joka The Times- lehden mukaan oli kertonut tämän asian.
 
Tämän kirjan mukaan¬† niin Alvarez olisi puolestaan ilmoittanut Amerikasta käsin ettei mitään merkillistä sattunut pyramidissa eikä mitään uusia kammioita havaittu.
 
Eli aikaisemmin nämä sanat on laitettu Alvarezin suuhun mutta tässä kirjassa ne laitetaan nyt tri Goeneidin suuhun.
 
Tässä vaiheessa niin ainakin allekirjoitanut rupeaa miettimään että mistä tämä kirja oikeastaan puhuu kun jatkuvasti puhutaan vaan pyramideista ja sfinksista ja luetellaan valtava määrä nimiä jotka ovat pyramiditutkijoita ja allekirjoittanut rupeaa miettimään mihin tässä kirjassa pyritään kun se nimikin on mikä se on.
 
Suomalaisia ehkä kiinnostaa että tässä mainitaan myös tri James Hurtak joka on sekaantunut pyramiditutkimuksiin ja suomalaisia tämä asia kiinnostaa siitä syystä että Hurtakhan kävi Suomessa tässä pari vuotta sitten esitelmöimässä Ultrapäivillä.
 
Tekijöiden mukaan Gizassa pelataan jonkunnäköistä peliä jossa on lukemattomia pelaajia joilla on eri päämääriä.
Kaikki liikkuu sen ympärillä että etsitään salaisia¬† kammioita ja salaisia tunneleita ja nimenomaan sitä valtavaa arkistoa josta on ollut puhetta.
 
Tekijöiden mukaan Bauval¬† ja Hancock ovat nousseet esille uuden vaihtoehtoisen egyptologian tunnetuimpina puolestapuhujina ja tässä täytyy lukijan sanoa että tässä kyllä menee helposti sekaisin siinä että kuka pelaa minkälaista peliä tai pelataanko ylipäänsä mitään peliä.
 
Tekijät huomauttavat siitä että tri James J. Hurtak on yhteistyössä Stanford Research Institute Internationalin¬† kanssa ja ollut yhteistyössä sen kanssa jo 1970- luvulla.
 
Kirjan mukaan Hurtak on viime aikoina ryhtynyt yhteistyöhön myös filmituottaja Boris Saidin ja hänen yhtiönsä Magical Eyen kanssa ja että Hurtak tässä toimii yhtiön tieteellisenä neuvonantajana.
 
Mukaan tähän soppaan tekijät saavat myös sitten vapaamuurarit ja ruusuritarit.
 
Kirjan toisen luvun lopussa tekijät kertovat Stanfordin yliopistosta ja sen perustamasta Stanford Research Institutesta jotka tekivät salaisia tutkimuksia USA:n armeijalle.
Ajan mittan Stanford Research Institute kasvoi suuremmaksi kuin itse yliopisto ja irrotettiin yksityiseksi tutkimuslaitokseksi sen jälkeen kuin opiskelijat olivat saaneet selville näistä kytkennöistä armeijaan, varsinkin Vietnamin sodan aikana ja Stanford Research Institutesta tuli yksityinen laitos joka tutki mm. n. s. kaukokatselua eli remote viewingia.
 
Tämän luvun lopulla sitten tekijät pohtivat sitä että olisivatko todellakin nämä kaukokatselijat saaneet selville jotain mikä liittyi pyramideihin ja sfinksiin ja heittävät esille jopa että jos he ovat etsineet tai etsivät tai ovat jo löytäneet jonkin laitteen joka muistuttaisi filmissä ja televisiosarjassa nähtyä ' Stargate ' - porttia, eli tähtiporttia.
Ja tähän loppuukin sitten kirjan toinen luku.
 
Kirjan kolmannessa luvussa keskustellaan n. s. Marskasvoista ja pyramideista joita on havaittu valokuvissa Marsista ja kerrotaan kuinka löydettiin NASAn valokuvien joukosta se kuuluisa Mars- kasvotkuva ja tässä kerrotaan että vaikka yleisesti puhutaan DiPietrosta¬† ja Molenaarista jotka olisivat keksineet¬† tuon kuvan niin tämän kirjan mukaan niin se oli itse asiassa tri James Hurtakin erään oppilaan poikaystäv䬆 H. Guard Hall joka toimi operaatiojohtajana Jet Propulsion Laboratoryssa joka ensin toi asian esille.
 
Kirjan mukaan Hurtak oli kertonut kuvasta jo joulukuussa 1976 Hallille jonka jälkeen kuvaa etsittiin kunnes se löytyi.
Se oli Hall ja hänen tyttöystävänsä jotka kävivät läpi NASAn arkistoja ja etsivät kuvaa kunnes löysivät sen.
 
Hurtak käytti tätä kuvaa luennoissaan niin aikaisin kuin huhtikuussa 1977.
 
Huomioni kiinnittyy siihen että jonkunhan on pitänyt olla tietoinen tuosta kuvasta jotta Hall ja hänen tyttöystävänsä osaisivat etsiä sitä, mutta kuitenkin he löysivät tämän kuvan ennen DiPietroa ja Molenaaria.
 
Ainakin allekirjoittaneelle jää tässä vaiheessa epäselväksi mistä Hurtak oli saanut tiedon kuvasta., mutta kirjassa käytetäänkin ilmaisua ' löydettiin uudelleen ' ja todettiin että tuota kuvaa ' löydettiin uudelleen ' kaksi kertaa joista ' Hall ja tyttöystävänsä löysivät sen uudelleen toisen kerran ' .
 
Tässä puhutaan sitten niistä kytkennöistä jotka eri tutkijoiden mielestä on Marsin pyramidien ja Kasvojen ja Egyptin pyramidien välillä ja tuodaan esille että eräs niistä joka on nimenomaan tuonut esille sitä että Marsissa on aikaisemmin ollut sivilisaatio joka on ollut yhteydessä Egyptiin on tämä nykyisin hyvin tunnettu toimittaja ja kirjailija Richard Hoagland .
 
Tämän kirjan kolmas luku on suureksi osaksi omistettu Richard Hoaglandin mollaamiseen ja tässä tuosaan esille Hoaglandin ja muiden ajatuksia siitä että Marsissa olevat pyramidit ja Kasvot olisivat keinotekoisia ja jonkun sivilisaation tekemiä ja että tämä sivilisaatio osittain ehkä on olemassa vieläkin maan alla Marsissa.
 
Mielestäni kirja on tässä aika sekava. Tässä luetellaan suuri joukko ihmisiä ja sitä kuka tuntee kenet ja kuka on ollut yhteistyössä kenenkin kanssa, kuka on ollut yhteistyössä NASAn kanssa, kuka on ollut yhteistyössä minkäkin yliopiston kanssa, ja sen jälkeen ryhtynyt yhteistyöhön sen ja sen kanssa ja tekijät tässä ilmeisesti ajavat takaa sitä että kyseessä on jonkunlainen salaliitto jossa yritetään salailla sitä että Marsissa on todellakin
löydetty sivilisaation merkkejä.
 
Tämä salailu sitten saa merkillisiä muotoja. Törmään tässä erääseen yksityiskohtaan josta olen kyllä kuullut aikaisemminkin mutta se tulee nyt esille tässäkin kirjassa eli että vuonna 1976 Viking- luotain valokuvasi n. s. Kraatteripyramidin vieressä olevan kapean varjon jonka alkuperää ei tiedetä. Varjon aiheuttajaa ei saatu kuvattua koska luotain saattui olemaan sen yläpuolella.
 
Mutta tämän varjon perusteella laskettiin että kyseessä oli 180 metriä korkea masto, tai antenni tai joku muu vastaava.
 
Tässä tuodaan esille että vuonna 1976 niin Vikingluotain otti nopeassa tahdissa neljä kuvaa juuri tuosta alueessta ja koko tämän Vikingohjelman aikana niin tämä oli ainoa kerta jolloin otettiin näin nopeassa tahdissa neljä kuvaa peräkkäin.
 
Tekijät huomauttavat tässä että tämä on ollut varmasti ohjelmoitu luotaimeen jo silloin kuin se laukaistiin koska etäisyyden takia Maasta käsin ei olisi pystytty antamaan käskyjä tätä varten juuri sillä hetkellä.
 
Tekijät pohtivat sitä että mistä NASA tiesi ottaa kuvia juuri tuosta alueesta?
 
Tekijät kertovat pitkään myöskin amerikkalaisista kaukokatsojista eli ' remote viewereistä '
että he ovat nähneet Marsin pinnalla¬† pyramideja ja kasvoja jo ennenkuin luotain otti ensimmäiset valokuvat alueesta.
 
Kirjassa luetellaan sitten eri kaukokatsojia.
Mm. tri Hurtak sanoo nähneensä pyramidit jo ennen luotaimen ottamia kuvia. Samoiten viitataan kaukonäkijään jonka nimi on Harold Sherman ja tässä kirjassa väitetään että Sherman oli se henkilö joka keksi ilmaisun ' pienet vihreät miehet ' .
 
Sitä vastaan kyllä allekirjoittanut protestoi koska olen usein törmännyt tähän että mistä tämä ilmaisu on lähtenyt liikkeelle ja ainakin minun tietojeni mukaan sitä ei ole voitu missään¬† tarkkaan määritellä, vaan on viitattu johonkin vanhaan sarjakuvalehteen.
 
Tämä on ensimmäinen kerta kun kuulen että joku Sherman olisi keksinyt tämän ilmaisun.
 
Suhtaudun kyllä epäluuloisesti siihen .
 
Tekijät kertovat että Richard Hoaglandin Enterprise Mission- järjestössä on ollut kaksi toiminnanjohtajaa joiden nimet ovat David P. Myers ja David S. Percy ja nämä molemmat ovat markkinoineet sitä että Marsin Cydonia- alueella on piilossa jonkinlainen sanoma ja tässä ilmenee että Myers ja Percy ovat yhdessä kirjoittaneet kirjan ' Two- Thirds ' eli 600- sivuisen kirjan jossa kerrotaan kuinka avaruusolennot kerran asuttivat Marsin ja sen jälkeen Maapallon .
Nyt sattuukin niin hauskasti että allekirjoittanut itse on kirjoittanut pitkän kirjaesittelyn juuri tuosta kirjasta jo vuonna 2005.
 
Tämän jälkeen Picknett ja Prince huomauttavat että ne jotka suureksi osaksi ovat markkinoineet Cydonia- sanomaa ovat Richard Hoagland ja tri Hurtak ja tekijät huomauttavat että itse asiassa Hurtak on aktiivisesti ja menestyksekkäästi markkinoinut uutta uskontoa kirjassaan ' The Keys of Enoch '¬† joka Picknettinja Princen mielestä on lähinnä miltei Raamatun- tapainen kirja tai ainakin se yrittää olla Raamatun- tapainen.
 
Jopa kirjan ulkonäköä on saatu muistuttamaan Raamattua.
Sen kannessa on heprealainen nimi ' Jahve ' heprealaisessa versiossa, eli YHWH.
 
Picknett ja Prince huomauttavat myös että vaikka Hoagland ja Hurtak ovat tunnetuimmat puolestapuhujat siitä että Marsin Cydoniassa piilee joku sanoma niin he kuitenkin kumpikin omissa kirjoissaan ohittavat täysin toisensa
 
Hoagland omassa kirjassaan ei mainitse sanallakaan Hurtakia eikä Hurtak omassa kirjassaan sanallakaan mainitse Hoaglandia.
 
Tämän jälkeen¬† tekijät siirtyvät¬† kanavointi- ilmiöön ja kertovat että Hurtak on ollut yhteydessä avaruusälyyn jota kutsutaan nimelleä ' The Nine ', eli ' Yhdeksän '¬† ja saanut informaatiota siitä ja tässä päästään myös tri Pucharichiin joka tunnetusti on ollut yhteistyössä Uri Gellerin kanssa.
 
Pucharich on kertonut kuinka hän vuonna 1952 erään intiaanimystikon, eli tri D. G. Vinodin kautta kuuli eräässä laboratoriossa ensimmäistä kertaa ' The Nine '- olennosta.
 
Todettakoon tässä reunahuomautuksena että lukiessani tätä niin muistan että olen itse kertonut tästä olennosta aika perusteellisesti Phyllis V. Schlemmerin kirjan ' The Only Planet of Choice ' kirjaesittelyssäni.
 
Picknettin ja Princen kirjan mukaan tällä olennolla tai ryhmällä on erittäin suuri vaikutusvalta ihmisiin Maan päällä.
 
Myös Uri Geller on puhunut tästä ' The Nine ' - olennosta tai -ryhmästä.
Picknett ja Prince kertovat kuinka suuri vaikutus tällä ' The Nine '- olennolla on ollut useaan ihmiseen ja kertoo saman asian josta itsekin olen kertonut jossain muussa yhteydessä että myös Star- Trekin luoja Gene Roddenberry oli mukana näissä istunnoissa joissa oltiin yhteydessä ' The Nine ' - olentoon ja on aivan selvää että Roddenberry on saanut vaikutteita Star Trek- filmeihinsä ja -sarjaansa näistä istunnoista.
 
Kerrottuaan siitä kuinka ' The Nine ' on vaikuttanut suuresti moneen tunnettuun ihmiseen niin Picknett ja Prince kysyvät kirjassaan että kuka on tämä ' The Nine ' joka käyttää itsestään nimeä ' Tom ' ?
Kerran Puharich kysyi suoraan ' Tomilta ' että ' Kuka sinä olet ' ?
 
Tom vastasi: ' Minä olen Tom mutta olen myös Harmarkus, Harmarchis, Harenkur, Tum ja Atum. '
 
Kun Puharich tarkisti nämä nimet¬† niin kävi ilmi että nämä ovat vanhoja egyptiläisiä nimiä ja että Atum oli egyptiläinen jumala jonka esikuvan mukaan sfinksi rakennettiin.
 
Olen joskus aikaisemmin jossain yhteydessä tuonut esille että kun olen kirjoittanut kirjaesittelyt 367 englanninkielisestä ufokirjasta niin olen pannut merkille kuinka suuri vaikutus Star- Trek- filmeillä ja -sarjoilla on ollut myös moneen tiedemieheen.
Olen varsin usein törmännyt tiedemiestenkin kirjoittamiin kirjoihin joissa he viittaavat Star- Trekiin ja tuoneet esille millainen vaikutus Star- Trek filmeillä ja -sarjoilla on ollut heihin.
 
Ja tässä minun on toistettava se minkä olen tuonut esille jo aikaisemmin että olen miettinyt sitä millainen vaikutus on ollut sillä että Star- Trekin luoja Gene Roddenberry oli mukana näissä istunnoissa jossa oli yhteys ' Tom ' - nimiseen olentoon joka edusti ' The Nine ' -avaruusolentoa tai - ryhmää.
 
Tätä sietää joskus miettiä.
 
Kirjan tekijät puhuvat aika paljon Hurtakista kirjan viidennessä luvussa ja kritisoivat Hurtakia ja syyttävät häntä rasismista.
 
Myös ' Tomin ' mukaan kaikki ihmiset Maapallolla on tuotu tänne muualta muilta planeetoilta avaruudessa paitsi mustat jotka ovat syntyperäisiä täällä.
 
Mustat siis eivät ole puolijumalia niin kuin muut ihmiset Maan päällä. Tekijät viittaavat myös Tomin lausuntoon jonka mukaan kuusi miljoona juutalaista tapettiin toisen maailmansodan aikana. Tomin mukaan he tavallaan uhrasivat itsensä .
Tämä Tomin väite nostaa kyllä monen lukijan silmäkarvoja.
 
Tekijät huomauttavat myös ettei ainoastaan juutalaisia tapettu vaan myös mustalaisia, homoja, jehovantodistajia jne.
 
Tekijät viittaavat taas Hurtakiin ja toteavat että kyseessä on ollut eräänlainen koe jossa alkuasukkaita, eli mustia , on pidetty kontrolliryhmänä, jota sitten on yritetty kehittää, ja Hurtakin mukaan jokin tässä suunnitelmassa on mennyt pieleen.
 
Hurtakin mukaan ohjelmoinnissa jokin on mennyt pieleen ja hänen mukaansa tällainen ohjelmointijakso päättyy vuonna 2003 jolloin avaruusolennot saapuvat Maapallolle parantamaan ohjelmointia.
 
Mutta tätä kirjoittaessa minun on todettava että elämme nyt vuotta 2009 eikä mitään merkillistä minun tietääkseni tapahtunut vuonna 2003.
 
Tekijät huomauttavat että ' The Nine ' oli luvannut myös aikaisemmin että massalaskeutuminen tapahtuu 1970- luvun loppupuolella mutta mitään sellaistahan ei ole tapahtunut.
 
Tekijät pohtivat sitten että mistä tämä ' Tom ' ja ' The Nine ' ovat peräisin?
 
Onko todellakin kysymys jokin avaruusäly joka on erehtymätön tai onko kyseessä joku salaliitto tai onko koko tämä asia jonkun alitajunnan tulos ?
Tekijät viittaavat toisiin kirjailijoihin ja tutkijoihin ja toteavat että kyseessä on todellakin jokin aito ilmiö näissä kanavoinneissa sen johdosta että näissä istunnoissa on varsin usein sattunut poltergeistilmiöitä ja muita paranormaaleja ilmiöitä joita läsnäolleet eivät ole voineet selittää.
 
Mutta onko se sitten avaruudesta tullut äly tai salaliitto ?
Tekijät kallistuvat sille kannalle että olisiko sittenkin olemassa se mahdollisuus että kyseessä on ihmisen alitajunta joka synnyttää tämän ' Tom '- ja ' The Nine ' - ilmiön ?
 
Tekijät pohtivat sitä että olisiko se nimenomaan tri Pucharich joka on tiedostamatta sitä itse synnyttänyt tämän Tom ja Nine- ilmiön alitajunnassaan mutta sillä tavalla ettei hän itse ole tietoinen siitä.
 
Mistä siis The Nine ja Tom ovat lähtöisin ?
Tekijät huomauttavat että vuonna ensimmäiset 20 vuotta jolloin tapahtui kommunikaatiota The Ninen kanssa niin tiedossa on ainoastaan Pucharichin selostus . Muita tietoja ei ole.
 
Niinikään Puharich oli se joka oli päälähde Uri Gellerin tapauksessa ja kun kirjailija Stuart Holroyd tuli mukaan kuvioihin vuonna 1976 niin hän sai kuunnella nauhoja jotka olivat peräisin Phyllis Schlemmerin istunnoista ja jotka silloin istunnoissa läsnä ollut kolmikko antoi Holroydin kuunella.
 
Tekijät huomauttavat myös että Pucharich oli tohtori, lääkäri ja neurologi ja että hän valmistui Northwestern- yliopistosta vuonna 1947 USA: n armeijan opinto- ohjelman puitteissa ja että hän myöhemmin oli mukana nimenomaan tutkimassa psykologista manipulaatiota käyttämällä hallusinaatioita aiheuttavia kemikaaleja ja sotilaalllisia mahdollisuuksia käyttää tiedustelutoiminnassa psyykkisiä taitoja.
 
Eli tekijöiden mukaan ja Pucharichin itsensä mukaan niin hän on ollut mukana useissa projekteissa joissa on tutkittu miten ihmisiä manipuloidaan .
 
Tässä huomautetaan että Pucharich on ollut mukana myös CIA: n toiminnassa ja lisäksi kerrotaan että esim. USA: n armeija¬† on myöntänyt testanneensa LSD: tä 7.000 sotilaaseen joista 1.500 eivät olleet vapaaehtoisia.
Tämä tapahtui 1950- luvun loppupuolella.
Juuri tämäntyyppisissä ohjelmissa Pucharich oli mukana puolustus- ja tiedusteluyksiköissä.
Tässä viitataan esim. MKultra- ohjelmaan ja kirjailijaan John Marksiin joka sai jopa 16000 sivua asiakirjoja jotka liittyivät MKultraan.
 
Kirjassa huomautetaan myös että Pucharich oli itse mukana armeijan kemikaalikeskuksessa ja tekijöiden mukaan on syytä pohtia mitä hän siellä teki.
Tuskin Pucharich toimi siellä lääkärinä.
 
Pucharich myös keksi useita lääketieteellisiä kojeita ja kerrotaan kuinka hän oli keksinyt miniradiovastaanottimen jota voitiin piillottaa hampaan sisälle ja tämä saattaa selittää sitä että ihmiset kuulevat ääniä päässään jos heidän tietämättään on laitettu tällainen miniradio heidän hampaaseensa jossain vaiheessa.
 
Kaikki tämä liittyy tietysti ihmisten manipulaatioon, miten saadaan ihmisiä käyttäytymään tietyllä tavalla.
 
Tekijät kallistuvat hyvin pitkälle sille kannalle että kyseessä on joko armeija tai CIA tai NSA tai joku vastaava joka on tämän ' The Nine ' ja ' Tom ' - ilmiön takana ja että Pucharich on ollut varsin hyvin perillä siitä.
Saattaa olla että Pucharich on ollut niitä harvoja jotka tiesivät asiasta.
 
Pucharich perusti myös eräänlaisen ' Geller Kids ' tai ' avaruuslapsi ' - yhteisön jossa hän testasi lapsia 1970- luvulla. Nuorimmat niistä olivat 9- vuotiaita ja vanhin oli teini- ikäinen.
Lapset olivat kotoisin 7 eri maasta ja Pucharich testasi niitä ja yritti kehittää heidän parapsyykkisiä taitoja, mm. hypnotisoimalla heitä ja laittamalla heitä syvähypnoosiin joka kyllä kritisoitiin monella tavalla.
Elokuussa 1948 Geller Kids- keskus poltettiin maan tasalle murhapolton yhteydessä.
Pucharich itse pohti sitä että oliko se CIA joka aiheutti tämän tulipalon.
 
Tekijät kertovat myös chicagolaisesta kotirouvasta jonka nimi oli Dorothy Martin ja joka myös on käyttänyt nimeä Marion Keech.
 
Hän on tunnettu kultistaan joka odotti että suuri osa USA: n itärannikosta ja Ranska sekä Englanti¬† tuhoutuisi katastrofissa 21.12. 1954.
Näinhän ei sitten tapahtunutkaan ja tekijät tuovat aika voimakkaasti esille sen että kyseessä oli ehkä CIA: n joku operaatio tämäkin ja tämä tapaushan on tunnettu siitä että siitä julkaistiin kirja " When Prophecy Fails " .
 
Kirjan oli kirjoittanut ryhmä sosiologeja Minnesotan yliopistosta jotka olivat soluttautuneet tähän kulttiin.
 
Kirjan viidennessä luvussa tekijät luettelevat useita laitoksia jotka ovat harrastanneet paranormaalia tutkimusta ja mikä merkitys näillä laitoksilla on ollut ja ketkä ovat olleet mukana niiden toiminnassa.
Tekijät kertovat¬† mm. Esalen- instituutista jossa nykyisin toimii myös Gorbachev Foundation USA ja jonka on perustanut Neuvostoliiton entinen presidentti vuonna 1992 ja mm. Boris Jeltsin, ennenkuin hänestä tuli Venäjän presidentti, oli vieraana tässä instituutissa.¬†
 
Toinen instituutti on tietysti Edgar Mitchellin ' Institute of Noetic Sciences ' Palo Altossa.
 
Tekijät kertovat myös niistä testeistä joita tehtiin Uri Gellerille Lawrence Livermore- laboratoriossa Kaliforniassa vuosina 1974- 1975 ja kaikkien yllätykseksi testeissä mukana olleet tiedemiehet rupesivat kokemaan merkillisiä paranormaaleja ilmiöitä kuten kummallisia ilmestyksiä sekä kotona että laboratoriossa, mm. pienois-lentäviä lautasia, kummallisia eläimiä kuten valtavia korppimaisia¬† lintuja, ja fantastisia eläimiä jollaisia esiintyy shamaanien¬† hurmiotiloissa.
 
Eräs fyysikko sai kummallisen puhelin ja puhelimessa kuului metallinen ääni joka aikaisemmin oli saatu nauhalle ja joki luetteli erään salaisen projektin koodinimeä.
 
Oli ikäänkuin olisi avattu joku verho toiseen ulottovuuteen ja yllättäen tämä verho sitten sulkeutui taas.
 
Tekijät pohtivat sellaista vaihtoehtoa että onko mahdollista että jos joku harrastaa paranormaalia toimintaa niin se avaa jonkun oven paranormaaliin maailmaan jonka jälkeen aitoja paranormaaleja ilmiöitä alkaa tapahtua.
 
Tekijät huomauttavat että milloinkaan ei aikaisemmin ole ollut olemassa salajuonta tai salaliittoa jossa mukana on ollut niin merkittäviä henkilöitä sekä entisessä Neuvostoliitossa kuin nykyisellä Venäjällä ett䬆 USA: ssa jotka ovat tavalla tai toisella ' The Nine ' - olennon vaikutuksen piirissä.¬†
 
Tekijät huomauttavat myös että samat henkilöt ovat aina mukana pelissä.
Tärkein heistä on James Hurtak joka kanavoi ' The Nine ' - olentoa ja joka oli Pucharichin varamies ' Lab Nine: ssa ' ja joka oli¬† ensimmäinen henkilö joka puhui Mars- Egypti- yhteydestä ja joka on tärkeä tekijä Gizan tapahtumissa nykyisin .
Lisäksi mukana kuvioissa on Stanford Research Institute jolla on yhteyksiä armeijaan ja tiedusteluun ja tämä Stanford Research Institute on ollut esillä sekä Gizan että Marsin tapauksissa ja Pucharichin yhteydessä ja ' The Nine ' - yhteydessä.
 
Tekijät tuovat esille että kyseessä on salaliitto jolla on valtavat mittasuhteet ja joka on niin menestynyt ettei voida sormella osoittaa kuka on sen alullepanija.
 
Tekijät pohtivat sitten että mikä on tämän salaliiton tarkoitus ?
Yksi vaihtoehto on että yritetään saada yhteyttä avaruusolentoihin tavalla tai toisella.
Toinen on että yritetään valmistaa ihmisiä siihen¬† että sellainen kontakti on tapahtumassa.
Kolmanneksi: Molemmat yllämainitut. Salaliittolaiset yrittävät saada aikaiseksi kontaktia mutta samalla he valmistavat meitä tulevaan kontaktiin.
 
Kirjan kuudennessa luvussa tekijät kertovat okkultismista. Tämän luvun otsikko on ' The Secret Masters ' eli ' Salaiset Mestarit '¬† ja tässä kerrotaan jopa 12 sivulla henkilöstä jonka nimi on R. A. Schwaller de Lubicz joka on tehnyt suuren vaikutuksen nykyajan kirjailijoihin kuten Hancockiin ja että hänellä on ollut suuri vaikutus tähän nykyajan egyptologiaan ja kuten sanottua vaikuttanut Hancockiin, Bauvaliin ja moneen muuhun.
 
Tässä luvussa annetaan myös valtavasti tilaa englantilaiselle tunnetulle okkultistille Aleister Crowleylle joka kuulemma sai vaimonsa kanssa yhteyden vanhoihin egyptiläisiin jumaliin ja/tai avaruusolentoihin. Tässä kyllä lukija joutuu miettimään välillä että mikä olikaan tämän kirjan aihe koska allekirjoittanut ei ainakaan huomaa mitään suoraa yhteyttä siihen mistä aikaisemmin puhuttiin, eli ' The Nine '¬† ja ' Tom ' mutta kylläkin Egyptiin tietystikin.
 
Mutta jos toisaalta tämän kirjan tarkoitus on luetella kaikki jotka ovat olleet kiinnostuneita Egyptistä ja pyramideista niin täytyy kysyä että mikä on se punainen lanka tässä kirjassa ?
Tässä kyllä luetellaan valtava määrä henkilöitä ja kuka on ollut yhteydessä keneen ja tuntee kenet ja kuka on ollut kenenkin opissa, mutta lukija menee kyllä vähän sekaisin näissä kaikissa asioissa.
 
Todettakoon tässä että jo aikaisemmin kirjassa oli kerrottu YK: n palveluksessa olevasta Mohammad Ramadanista joka oli pitänyt esitelmän¬† ' The Ninesta ' Ensimmäisessä Skandinaavisessa Konferenssissa liittyen Ulkoavaruuden √Ąlyyn ja Ihmisen Tulevaisuuteen ' Helsingissä marraskuussa 1996 .
¬†Kirjan mukaan Mohammad Ramadan oli erittäin paljon nojautunut ' The Nine '- ilmiöön.¬†
( Reunahuomautus: Tällä tarkoitetaan n. s. Hanasaaren kokousta ).
 
Kirjassa kerrotaan taas Hurtakista ja sanotaan että Hurtak yrittää kytkeä yhteen kaikki länsimaiden suuremmat uskonnot ja myös New Age- uskonnon kirjassaan ' The Keys of Enoch ' ja Hurtakin teologia sisältää kaikki nämä tunnetuimmat länsimaiset uskonnot .
Tässä kerrotaan myös että Hurtak oli yrittänyt houkutella Jacques Valleen mukaan ryhmäänsä mutta Vallee, kuten tekijät ilmaisevat asian, ' ei ollut mikään tyhmyri '
vaan oli epäluuloinen ja kysyi mistä kaikki tämä viisaus tulee?
" Tuleeko se kaukaisilta tähdiltä. Epäilen.
Entä voiko tämä viisaus olla peräisin Maapallolta? Onko kaiken tämän takana ihmiset? "
 
Kirjan seitsemännessä luvussa huomautetaan kuinka eri gurut ovat huomauttaneet kuinka Maapallo todennäköisesti on menossa johonkin suureen katastrofiin ja osoitetaan vuotta 2000 jolloin on kulunut 2000 vuotta siitä kun Jeesus syntyi.
 
Toisaalta viitataan siihen kun tietokonevalmistajat ilmoittivat että on olemassa vaara että tietokoneet menevät sekaisin koska ohjelmissa ei oltu otettu huomioon että vuosituhannes vaihtuu.
Toisaalta tri Hurtak puhuu vuodesta 2003.
 
Tässä viitataan myös taas tunnettuun kirjailijaan Whitley Strieberiin ja hänen kirjaansa
' Communion ' ja tuodaan esille että myös Strieber on ollut tämän ' The Nine ' vaikutuksen alainen.
 
Esimerkiksi kirjassaan ' The Secret School ' Strieber kertoo kuinka hän sai 9 oppituntia 9 kesänä. Näyttää siltä että myös Strieber on saanut vaikutteita ' The Nine ' - olennolta. .
 
Toisaalta tekijät huomauttavat ja kertovat että Graham Hancock on kirjoittanut esipuheen Strieberin kirjaan ' The Secret School ' sekä myöskin että Strieber on ollut yhteistyössä Richard Hoaglandin kanssa ja rahoitti Mark Carlotton Marskasvojen valokuva- analyysiä vuonna 1985, eli nämä kaikki kolme ovat yhteydessä Strieberiin eli Hancock, Carlotto ja Hoagland.
 
Allekirjoittaneen täytyy kuitenkin myöntää että tuntuu merkilliseltä kirjoitta kirjaesittelyä kirjasta vuonna 2009 kun nämä kaikki vuodet ovat olleet ja meeneet jolloin jotakin merkittävää piti tapahtua.
Nythän tiedämme ettei mitään erikoista tapahtunut.
Taas.
 
Ketkä ovat ne jotka ovat synnyttäneet tätä uutta uskontoa ?
Tekijät luettelevat tässä kuten aikaisemmin Bauvalin, Hancockin, Templen, Hoaglandin ja myös Strieberin .
 
Kirjan tekijöiden mukaan nämä ovat tutkijoita ja kirjailijoita.
 
Toisaalta tekijät luettelevat enemmän tai vähemmän gurumaisia henkilöitä ja tähän kategoriaan he sijoittavat Hurtakin, Pucharichin, Sir John Whitmoren, Alice A. Baileyn ja Aleister Crowleyn.
 
Todettakoon tässä että tekijät ovat useaan otteeseen huomauttaneet että Hurtak on¬†¬†
lainannut ajatuksensa suureksi osaksi Alice A. Baileyltä ja tavallaan päivittänyt hänen
sanomaansa.
 
Lisäksi tekijät mainitsevat David Percyn ja David Myersin joista oli aikaisemmin puhetta ja jotka ovat kirjoittaneet kirjan ' Two- Thirds ' .
 
Nämä kaikki ovat tavalla tai toisella olleet yhteydessä toisiinsa ja saaneet vaikutteita toisiltaan ja vaikuttaneet toisiinsa.
 
Kuka on kaiken tämän takana ? , tekijät kysyvät.
 
Tässä viitataan sivukaupalla CIA: han vaikka tiedossa ei ole mikä rooli heillä
olisi.
Psykologista mainipulaatiota voidaan tietysti ajatella koska ne aikaisemmat¬† tekijät joita on mainittu¬† niin he ovat tuoneet esille¬† Marsin sivilisaatiota ja vanhoja egyptiläisiä jumalia ja puhuneet heidän paluustaan.
 
Ja tämähän on uusi uskonto.
 
Lisäksi tekijät tuovat esille sen seikan kuinka suuri vaikutus vapaamuurareilla on ollut ja huomauttavat että ainakin ennen vanhaan USA: n johdossa oli varsin suuri määrä vapaamuurareita ja heidän ajatuksiaan voidaan edelleenkin nähdä esimerkiksi USA: n dollarisetelissä jossa on pyramidi joka on kyllä hyvin ei- amerikkalainen ja joka on tyypillinen vapaamuurarisymbooli.
 
Tekijät palaavat taas Hurtakiin ja siihen että Hurtak on ennustanut ja tehnyt propagandaa siitä että on tulossa ' suuri siivous ' jossa ' paha ' lakaistaan pois ' hyvän '¬† toimesta ja tämän jälkeen alkaa uusi maailma.
 
Tekijät huomauttavat aika terävästi että todellisia mysteereita on ihan rittävästi kun ajatellaan esimerkiksi Egyptin pyramideja, Marsin mahdollisia monumentteja ja pyramideja.
Eli oikeita mysteereita on ja tekijöiden mielestä on siksi väärin että tällainen pieni klikki sitten rakentaa näiden oikeiden mysteerien päälle uusia mysteereita.
 
Tässä vaiheessa rupeaa nyt kyllä näkymään se punainen lanka joka tähän saakka on puuttunut kirjasta.
 
Tekijät viittaavat taas Hurtakin ' The Keys of Enoch ' - kirjaan ja siihen että Hurtak tuossa kirjassaan kutsuu mukaan eli hyväksyy USA: n kaikki suuremmat uskonnot mormoneja myöten mutta sen sijaan hänen kutsunsa ei koske muslimeja ja tekijät lainaavat useita kohteita Hurtakin kirjasta jossa hän puhuu ' mustasta kuutiosta ' eli Kabbasta joka on muslimien pyhä kivi Mekkassa ja toteaa että se edustaa pahuutta.
Hurtak todellakin sulkee muslimit pois tulevaisuuden näkymistä ja tässä on nyt taas muistettava CIA: n rooli ja kun ottaa huomioon tätä asiaa niin rupeaa hahmottumaan, oikein tai väärin, mutta rupeaa hahmottumaan skenaario tilanteesta jossa CIA valmistaa USA: n kansalaisia jonkunlaiseen toimintaan muslimeja vastaan.
 
Tekijät muistuttavat natseista jossa tavallisia ihmisiä saatiin tekemään hirmutekoja niin kauan kuin he uskoivat olevansa oikeassa ja olevansa mukana jonkin suuremman rakentamisessa, eli yli- ihmisen yhteiskunnan rakentamisessa.
 
Kirjan tekijät huomauttavat että tilanne tässä ' The Ninen ' kohdalla näyttää samanlaiselta, eli jos saadaan tarpeeksi paljon ihmisiä mukaan uskomaan että he ovat mukana suuremmassa asiassa, eli vanhojen egyptiläisten jumalien paluuseen ja ' suureen puhdistukseen ' niin tavallisia ihmisiä voidaan saada tekemään mitä tahansa natsien tapaan ja tällöin ymmärtää myös CIA: n kiinnostuksen näihin asioihin.
 
Tekijät huomauttavat myös että Hurtakin kirja ' The Keys of Enoch ' joka on hyvin rasistinen periaatteessa on myös hyvin antifeministinen ja hyvin miespainoitteinen ja he huomauttavat että jos tämä ' The Nine ' - olisi todellinen ja ' Tom ' olisi todellinen ja jos nämä vanhat egyptiläiset jumalat todella saapuisivat takaisin Maapallolle niin ihmiskunta tuskin tahtoisi heidät tänne koska tekijät huomauttavat siitä että varsin usein näissä sanomissa niin ' The Nine ' on osoittanut hämmästyttävää tietämättömyyttä ja tehnyt useita virheitä ja Picknett ja Prince toteavat että ihmiset tuskin edes tahtoisivat tällaisia jumalia itselleen.
 
Sanellessani nauhalle¬† tämän esittelyn kesällä 2009 niin minulle välähtää eräs asia jota kirjan tekijät Picknett ja Prince eivät ole ottaneet huomioon ja se on se että tässähän on itse asiassa olemassa valtava ristiriita sen välillä että esim. Hurtak kirjassaan ottaa mukaan ja hyväksyy kaikki USA: n kristinuskot mormoneja myöten.¬† Tekijät huomauttavat myös että he suhtautuvat hyvin myönteisesti juutalaisiin ja Israeliin ja toteavat että kyseessä on valittu kansa joka vaan suuren virheen kun he eivät hyväksyneet Jeesusta Messiaana.
 
Mutta tässähän on merkillinen ristiriita siinä että kun nämä samat ihmiset, esim. Hurtak odottaa egyptiläisi䬆 jumalien paluuta niin eikö tässä ole nyt olemassa valtava ristiriita siinä että kristinuskossahan tunnetaan vain ¬†yht䬆 ¬†¬†jumalaa kun egyptiläisillä oli ¬†monta ¬†¬†jumalaa.
Tätä asiaa kirjan tekijät eivät ole ottaneet lainkaan huomioon.
 
Kirjan loppusanoissa tekijät tuovat esille varsin mielenkiintoisen asian. He viittaavat kirjaan jonka on julkaissut sveitsiläinen antropologi Jeremy Narby jossa Narby kertoo tutkimuksistaan Perun Amatsonissa jossa hän on tutkinut intiaanishamaaneja.
 
Narby on kiinnittänyt huomiota siihen että nämä intiaanishamaanit tietävät tarkkaan kuinka eri kasveja pitää sekoittaa ja missä suhteissa jotta niiden avulla voidaan parantaa sairauksia.
Narby huomauttaa että kun Amatsonissa tiedetään olevan ainakin 80.000 eri kasvia niin mahdollisia sekoituksia voi olla¬† 3,7 miljardia.
Miten shamaanit ovat oppineet mitä kasveja pitää sekoittaa ja missä suhteissa?
Kokeilemallako?
 
Narby huomauttaa että vaikka näitä sekoituksia testattaisiin yksi kerrallaan niin menisi valtava aika ennenkuin olisi käyty läpi kaikki nämä 3,7 miljardia vaihtoehtoa.
 
Narby kysyykin että miten on mahdollista että shamaanit tietävät tarkkaan mitä kasveja pitää sekoittaa ja missä suhteissa jotta niiden avulla voidaan parantaa tiettyjä sairauksia ?
 
Kirjassa tuodaan esille esimerkkinä tapaus jossa shamaani paransi selkävaivaa jota eurooppalaiset lääkärit eivät olleet pystyneet parantamaan.
Narby on kysynyt shamaneilta että mistä he ovat saaneet tietojaan ja shamaanit ovat kertoneet että eri rohtojen avulla he saavat yhteyttä olentoihin jotka antavat tarkkoja vastauksia.
Mutta nämä olennot antavat vastauksia vain kysymyksiin eli pitää tietää mitä kysyä ja nämä olennot ovat merkillisen näköisiä ja kirjan tekijät huomauttavat että kun tutkitaan vanhoja egyptiläisiä tietoja niin he ovat pohtineet sitä että kun egyptiläiset ovat puhuneet¬† matkasta
' seuraavaan elämään '¬† niin ovatko he myöskin nauttineet jonkinlaisia hallusinaatioita aiheuttavia kasveja ja tehneet samanlaisia matkoja kuin shamaanit¬† ja saaneet vastauksia näiltä olennoilta siihen miten pitää rakentaa pyramideja ?
 
Tekijät kertovat löytäneensä kasvin joka oli yleisesti saatavilla Egyptissä muinaiseen aikaan.
Tekijät kiinnittävät myös huomiota siihen että nämä olennot joista perulaiset shamaanit kertovat muistuttavat hyvin paljon egyptiläisiä jumalolentoja, eli esim. ihmisen ruumis mutta linnun pää tai puhuvia käärmeitä jne.
 
Tekijät ovat sitä mieltä että tämä on aikamoinen yhteensattuma.
Kun shamaanit ns. matkoillaan usein tapaavat käärmeitä niin tekijät tekevät aikamoisen ajatushypyn ja pohtivat että voisivatko nämä käärmeet mahdollisesti olla kuva ihmisen DNA: sta?
 
Tekijät huomauttavat että ihmisen perimä edustaa vain 3 % koko DNA: sta. Loppu kulkee nimellä ' Junk- DNA ' . eli ' roska-DNA.
Tässä kysytään että mitä kaikkea saattaa piillä vielä tuossa n. s. ' Roska- DNA: ssa ' joka muodostaa 97 % ihmisen DNA: sta.
 
Ei kai vaan ole sillä tavalla että tämä DNA¬† edustaa älyä jossa on valtavasti tietoa.
 
Toisin sanoen kun shamaanit tekevät matkoja niin he matkustavat keskustelemaan DNA: n kanssa.
Shamaanit tekevät kysymyksiä DNA: lle ja DNA vastaa.
 
Vaikka tämä kirja on ilmestynyt alunperin vuonna 1999 siihen on lisätty päivitys vuonna 2000 jossa lakonisesti todetaan ettei mitään mullistavaa tapahtunutkaan vuosituhannen vaihtuessa eivätkä edes tietokoneet menneet sekaisin.
Lisäksi tekijät toteavat että mitään suuria yllätyksiä ei ole kaikesta huolimatta löytynyt näihin päiviin saakka pyramideista eikä sfinksin alta.
 
Ei ole löydetty salaisia luolia eikä salaisia tunneleita tai salaisia kirjastoja ja tekijät huomauttavat että kyseessä on ilmeisesti tämä aikaisemmin mainitun pienen klikin markkinoima väite.
 
Tekijät huomauttavat taas että eräs niistä joka voimakkaammin on markkinoinut Egyptin mysteereitä on James Hurtak ja tekijät huomauttavat siitä että Hurtakin kirjassa on selviä rasistisia piirteitä ja muistutetaan siitä että Hurtak aikaisemmin on markkinoinut ajatuksia joissa avaruusolennot olivat antaneet ufoteknologiaa Natsi- Saksalle.
 
Tekijät huomauttavat taas uudemman kerran että Hurtakin kirja ja opit perustuvat suureksi osaksi Alice Baileyn julkaisuihin joita Hurtak on päivittänyt.
 
Lopuksi kirjan tekijät huomauttavat että ne jotka tahtovat osallistua keskusteluun¬† tästä kirjasta ja sen ajatuksista voivat tehdä sen netissä osoitteessa:
 
www.templarlodge.com
 

Björn Borg, 20.9.2009


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |