Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Keel, John A.:

The Cosmic Question

Granada Publishing Ltd / Panther, London  1978. 224 sivua

 
 
John Keel on amerikkalainen kirjailija joka on kirjoittanut useita ufokirjoja:
 
-The Telephone Problem in the United States.Tekijä,New York 1968.
-Operation Trojan Horse.G.P.Putnam¬īs Sons,New York 1970.(Julkaistu
¬† myös nimellä:Why UFOs?Manor Books,New York 1970.)
-Strange Creatures From Time and Space.Fawcett Publications,New York 1970.
    (Uusintapainos:"The Complete Guide To Mysterious Beings".TOR Book,N.Y.)
-Our Haunted Planet.Fawcett Publications,New York 1971.
-The Mothman Prophecies.NAL,New York 1976.
-The Eighth Tower.E.P.Dutton & Co 1976. ( Julkaistu Englannissa nimellä " The Cosmic
      Question"/Panther 1978).
-Disneyland of the Gods.Amok Press,New York 1988.
 
Näistä on “Operation Trojan Horse” ja “The Mothman Prophecies” nykyisin pidettävä
klassikkoina ja jälkimmäisestä tehtiin niinkin myöhään kuin 2002 filmi jonka nimi on niinikään " The Mothman Prophecies " joka on esitetty myös Suomessa. Elokuvassa esiintyvän tiedemiehen nimi on " Leek " eli " Keel " kirjoitettuna takaperin.
 
Keelin kirjoista allekirjoittanut on aikaisemmin kirjoittanut kirjaesittelyt ' The Mothman
Prophecies ' - kirjasta ja ' Our Haunted Planet ' - kirjasta ja yhteensä 4 Keelin kirjoista on jo aikaisemmin käytetty lähteenä omien kirjojeni yhteisessä lähdeluettelossa.
 
Joten Keel on varsin tunnettu ja suosittu ja harvinaisen arvostettu ufokirjailija.
 
Keelin merkitys ufologiassa on kyllä ollut merkittävä. Lukiessani muiden tunnettujen ufokirjailijoiden kirjoja niin huomaan toistuvasti että muut kirjailijat varsin usein viittaavat Keeliin ja hänen ajatuksiinsa.
 
Tässä kirjassa Keel aloittaa tutkimalla omaa Raamattuamme ja toteaa mm. että omassa Raamatussamme niin nimi ' Jeesus ' oli alunperin ' Yehoshuah ' eli englanniksi ' Joshua ' ja vasta vuonna 400 j. Kr. lisättiin nimeen ' Christ ' .
 
Keel ajaa tässä takaa sitä että eri uskonnot Maapallolla ovat lähtöisin tilanteesta joka ei ole aivan sellainen kuin uskovaiset itse ehkä ajattelevat.
Keel viittaa esimerkiksi mormoneihin jossa arkkienkeli Moroni näyttäytyi Joseph Smithille.
 
Smith näki salaman ja tämä on tyypillistä monelle muullekin uskonnolle että uskonnon alullepanija on nähnyt salaman ja sen jälkeen hän on saanut viestin jonka hän on kirjoittanut muistiin.
Tällä tavalla moni uskonto on saanut alkunsa.
 
Keel ajaa takaa sitä että esim. meidän Raamattumme ja Koraani ja muutkin vastaavat kirjat ovat täynnä virheitä ja käännösvirheitä ja tulkintavirheitä eivätkä edusta ollenkaan
alkuperäistä viestiä.
 
Keel jatkaa tästä ja ottaa esimerkkejä siitä kuinka vakiintunut yhteiskunta ja n. s. vakiintunut tiede suhtautuu kielteisesti uusiin asioihin ja hän kertoo Wilhelm Shapira- nimisestä henkilöstä joka kuoli hotellihuoneessa Rottterdamissa vuonna 1884 sen jälkeen kuin hän oli tarjonnut Kuolleen Meren kirjakääröt sen ajan tiedemiehille ja he olivat nauraneet hänet pellolle.
 
Vasta myöhemmin kävi ilmi että ne olivatkin aitoja.
 
Keel mainitsee tässä myös Velikovskyn jota suoraan sanoen vainottiin aikoinaan ja joka vasta nyt on saamassa arvostusta. ( Tässä on nyt muistettava että tämä kirja on julkaistu vuonna 1978.- Allekirj. huom. ).
 
Tässä Keel ottaa myös esille Wilhelm Reichin jota viranonomaiset aikoinaan vainosivat ja jopa polttivat hänen kirjansa. Keel toteaa että Reich on hyvä esimerkki siitä kuinka suhtaudutaan epäluuloisesti henkilöihin jotka tuovat esille uusia asioita.
 
Keel on sitä mieltä että jokin meille tuntematon voima tahallaan ohjaa ihmiskuntaa esittäytymällä välillä ja tällä tavalla eri uskonnot syntyvät.
 
Muutama päivä sitten kirjoitin kirjaesittelyn Brad Steigerin kirjasta ' Mysteries of Time and Space ' jossa Steiger hyvin pitkälle puhui siitä että aikakäsitteemme itse asiassa on eri kuin mihin olemme tottuneet ja on hauskaa nähdä että kun saan tämän Keelin kirjan käteeni niin Keel on samalla linjalla ja pohtii samaa asiaa.
 
Tässä Keel kanssa huomauttaa samasta asiasta kuin mistä muut kirjailijat ovat huomauttaneet että alkuperäinen aramealainen Jumalan sana oli ' Elohim ' joka on monikko.
 
Raamatun kääntäjät muuttivat sen¬† yksikkömuodon.
Alunperin tekstin pitäisi olla ' Alussa jumalat loivat Taivaan ja Maan ' eikä ' Alussa Jumala loi Taivaan ja Maan ' kuten kääntäjät esittävät asian.
 
Keel pohtii tämän jälkeen hyvin pitkälle sitä että ihmisillä on eri kyky havaita ympäristöään.
Hän vertailee ensin ihmistä ja eläimiä ja toteaa että monella eläimellä on huomattavasti parempi kuulo ja näkö kuin ihmisellä.
Keel on sitä mieltä että jotkut imiset ovat samalla tavalla varustautuneita että he pystyvät näkemään ja kuulemaan sellaista mitä tavalliset ihmiset eivät pysty näkemään tai kuulemaan.
 
Keel ei tahdo käyttää sanaa ESP vaan tahtoisi mielummin puhua ' Extended Perceptionista ' eli suunnilleen ' Laajennetusta havaintokyvystä ' .
 
Tämän jälkeen Keel ottaa esille sen seikan että nykyisin usea henkilö harrastaa infrapunakuvausta ja viittaa tässä Trevor James¬† Constableen joka oli uranuurtaja tällä alalla.
Keel huomauttaa myöskin että Yellowstonen kansallispuistossa turistit ovat usein hämmästyneet siitä että ottamissaan kuvissa näkyy myöhemmin ufoja joita he eivät nähneet ottaessaan kuvaa.
 
Keel pohtii tässä että tietyt ihmiset pystyvät näkemään ufoja kun taas toiset eivät pysty siihen.
( Tästähän on runsaasti esimerkkejä ufologiassa että vaikka paikalla on sata ihmist䬆 niin ehkä yksi näkee ufon kun taas toiset eivät näe sitä.- Allekirjoittaneen oma kommentti .)
 
Keel ottaa tässä esimerkiksi esille Gary Wilcoxin New Yorkista jolle kerrottiin vuonna 1964
humanoidien toimesta että ufot ovat tavallisesti näkymättömiä päivävalossa ja tulevat näkyviin yöllä koska niiden energia säteilee näkyvässä spektrissä.
 
Keel jatkaa tässä että ufologia on pullollaan kertomuksia siitä että on nähty ufoja, aluksia ja humanoideja jotka säteilevät. Ne ovat valaisevia.
 
Keel toteaa että kun energiamassa saapuu näkyvään spektriin ja muuttuu punaiseksi tai violetiksi niin sen täytyy¬† jotenkin muuttaa¬† värähtelytasoaan.
 
Nämä muutokset ovat niin hyvin ohjattuja että kohde voi värähdellä täysin samalla aaltopituudella kuin havaitsijan aivojen aaltopituus ja jos nämä ovat synkronissa toistensa kanssa niin tapahtuu lääketieteellinen ilmiö. Havaitsija siirtyy hypnoottiseen tilaan ja hallusinoi.
Jos havaitsija on psyykkinen niin tämä transsi näyttää todellisuuden laajentumiselta ja hallusinaatio tuntuu todelliselta.
 
Tässä yhteydessä havaitsija kokee myös aikamenetyksen.
Näyttää siltä että kokemus on kestänyt vähemmän tai pidemmän aikaa kuin se itse asiassa on kestänyt.¬†¬†
 
Näin pitkälle Keel.
 
Kun Keel kirjoittaa edelleen säteilystä niin hän kertoo myös italialaisesta keksijästä Marconista ja hänen radiokokeistaan.
 
Tässä törmään merkilliseen asiaan joka hämmästyttää minua.
 
Sivulla 41 Keel kertoo että Marconi oli todennut että erittäin matalat aaltopituudet eli VLF vaikuttavat sähkölaitteisiin, ylikuormittaa niiden käämit ja aiheuttavat sen että koneet, esim. generaattorit ja sähkömoottorit pysähtyvät.
 
Toisin sanoen VLF- aallot pysäyttävät autoja.
Keel toteaa myös että nämä aallot eivät vaikuta dieselkoneisiin koska ne eivät ole riippuvaisia sähkösytytyksestä.
 
Keel kertoo myös tiedosta jonka mukaan Los Angeles Daily Mirror- lehti 23.1.1950 kertoi 15- vuotiaasta pojasta joka oli leikkinyt radiolaitteiden kanssa ja aiheuttanut sen että lähistöllä olevat autot olivat pysähtyneet.
Keel pohtii tässä että sattuiko poika mahdollisesti käyttämään näitä VLF- aaltoja.
 
Tämä tieto Keelin kirjassa hämmästyttää allekirjoittanutta suuresti sen johdosta että ufologiahan on täynnä kertomuksia joissa autot ovat pysähtyneet lähellä ufoja ja on usein pohdittu mikä sen aiheuttaa.
 
Allekirjoittanut itsekin on kirjoittanut esittelyn englantilaisen kirjailijan Alan Wattsin kirjasta ' UFOs ' jossa kerrotaan kuinka Watts suorittaa kokeita auton moottorin pysäyttämiseksi.
 
Lisäksi olen kirjoittanut kirjassani ' Ufot ja tiedemiehet ' tri Ted Acwothin kokeista lentokoneen moottorin pysäyttämiseksi jotka ovat niinkin tuoreita kuin vuodelta 2008.
 
Allekirjoittanut kysyy nyt tässä että eivätkö muut tutkijat ole tietoisia näiden VLF- aaltojen ominaisuuksista tai onko Keel tässä väärässä?
 
Kun Keel jatkaa erilaisten säteilyjen pohtimista niin hän tuo esille mielenkiintoisen asian eli hän ottaa huomioon sen että Maapallo liikkuu avaruudessa jatkuvasti ja välillä se on lähempänä esim. Jupiteria ja välillä esim. Mars on lähellä Maata ja Keel toteaa tässä että Maapallo varmasti liikkuu eri säteilykenttien läpi eri aikoina ja että säteily esim. vuonna 1920 on ollut erilainen kuin vuonna 1970 ja että ihmiset jotka ovat syntyneet vuonna 1920 ja toisaalta vuonna 1970 ovat saaneet erilaista säteilyä.
 
Keel eksyy hiukan tässä nyt astrologian puolelle ja toteaa että vanhan ajan astrologit ovat ilmeisesti olleet perillä näistä säteilyasioista päinvastoin kuin nykyajan lehtien astrologit .
 
Keel tuo useita kertoja esille sen että hänen mielestään vaikuttaa silt䬆 että muinaiset ihmiset ovat tienneet enemmän tästä säteilystä kuin nykyisin.
 
Keel mainitsee jopa sen että vanhoissa kertomuksissa on kerrottu kuinka eri yhteiskuntien papit ovat keskustelleet jumaliensa kanssa kristallien ja metallilevyjen avulla eli kyseessä on ollut jonkunlaiset radiolaitteet.
 
Tuossa viidennessä luvussa Keel kertoo myös kuinka hän omissa tutkimuksissaan on tavannut¬† miehiä jotka luottamuksellisesti kertoi Keelille kuinka he ollessaan lähellä ufoa olivat tunteneet kipua sukupuolielimissään ja eräs mies virtsasi kohtaamisen jälkeen verensekaista virtsaa.
Keelin mielestä se on ufosta tuleva mikrosäteily joka aiheuttaa nämä oireet.
Tässä luvussa Keel myös tuo esille sen että ufot saattavat materialisoitua ja dematerialisoitua.
 
Kuudennessa luvussa Keel jatkaa keskustelua erilaisesta säteilystä ja pohtii tunnettua Fatiman tapausta vuodelta 1917 jolloin 70. 000 ihmistä näkivät ihmeen ja silloin satoi kaatamalla ja merkillistä kylläkin niin kaikkien vaatteet kuivuivat tämän tapauksen yhteydessä ja Keel on sitä mieltä että se oli ufosta tuleva säteily joka kuivatti nämä vaatteet ja samalla myös paransi useita henkilöitä eri vaivoista.¬†
 
Keel huomauttaa että on tiedossa että VLF- säteily joskus aiheuttaa myönteisiä muutoksia ihmisen ruumiissa ja tästä Keel pääsee taas Raamattuun ja Liiton arkkiin ja pohtii sen rakennetta ja kertoo että nykyiset insinöörit ovat tutkineet arkin rakenneohjeita ja heidän mielestään se oli iso kondensaattori joka keräsi ja piti sisällään sähköä .
 
Reunahuomautuksena muistan itsekin että suomalaiset teekkarit kauan sitten rakensivat kopion arkista ja saivat siihen kultaa Outokumpu Oy: ltä mutta en tiedä missä tästä asiasta kerrottaisiin enemmän.
 
Tämän mukaan niin Liiton arkki olisi yksinkertaisesti ollut jonkunlainen radio.
 
Keel puhuu myös ääniaalloista ja toteaa että osa ääniaalloista on sellaisia että ihminen ei kule niitä koska ne ovat liian matalia tai liian korkeita.
Sen sijaan eläimet ,esim. koirat saattavat hyvin kuulla tällaisia ääniä. Keel toteaa että varsin usein ufohavaintojen yhteydessä on kuultu erilaisia ääniä ja spekuloi että osa näistä äänistä on sellaisia että ne aiheuttavat suunnatonta kauhua ihmisissä tai eläimissä. Tästä on ufologiassa¬† olemassa runsaasti esimerkkejä.
 
Lisäksi Keel puhuu Jerikosta ja palaa taas Liiton Arkkiin ja sanoo että se joka on selostanut Jerikon muurien kaatumista Raamatussa ei ole ymmärtänyt mistä on kysymys.
Monen selityksen mukaan torviin puhaltaminen aiheutti Jerikon muurien hajoamisen mutta Keelin mukaan nämä muurit on täytynyt siinä tapauksessa olla hyvin heiveröiset.
 
Keelin mukaan on todennäköisempää että puhaltaminen torviin aiheutti resonanssi- ilmiön Liiton Arkissa josta seurauksena Arkista tuli infraääninen pulssi joka kohdistui muureihin ja hajoitti ne.
 
Keelin mukaan Liiton Arkki näin ollen toimi eräänlaisena vahvistimena.
 
Seitsemäntenä päivänä sen jälkeen kuin näitä ääniaaltoja oli suunnattu muureihin ne hajosivat.
 
Keel pohtii gavitaatiota ja toteaa että ilmeisesti on olemassa voimia joita emme tunne vielä ja toteaa että gravitaatio on edelleen tiedemiehillekin selittämätön ilmiö.
Kukaan ei tiedä miten se toimii ja Keel toteaa että kun puhutaan ESP : stä niin näyttää siltä että on olemassa henkilöitä jotka pystyvät osittain hallitsemaan näitä voimia¬† mitä muut eivät pysty.
Keel kertoo että kun hän itse oli Himalajassa vaeltamassa 1950 - luvulla niin hän itse näki laaman joka leijui ilmassa.
Keel viittaa myös tunnettuun tutkimusmatkailija Nicholas Roerichiin joka on maalannut laaman joka leijuu himalajalaisen järven yllä lotusasennossa.
 
Keel kutsuu tätä tuntematonta spektria¬† superspektriksi ja kertoo että hänellä itsellään on pienestä saakka ollut kyky vastaanottaa mitä toiset ihmiset ajattelevat vaikka he eivät sano mitään.
Jotkut ihmiset pystyvät myös lukemaan Keelin ajatuksia ja Keel väittää että hän itse jopa¬† pystyy siirtämään omia ajatuksiaan toisille joskus.
 
Keel vertailee maailmaamme siihen että joku koulupoika katsoo mikrobia mikroskoopissa ja mikrobilla ei ole mitään tajua siitä että on olemassa suurempi maailma josta sitä tarkkaillaan.
 
Jos joku pystyisi keskustelemaan tämän mikrobin kanssa ja kertoisi sille että on olemassa suurempi maailma niin mikrobi todennäköisesti vastaisi nauraen ja sanoisi ' kaikki tietää että maailma koostuu vedestä ' .¬†
 
Keel palaa tämän jälkeen taas ufoihin ja ottaa esille saman asian kuin Brad Steiger otti esille omassa kirjassaan ' Mysteries of Time and¬† Space ' josta olen juuri kirjoittanut kirjaesittelyn, eli varsin usein ufohavaitsijat jotka ovat tavanneet muukalaisia kertovat että muukalaiset ovat kysyneet että ' Mikä on aikanne ? , Mikä on aikajaksonne? ,¬† Mikä on aika? tai Missä olemme ajassa ? ' .
Vaikuttaa siltä että nämä muukalaiset ovat epävarmoja siitä missä he ovat.
Keel toteaa että miljoonilla ihmisillä on kyky virittäytyä tähän superspektriin eri tavoin esimerkiksi selvänäön tai selväkuulon avulla.
 
Keel kertoo kuinka hän itse nuoruudessaan seisoi pimeällä pellolla kontaktihenkilön seurassa ja kontaktihenkilö otti yhteyttä avaruusolentoon ja Keel toteaa että merkillistä kylläkin niin huolimatta siitä miten vaikeita kysymyksiä hän teki kontaktihenkilölle niin tuli nopeita ja järkeviä vastauksia.
 
Keel toteaa että kyseessä oli joku äly joka ottaa välillä yhteyttä ihmisiin ja tämä äly on myös usein lapsenomainen ja jopa typerä.
 
Keel totea että ' demonien haltuunotto¬† on vain peli jota on vuosisatojen ajan viimeistelty lukemattomia uskovaisia varten. Spiritualismi on toinen pelin versio. Ja tietysti¬† ulkoavaruuspeli on viimeisin ja nykyisin tärkein pelin versio. '¬†
 
Kuitenkin kyseessä on yksi ja sama ilmiö.
 
Koska olen juuri¬† muutama päivä sitten kirjoittanut esittelyn Steigerin kirjasta ' Mysteries of Time and Space ' niin en voi olla hämmästelemättä kuinka paljon Steigerin kirjan ja Keelin kirjan ajatukset muistuttavat toisiaan.
 
En silti jaksa uskoa ,enkä tahdo uskoa että kumpikaan kirjailija olisi kopioinut toista vaan sen sijaan uskon että nämä ajatukset ovat johtopäätöksiä johon kaksi varsin tunnettua ufotutkijaa ovat päätyneet tutkittuaan ufoilmiötä vuosikausia.
 
Keel ottaa  esimerkin englantilaisesta ilmamarsalkka Goddardista joka on todennut
että hänellä on syytä olettaa että ihminen joka ei ole herkkä ESP : lle saattaa kuitenkin jos hän seisoo ESP- herkän ihmisen auran sisällä tai lähellä, myös hän kokea ESP- ilmiöitä
ja nähdä ufoja ja humanoideja jotka muuten olisivat hänelle näkymättömiä.
 
Keel toteaa että ESP- aallot näyttävät matkaavan välittömästi aivosta aivoon huolimatta siitä kuinka suuri etäisyys on ja tulee tässä pohtineeksi että jos ufot ovat energiamassoja superspektrista niin ehkä nekin pystyvät siirtämään itsensä universumin halki välittömästi sen sijaan että matkaisivat samaa matkaa ehkä satoja vuosia meidän primitiivisilla laitteillamme.
 
Keel toteaa että superspektri ei enää ole kaukainen fantasia vaan se on tulossa tieteelliseksi todellisuudeksi tuhansissa laboratorioissa.
Se mikä vielä muutama vuosi sitten vaikutti mahdottomalta mitata ja testata niin mitataan ja testataan nykyisin.
 
Mitä tulemme löytämään kun olemme tutkineet superspektria?
 
Keelin kirja on aikaisemmin julkaistu nimellä ' The Eighth Tower ' . Hämmästyksekseni huomaan että kun aikaisemmin olen todennut että Keel ja Brad Steiger ovat hyvin pitkälle samoilla linjoilla niin huomaan nyt että Keel on myös kirjoittanut¬† ' Momo ' -hirviöstä joka nähtiin Missourissa¬† vuonna 1972.
Myös Brad Steiger on omistanut tälle hirviölle useita sivuja kirjassaan ' Mysteries of Time And Space '.
 
Asia liittyy ufologiaan sikäli että esim. Keel tässä nyt huomauttaa että usein näitä hirviöitä nähdään samoilla paikkakunnilla kuin ufoja. Hän toteaa jopa sen että aikoja sitten hän teki havainnon johon kukaan ei uskonut siihen aikaan mutta myöhemmin Stan Gordon niminen tutkija on tullut samaan tulokseen kuin Keel eli että sekä ufot että nämä hirviöt näyttävät kohdistavan huomionsa naisiin joilla on kuukautiset.
 
Usein on Gordonin mukaan koiria, kissoja, kanoja ja lampaita kadonnut näiden hirviöhavaintojen yhteydessä. Keel huomauttaa kuitenkin että jos meillä on olemassa olento joka on valtavan kokoinen verrattuna ihmiseen niin jos se on kasvissyöjä niin se jättäisi kyllä jälki䬆 peräänsä ja jos se taas on lihansyöjä niin silloin se ei tyytyisi yhteen kissaan tai koiraan vaan söisi niitä suuria määriä.
 
Keel ajaa tässä takaa sitä että jos kyseessä ei olekaan oikea eläin eli että nämä hirviöt vain näyttävät sellaisilta¬† harhauttaaksemme meitä uskomaan että ne ovat oikeita eläimiä niin ne vievät joskus koiran, kissan tai kanan.
 
Keel tuo tässä esille pelottavan havainnon ja hän sanoo että hän on havainnut että ihmiset jotka ovat nähneet näitä hirviöitä yleensä kuolevat kuuden kuukauden -¬† kahden vuoden sisäll䬆 sen jälkeen kuin ovat nähneet näitä hirviöitä ja kuolinsyy on usein luonnollinen eli sydänkohtaus, tapaturma tai pitkä sairaus ja Keel sanoo että näyttää siltä että nämä hirviöhavainnot ovat jonkunlainen enne.
 
Keel jatkaa vielä ja toteaa että ne tuoreet tapaukset joita hän itse on tutkinut niin niissä on
epätavallisen paljon kuolemia, itsemurhia, psyykkisiä sairauksia, avioeroja jne.
 
Keelin mielestä tutkijat ovat laiminlyöneet tämän tutkittavissa olevan seikan tutkimuksia.
 
Keel kertoo tapauksista jotka ovat sattuneet lähellä kiistanalaista Enrico Fermi- ydinvoimalaa jossa myös lentäviä lautasia on usein havaittu.
 
1960- luvulla tämä ydinvoimala kärsi n. s. ' mahdottomista sabotoinneista ' . Vieraita esineitä tuotiin laitokseen huolimatta siitä että se oli tarkasti vartioitu.
 
Milloinkaan näitä hirviöitä ei sada kiinni. He ovat kadonneet kuin ilmaan.
Keel huomauttaa¬† että usein hirviöhavaitsijat kärsivät samoista vaivoista kuin ufohavaitsijat eli sidekalvotulehduksesta, janosta, päänsärystä ja lihassärystä.
 
Useita kertoja autoilijat ovat huomanneet että heidän moottorinsa sammuu kun hirviö on lähellä aivan samalla tavalla kuin ufojen kohdalla.
 
Keelin mukaan saattaa olla että nämä hirviöt saapuvat superspektrista ja ovat energiamassoja jotka pystyvät manipuloimaan atomirakennetta ja Keel toteaa että plutonium on erittäin raskas aine ja että jopa n. 5 kg riittää atomipommin valmistamiseen ja samalla tavalla kuin plutoniumi on lyhytaikainen niin nämä hirviöt ovat lyhytaikaisia ja Keel jopa pohtii sitä että olisiko nämä hirviöt tehty plutoniumista koska ne ovat usein jättäneet raskaita jälkiä?
 
Samalla tavalla kun atomisäteily vaikuttaa sähkölaitteisiin niin nämä hirviöt ja ufot vaikuttavat sähkölaitteisiin.
 
Kun hirviö tai ufo katoaa niin se jättää jälkeensä piikarbidia ja Keelin mukaan tällaista on usein löytynyt paikoista joissa hirviöt ja ufot ovat kadonneet.
 
Keel toteaa lopuksi että hän ei tiedä mistä lentävät lautaset ja nämä hirviöt tulevat mutta että tiedämme minne ne menee.
Raukat yksinkertaisesti sulavat Keelin mukaan.
 
Luvussa 13 Keel ottaa esille sen varsin pahanlaatuisen hajun jota usein havaitaan sekä ufojen yhteydessä että hirviöiden yhteydessä.
 
Tämä haju on varsin voimakas, haisee rikiltä ja aiheuttaa usein sen että ihmiset ja jopa eläimet voivat pahoin ja jopa pyörtyvät.
 
Keel toteaa tässä saman tien että usein ufotutkijat eivät osaa ottaa huoioon näitä fyysisiä vaikutuksia mitä havainto on aiheuttanut vaan keskittyvät vain näköhavaintoon sen sijaan että pitäisi myös kirjoittaa ylös ja tarkkaan tutkia lääkäreiden avulla niitä fyysisiä vaikutuksia mitä ufolla tai hirviöllä on ollut havaitsijaan.
 
Keel toteaa kuitenkin että hän ei usko että se on hirviö joka itse haisee rikille, vaan että se on ilmiö joka saattaa tämän hirviön eli että itse ilmiö aiheuttaa tämän hajun.
 
Keel luettelee useita tapauksia joissa on havaittu hirviöitä jotka haisevat rikille tai pilaantuneelle kananmunalle ja vastaavasti sama asia ufojen kohdalla.
 
Keel toteaa myöskin että varsin usein kuin hirviö tai ufo ilmestyy tai katoaa niin kuuluu voimakas pamaus ja Keel olettaa että tämä asia liittyy siihen kun ilmiö siirtyy superspektrista meidän spektriin niin se aiheuttaa varmasti kemiallisia reaktioita jotka aikaansaavat nämä äänipamahdukset ja varmasti myös nämä hajut.
 
Keel kertoo myöskin siitä kun kokonaisia paikkakuntia on välillä joutuneet kokonaisen pilven ' uhreiksi ' eikä kukaan ole pystynyt sanomaan mistä tämä pilvi on lähtöisin.
Esim. South Webster- nimisellä paikkakunnalla Ohiossa niin ihmiset näkivät matalalla lentävän tunnistamattoman lentokoneen joka kiersi kylän yläpuolella ja laski ulos pilven ja muutama minuutti sen jälkeen jokainen paikkakuntalainen haukkoi henkeään.
 
Useat henkilöt sairastuivat ja 50 taloa oli evakuoitava kunnes pilvi katosi.
Keelin mukaan ' joku ' levittää jostain syystä välillä tahallaan vetysulfidia ja vetyfluorikaasuja ilmakehäämme .
 
Allekirjoittanut on itse vuosien varrella pannut merkille ilmiön ufologiassa jota olen kutsunut synkronisiteetiksi jossa merkilliset tapaukset ufologiassa toistuvat jollain tavalla synkronissa muiden kanssa. Olenkin kirjassani ' Ufot ja MIB ' ottanut esille tämän ilmiön omassa luvussa ja suurella tyytyväisyydellä panen nyt merkille että Keel on kiinnittänyt huomiota samaan asiaan ja kertoo siitä tässä kirjassa luvussa 14 jossa hän ottaa esille useita synkroniteettitapauksia ( = synkroniSIteettitapauksia joidenkin henkilöiden mukaan ).
 
Synkroniteettiesimerkkeinä Keel otta esille tapauksen vuodelta 1957 jolloin 12- vuotias Everett Clark tapasi muukalaisia jotka yrittivät viedä hänen koiransa. Samana päivänä John Trasco- niminen mies tapasi myös muukalaisia jotka tahtoivat myös hänen koiransa.
 
[ Asiasta on kerrottu vähän enemmän omassa kirjassani ' Onko ufoilmiössä logiikka '? ja siinä mainitaan myös asia joka ikävä kyllä on jäänyt pois Keelin versiosta eli että Trascon kotikaupungin nimi oli¬† Everittstown.
Eli vaikka Everett asui Tennesseessä ja Trasco New Jerseyssä niin tapauksissa on kolme n. s.
' synkroniteettitekijää ' eli:
a) molemmassa tapauksessa muukalaiset tahtoivat koiran
b) molemmat tapaukset sattuivat samana päivänä
c)  Everett- nimi on mukana molemmissa tapauksissa ( Everett tai Everitt- Allekirj. huom. )
 
Keel ottaa luvussa 15 esille ne äänet joita usein on kuultu hirviöhavaintojen yhteydessä eli vauvan itkua tai huutavaa naista.
Näitä on kuultu kummitustaloissa ja autioilla hautausmailla yöllä.
Keel olettaa että itse asiassa nämä äänet saattavat johtua äkillisistä lämpötilamuutoksista.
√Ąkilliset lämpötilamuutokset ovat varsin tavallisia varsinkin kummitustaloissa että ufohavainnoissa.
 
He jotka ovat kiinnostuneita lentävistä lautasista ovat aina olettaneet että kyseessä on mekaaninen ilmiö joka liittyy ufoon mutta kuten sanottua niin Keel luulee että se on automaattinen seuraus siitä että ilmiö syntyy.
 
Keel huomauttaa myös että tämä ilmiö näyttää itse olevan allerginen äkillisille äänille.
Jos joku soittaa auton torvea tai vaikkapa trumpettia niin se karkottaa tämän ilmiön ja jopa ufotkin.
 
Keel huomauttaa että tässä on hyvä muistaa että meillä on jopa kirkoissakin kirkonkellot jotka soivat säännöllisesti äänekkäästi. Keel olettaa että se johtuu vanhasta tavasta karkottaa pahoja henkiä näiden kirkonkellojen avulla.
 
Samoin näyttää siltä että tämä ilmiö välttää valoa ja valoja ja ilmestyy öiseen aikaan kun on pimeätä ja yleensä se sammuttaa kaikki valot jotka on olemassa, sammuttaa autonmoottorit ja kotivalot ja muutenkin pysäyttää kaikki sähkölaitteet.
Mutta Keel huomauttaa että tällä ilmiöllä on myös kyky pysäyttää kaikki mekaaniset laitteet.
 
Keel huomauttaa että tällä ilmiöllä on kysy pysäyttää kaikki meidän laitteemme.
 
Hän viittaa myös Condon- raporttiin jonka toimeksiannosta Ford- yhtiö suoritti testin kuinka paljon magnetismia tarvitaan että automoottori pysähtyy ja testeissä tultiin tulokseen että 20.000 gaussin magneettinen kenttä tarvittiin että automoottori pysähtyi ja tämä taas jätti jälkensä autoon ja autosta voitiin myöhemmin mitata tämä magneettikenttä.
 
Lisäksi kellot pysähtyvät ja ilmiö vaikuttaa jopa mekaanisiin kameroihin.
 
Keel huomauttaa että nämä ilmiöt ovat olleet tuttuja tutkijoille jo vuosikausia ja vuosikymmeniä ja jopa satoja vuosia vaikkakin ufotutkijat nykyisin ovat hiukan omineet nämä asiat itselleen ufojen yhteydessä.
 
Keel toteaa että ' hirvittävät paranormaalit voimat ovat töissä tällä planeetalla
ja että on tullut aika että katsomme ilmiötä sellaisena¬† kuin se on eikä sillä tavalla kun uskomme¬† että se on tai tahdomme¬† että se on ' .
 
Paras todiste sitä vastaan että kyseessä on fyysinen ilmiö on se että nämä hirviöt aina katoavat ilmaan .
Kymmeniä kertoja on etsintäpartioita lähetetty näiden hirviöiden perään eikä ikinä ole löydetty mitään.
 
Keel toteaa sitten että näyttää siltä että joskus tämä ilmiö eli hirviöt tai ufot esittäytyvät tahallaan¬† valokuvaajalle. Keel viittaa tässä poliisipäällikkö Greenhaw- tapaukseen jossa näytti siltä että hopeapukuinen muukalainen tosiaan odotti että Greenhaw ottaisi siitä valokuvia.
Muulloinkin on tapahtunut että ilmiö todellakin odottaa¬† että havaitsija ryntää kotiin hakemaan kameraa, virittää sitä ja ottaa kuvan.
 
Keel toteaa tässä että on aivan selvä että näiden ilmiöiden takana on jokin äly mutta hän viittaa Ivan T. Sandersoniin joka on vertaillut tätä ilmiötä ja sen älykkyyttä pieneen lapseen tai apinan älyyn ja Keel on itse, kun hän on tutkinut ihmisiä jotka ovat joutuneet tekemisiin näiden ilmiöiden kanssa, todennut että se äly joka edustaa muukalaisia on harvinaisen typerä ja sillä on merkillinen huumori mutta myös voimakas temperamentti kuin vanhanajan piruilla, demoneilla tai valkyrioilla.
 
He tekevät ja esittäytyvät tavalla jossa ei ole mitään järkeä, eivät tee mitään järjellistä. He
näyttäytyvät välillä ja katoavat taas eikä missään ole mitään järkeä.
Havaitsija puolestaan yrittää sitten keksiä jonkun järjellisen selityksen tämän ilmiön käyttäytymiselle.
 
Keel puhuu taas poliisipäällikkö Greenhawista joka valokuvasi hopea- asuisen muukalaisen ja sen jälkeen Greenhawin auto hajoitettiin, hänen kotinsa poltettiin, hän sai potkut työstään,
ja hänen vaimonsa erosi hänestä.
 
Vähän samalla tavalla kävi Spaur- nimisen poliisin¬† kanssa tunnetussa tapauksessa jossa Spaur ja hänen kollegansa ajoivat takaa ufoa poliisiautolla pitkiä matkoja.
Myös Spaur joutui eroamaan poliisista ja hänen vaimonsa erosi hänestä.
 
Keel toteaa tässä että varsin usein ufohavaitsijat joutuvat kärsimään monella tavalla ihan oikeasti oikeassa elämässän.
 
Keel toteaa että asia joka häiritsee häntä suuresti on se että yhteiskunnassa on varmasti tuhansia ihmisiä joilla on ollut kontaktikokemuksia mutta eivät muista niitä.
 
He saattavat muistaa nähneensä ufon joka lähestyi heidän autoaan mutta loppu on tyhjää ja hämärän peitossa.
 
Vasta kun Keel aloittaa kyselysarjansa havaitsijat¬† rupeavat muistelemaan. Ne taas jotka muistavat jotakin on ilmeisesti ohjelmoitu muistamaan harhaanjohtavaa hölynpölyä avaruusaluksista ja merkillisistä lääketieteellisistä kokeista.
 
Tämä harhautus on ollut hyvin tehokas ja on pitänyt useimmat ufotutkijat poissa oikealta tieltä vuosikausia.
Keelin mukaan on todennäköistä että enemmistö ihmisistä jokaisessa sukupolvessa on joutunut suoraan tekemisiin tämän superspektrin kanssa joskus heidän elämänsä aikana.
 
Muinaisina aikoina ihmiset joivat ambroosia ja kävivät henkisesti jumalien palatseissa samalla kuin heidän ruumiilleen itse asiassa tapahtui jotain muuta..
 
Keskiajalla tapasimme keijukaisia ja pikkuväkeä ja kyläilimme heidän majapaikoissaan ja maanalaisissa palatseissa sillä aikaa kun itse asiassa jotakin muuta tapahtui ruumiillemme.
 
Nykyaikana vierailemme lentävissä lautassissa sillä aika kun itse asiassa jotakin muuta tapahtuu ruumiillemme.¬†¬†¬†¬†
 
Keel kertoo myös MIB: eistä ja miten he vainoavat havaitsijoita ja toteaa että MIB: ien kasvot ovat usein saman näköiset kuin ufo- ohjaajien kasvot.
He ruiskuttavat kaasua uhriensa kasvoihin tai pakottavat heitä nielemään pillerin tai polttamaan kummallista savuketta.
 
Heidän silmänsä ovat joskus polttavia tai hehkuvat punaisina ja he peittävät silmänsä tummilla aurinkolaseilla.
He suosivat mustia pukuja ja mustia kilpikonnakaulaisia villapaitoja.
Keelin mukaan,¬† ketkä he ovatkaan, tai mitä he lienevätkään,¬† he ovat saartaneet meidät.
 
Kirjan¬† luku 17 on kokonaan omistettu tälle MIB- ilmiölle.
 
Keel luettelee useita MIB- tapauksia ja kertoo jopa uskomattoman tarinan siitä kuinka Condon-komitean puheenjohtaja tri Condonin luo saapui oliivi- ihoinen tukeva mies jolla oli¬† musta puku ja aurinkolasit.
Mies esittäytyi ja kertoi että hän oli herra Dixsun ja hän tarjosi universumin salaisuudet Condonille mikäli hän saisi 5 miljoonaa dollaria.
Keelin mukaan Condon ja hänen henkilökuntansa uhrasivat paljon aikaa yrittäessään tarkistaa tämän miehen taustaa.
Kun he eivät saaneet kyseistä rahasummaa aikaiseksi niin herra Dixsun astui taas autoonsa ja ajoi pois.
 
Keel kertoo jopa MIB- tapauksesta vuodelta 1880.
Lisäksi Keel kertoo että hän itse on joutunut MIB- ilmiön uhriksi ja että hän on usein nähnyt MIB: ien mustia Cadillaceja.
Kerran Long Islandissa Keel seurasi tällaista MIB- autoa umpikujaan jossa se yksinkertaisesti katosi.
Tässä luvussa Keel ohimennen kertoo sivulla 156 että USA: n ilmavoimat usein ovat syyllistyneet havaitsijoiden harhaanjohtamiseen ja Keel kertoo tapauksesta 1960- luvulta jolloin silloinen Project Blue Bookin päällikkö majuri Quintanilla kerran yritti saada ohiolaista poliisia muuttamaan kertomustaan ufohavainnosta.
 
Quintanilla ei ollut tietoinen siitä että hänen keskustelunsa nauhoitettiin ja filmattiin ja että hän oli mukana ' piilomikrofoni ' - ohjelmassa.
Keelin mukaan USA: n ilmavoimat ovat muutenkin vieneet aineistoa havaitsijoilta ja¬† myöhemmin palauttaneet huonoja kopioita niistä.
 
Ilmavoimat on myös saatu kiinni siitä että ovat väärentäneet ufokuvia jotta he voisivat leimata niitä väärennöksiksi.
 
Näin pitkälle Keel.
 
Tämän luvun lopussa Keel kertoo kuinka hän vuonna 1967 rupesi vapaasti keskustelemaan ja kirjoittamaan energiakentistä ja siitä että ufot olisivat kotoisin Maasta.
 
Keel oli kerran mukana radio- ohjelmassa ja haastateltiin yli tunnin ajan mutta kun ohjelma piti lähettää niin ilmeni että koko nauha oli vahingossa pyyhitty tyhjäksi.
Samana vuonna saksalainen televisioryhmä haastatteli Keeliä puolen tunnin ajan hänen kodissaan mutta ilmeni että filmi oli ylivaloittunut ja ääninauha oli pilattu jonkun selittämättömän staattisen ilmiön takia.
 
Keel on myös kokenut sen että radio- ja televisiolähettimet ovat sammuneet ufokeskustelujen aikana.
Valokuvia on kadonnut, arvokkaita valokuvia on kadonnut postissa, joku on katkaissut hänen puhelinlinjansa kaksi kertaa pihdeillä.
Lisäksi hänen kaksoisolentonsa on näyttäytynyt paikkakunnilla missä hän on suorittanut tutkimuksia.
 
Nainen joka väitti olevansa hänen sihteerinsä vieraili havaitsijoiden luona Länsi- Virginiassa ja Keel toteaa että tätä peliä ei pelata pelkästään USA: ssa vaan viittaa siihen kun vuonna 1974¬† tehtiin ohjelmasarja Ranskan radiolle jossa oli mukana Ranskan puolustusministeri Galley.
 
Ohjelman toinen osa joka säilytettiin radioyhtiössä varastettiin murron yhteydessä ennenkuin sitä ehdittiin lähettää mutta ensimmäinen osa jota oli jo lähetetty niin sitä ei varastettu.¬†¬†
 
Keel on sitä mieltä että ' joku ' tahtoo nimenomaan estää niitä henkilöitä jotka puhuu siitä että ufot ovat kotoisin Maasta ja jotka vastustavat avaruushypoteesia.
 
Luvussa 18 Keelin teksti muuttuu pelottavaksi.
 
Keel toteaa että sellainen voima joka pystyy tutkimaan silmämunamme, paralysoimaan jäseniämme, poistamaan muistiamme, polttaa ihoamme ja muuttaa meidät yskiviksi, pillittäviksi raunioiksi voi myös tehdä meistä raajarikkoja tai tappaa meitä.
 
Keel toteaakin että tuntematon määrä ihmisiä ovat kuolleet sen jälkeen kuin¬† ovat kohdanneet hirviötä, avaruusolentoja ja ufoja.
 
Tarkkaa määrää ei pystytä sanomaan koska kukaan ei ole pystynyt keräämään näitä tietoja.
Keel toteaa että havaitsijoiden ja ufoharrastajien kuolinmäärä näyttää harvinaisen korkealta ja se on täynnä yhteensattumia.
 
Useat tämän alan arvostetuimmat henkilöt¬† ovat kuolleet jonkun kuukauden 24. päivänä.
Tämä näyttää myös olevan ufojen kiireisin päivä. Esim. Puerto Ricossa oli vuonna 1973 ufoaalto ja suurin määrä havaintoja tehtiin marraskuun 24. pvänä.
 
Keel viittaa esim. kuuluisaan radionäytelmien kirjoittajaan Arch Obleriin joka kirjoitti noituudesta kirjan muutama vuosi sitten ja ensimmäistä kertaa eläessään hänet rupesi vainoamaan poltergeistit ja merkilliset yhteensattumat.
Kiinni olevat ovet avautuivat itsestään ikäänkuin tuntematon käsi olisi ollut niiden kädensijoilla.
Keel luettelee useita esimerkkejä joissa ufosta tuleva säde on suorastaan vahingoittanut tai suorastaan tappanut lähellä olevaa havaitsijaa.
 
Keel toteaa myös että tiedämme enemmän tästä ilmiöstä ja tunnemme sitä paremmin¬†¬† kuin päivälehdet.
Keel on sitä mieltä että paha haju, pienet vihreät miehet ja myös ufot ovat kemiallisen reaktion tulos eli Maapallon hiilivedyn hajoaminen jouduttuaan kosketukseen¬† jonkun ulkoa tulleen epätavallisen energian kanssa.
 
Keel toteaa että nämä hirviöt ja pseudoavaruusolennot eivät ole milloinkaan ole osoittaneet älykkyyttä joka olisi korkeampi kuin alhaisen eläimen älykkyys.
 
Silti näiden ilmiöiden kaava viittaa älykkyyteen, järjestykseen ja tarkoitukseen.
Keel toteaa että emme ole nähneet itse ilmiön alullepanijoita vain ainoastaan sen orjat.
 
Keel toteaa tämän luvun lopussa että meidän täytyy ymmärtää mitä havaitsijat ovat oikeasti kokeneet eikä mitä he luulevat¬† kokeneensa .
 
Kirjan varsin lyhyessä luvussa 19 Keel kertoo että William Seebrook- niminen kirjailija
kirjoitti kirjassaan ' Adventures in Arabia ' että ennenvanhaan oli Aasiassa 7 tornia jotka muodostivat ketjun Mantsuriasta Tiibetin ja Persian halki ja loppuen Kurdistaniin.
 
Nämä tornit sijaitsivat luoksepääsemättömillä vuortenhuipuilla ja jokaisessa tornissa istui jatkuvasti Saatanan pappi joka levitti okkulttista värähtelyä ja näiden avulla hallitsi maailmaa Pahuuden nimissä.
 
Keel viittaa tässä siihen että kautta aikojen kansantarinoissa kerrotaan Paholaisesta ja demoneista ja hän on sitä mieltä että nykyisin √Ąärimmäisen Pirun Teoria eli Kahdeksas Torni on nykyisin saamassa jalansijaa tieteellisissä piireissä.
( Kahdeksas Torni, eli The Eighth Tower oli tämän kirjan alkuperäinen nimi. - Allekirj.
huom. ).
 
Keel tuo näin esille että Pahuus on olemassa ja myös Paholainen ja että ne näköjään ovat voitolla hyvästä.
 
Luvussa 20 Keel ottaa esille niitä merkillisiä radioviestejä joita Keelin mukaan on toistuvasti kuultu eri aikoihin ja eri maissa alkaen Marconista ja Fermistä jotka molemmat vastaanottivat radiosignaaleja jotka he olettivat että tulivat avaruudesta ja olevan älyllisiä.
 
Näitä merkillisiä radiosignaaleja on Keelin mukaan toistuvasti kuultu ja eräänä esimerkkinä hän ottaa esille amerikkalaisen ydinsukellusveneen Scorpionin joka upposi vuonna 1968 ja jonka hätäsignaaleja kuultiin Yhdysvaltojen laivaston salaisella taajuudella.
Signaalit tulivat keskeltä Atlanttia.
 
Kuukausia myöhemmin kun vene löydettiin niin se oli satoja kilometrejä siitä paikasta mistä signaalit olivat tulleet.
 
Laivaston viranomaiset puhuivat hiukan epämääräisesti petoksesta ja Keel kysyy että
' minkälainen petos ' ?
Oliko joku hauskuttaja lastannut harvinaisen ja kalliin VLF- lähettimen¬† veneeseen yhdessä laivaston salaisen koodikirjan mukana ja purjehtinut ulos keskelle Atlanttia josta hän oli lähettänyt näitä vääriä signaaleja jonka jälkeen kukaan ei löytänyt häntä vaikka paikalle ryntäsi tusinoittain laivoja ?
 
Luvussa 21 Keel palaa taas siihen että tiettyyn aikaan uskovaiset olivat sitä mieltä että ihmiskunta oli vain 6.000 tuhatta vuotta vanha, eli se aika josta Raamattu kertoo.
 
Keelin mukaan tiedämme nykyisin että Maapallo on ainakin 3 miljardia vuotta vanha
ja että jälkiä ihmisistä on löytynyt ainakin 5 niljoonan vuoden ajalta.
 
Keel kysyykin että onko mahdollista että ennen vanhaan on ollut useitakin sivilisaatioita Maan päällä jotka ovat olleet kehittyneitä ja jopa kehittyneimpiä kuin me olemme nykyisin
mutta jotka ovat kadonneet historian kirjoihin ja joista ei ole enää mitään jälkiä erilaisten mullistusten, jääkausien ja maanjäristysten takia.
Keel pohtii että näitä sivilisaatioita on saattanut olla useitakin vaikka emme tiedä niistä yhtään mitään.
 
Nämä ikivanhat sivilisaatiot ovat hyvin saattaneet olla yhteydessä superspektriin.
 
Keel huomauttaa myös että eri uskonnoissa niin nykyiset versiot uskonnoista ovat todennäköisesti hyvin kaukana alkuperäisistä.
Vuosien varrella uskontojen¬† tekstejä on muutettu ja muutettu ja muutettu niin että ne harvoin enää muistuttavat alkuperäistä.
 
Ohimennen Keel huomauttaa että meidän omassa Raamatussamme niin Daniel ja Zachariah ovat nähneet ufotyyppisiä ilmiöitä.
Keel huomauttaa kuitenkin että Raamatussamme kerrotaan että Daniel ja Saul kun he ovat kohdanneet enkeleitä niin enkelit muistuttivat hyvin paljon näitä muita superspektrin ilmiöitä.
Daniel ja Saul ja muut Raamatussa mainitut henkilöt kaatuivat kasvoilleen, pyörtyivät tai menivät transsiin ilmiöiden sattuessa.
 
Keel viittaa meidän Raamattuumme Uuteen Testamenttiin jossa sanotaan että Jeesus laitettiin luolaan ja sen aukon eteen siirrettiin iso kivi ja ulkopuolelle määrättiin kaksi roomalaista vartijaa.
Myöhemmin yöllä vartijat kuulivat kummallisia ääniä taivaalta ja valaiseva kohde laskeutui.
Vartijat olivat lamaantuneita eivätkä pystyneet liikkumaan.
 
Heidän katsellessaan kivi vyöryi pois luolan aukosta ja kolme olentoa valkoisissa vaatteissa tulivat ulos valaisevasta esineestä, menivät luolaan ja kantoivat Jeesuksen ruumiin ulos.
Yksi olennoista jäi luolaan odottamaan Jeesuksen opetuslapsia jotka tulivat seuraavana aamuna.
Sen jälkeen kuin hän oli ilmoittanut heille että Jeesus ' oli viety ' hän katosi.
 
Keel pohtii tässä että oliko tämä näytös jota ehkä on näytetty aikaisemminkin 40.000 vuotta e. Kr. , tai 4 miljoona vuotta e. Kr?
Keel toteaa että kysymys siitä syntyikö Jeesus uudelleen ei ole se tärkeä vaan että ihmisten uskomus että näin on, se on se ratkaiseva.
Jos joku¬† tahtoo että uskomme näin niin tämä ' joku ' tai ' jokin ' on onnistunut siinä.
 
Keel ajaa tässä takaa superspektria ja toteaa Charles Fortia lainaten että ' olemme
omaisuutta ' .
 
Kirjan luvussa 22 Keel toteaa että me olemme biokemikaalisia robotteja joita hallitsee
' Kahdeksannesta Tornista ' lähetetyt säteet.
Aivomme on ohjelmoitu samalla tavalla kuin tietokoneita ja joskus joitakin meistä ohjelmoidaan yllättäen uudestaan aikuisiässä.
 
Kuvitellaan tiedemiestä joka tarvitsee jonkun siivoamaan hänen salaista laboratoriota.
Hän luo ja ohjelmoi robotin joka siivoaa mutta jos robotti yrittää ulos ovesta niin silloin hän tuhoutuu.
 
Samalla tavalla Keel kertoo että historia on täynnä ihmisiä jotka ovat astuneet rajojemme ulkopuolelle ja tuhoutuneet.
Useita presidenttejä, esim. Kennedy murhattiin ja useimmiten asialla on ollut uskonnollinen fanaatikko joka päässään on kuullut käskyn suorittaa tuo tehtävä.
 
Keel kertoo kuinka hän on haastatellut satoja ufokontaktihenkilöitä jotka asuvat eri puolilla USA: ta.
Keel on pannut merkille miten hämmästyttävällä tavalla he ulkomuodoltaan muistuttavat toisiaan. Jos nämä kokoontuisivat samaan saliin niin näyttäisi siltä kuin kyseessä olisi sukukokous.
Sekä miehet että naiset ovat hoikkia, keskipitkiä ja heillä on laihat kasvot ja korkeat poskiluut ja yllättävän suuri osa uskonnollisista fanaatikoista ovat samannäköisiä.
Keel toteaa että tässä on ilmeisesti jokin geneettinen tekijä, jokin linkki, joka yhdistää näitä ihmisiä ja erottaa heitä muista ihmisistä.
 
Samalla tavalla Keel on pannut merkille että suuri osa ufokontaktihenkilöistä ovat orpoja tai heidän tietonsa taustastaan ovat hyvin heikot.
Keel pohtii tässä hybridejä. Olisiko niin että tänne on siirretty ihmisiä muilta planeetoilta?
 
Keel toteaa että ammattimainen genetikko saattaisi pitää tätä tutkimuskenttää kiehtovana.
 
Loppulausuntona tästä kirjasta sanoisin että vaikka Keel on varsin tunnettu ja arvostettu kirjailija niin luettuani tämän kirjan läpi niin huomaan ettei Keel myöskään oikein tiedä millä jalalla hänen pitäisi seisoa.
Välillä Keel puhuu superspektrista ja välillä avaruusolennoista ja välillä muinaisista sivilisaatiosta ja välillä muinaisista sivilisaatioista jotka ovat olleet yhteydessä superspektriin.
 
Kyllä näyttää siltä että Keel, vaikka pitää ilmiötä varsin mielenkiintoisena, ei itsekään pysty päättämään mistä se on lähtöisin.
 
Tämä Keelin kirjan tärkein anti on tietysti se että hän yhdistää ilmestykset ja eri okkultiset ilmiöt ja ufot yhdeksi ja samaksi ilmiöksi joka on ollut olemassa yhtä kauan kuin ihmiskuntakin.
Tämä ei ole mikään uusi asia mutta myös Keel¬† tuo tämän esille kirjassaan ja tämä on tapahtunut jo vuonna 1976.
 
Todettakoon lopuksi että Keel käyttää sanaa ' kontaktihenkilö ' hiukan eri tavalla kuin mihin olemme nykyisin tottuneet. Puhuessaan ' kontaktihenkilöstä ' niin Keel varsin usein tarkoittaa henkilöä joka on vasten tahtoaan joutunut ufoon lähihavainnon aikana.
 
Keelin kirja on kuitenkin harvinaisen mielenkiintoista luettavaa.
Suosittelen sitä kaikille.
 

Björn Borg, 25.10.2008


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |