Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Cyr, Donald (Toim.):

Crop Circle Secrets. Part Two. America's First Crop Circle

Stonehenge Viewpoint, Santa Barbara, California 1992. 96 sivua (A 4)

 
 
Allekirjoittanut kirjoitti juuri¬† äsken lyhyen esittelyn Donald Cyrin toimittamasta kirjasta ' Crop Circle Secrets ' . Seuraavana päivänä saan sitten käsiini Cyrin kirjan
toisen osan.
 
Tämän toisen osan kirjoittamiseen ovat osallistuneet Lyle Abbott, James S. Brett, Frank Cathell, Rollin W. Gillespie, Gerald S. Hawkins, Edson C. Hendricks, Montague Keen, Steve McGreevy, Michael Mideke, David J. Ride, Henry R. Schoolcraft, Roger Taylor ja Donald Wray.
Kun tutkii kirjaa lähemmin niin havaitsee että suuri(n) osa yllämainituista henkilöistä ovat sellaisia että he ovat lähettäneet kirjeitä Donald Cyrille. Cyr sitten julkaisee nämä lähetetyt kirjeet, ja laittaa samalla kirjeiden lähettäjien nimet mukaan¬† ' toimittajajoukkoon' .
 
Esittelyssäni en kylläkään kehunut ensimmäistä osaa ollenkaan, ja suurella mielenkiinnolla tutkin onko nyt toinen osa parempi laadultaan vai ei.
 
Heti alussa Cyr joutuu pyytelemään anteeksi ensimmäisessä kirjassaan olevia virheitä joista lukijat ovat ilmoittaneet. Cyr joutuu ilmoittamaan ett䬆 n. s.¬† Kuningas Arthurin¬† pyöreä pöytä ei ole nähtävänä Winchesterin katedraalissa kuten hän oli sanonut ensimmäisessä kirjassaan, vaan Winchesterin kaupungintalolla.
Eräs lukija huomauttaa myös että koko englantia taitava maailma tietää että Robin Hood asui Sherwood- metsässä Nottinghamshiressa( sen tiesi allekirjoittanutkin!), eikä Wiltshiren tasangolla kuten Cyr oli väittänyt ensimmäisessä kirjassaan.
Cyr pyytääkin nyt myös nöyräästi anteeksi sitä että hän ensimmäisessä kirjassaan oli ilmoittanut ' ratkaisseensa viljakuviomysteerin' . Cyr toteaa tässä toisessa kirjassaan että ehkä se oli vähän liikaa sanottu.
 
Tässä toisessa kirjassaan Cyr toistaa ensimmäisessä kirjassaan esilletuomansa teorian siitä että kun Prinssi Edward- ja Marion- saarilla salamoi, niin tästä salamoinnista lähtevät ääniaallot kulkeutuvat Englantiin saakka ja synnyttävät viljakuviot. Lisäksi Cyrin kirjassa tuodaan esille että nämä ääniallot synnyttävät plasmaa joka taas aiheuttaa sen että ihmiset näkevät plasmaufoja.
Ensimmäisessä kirjassa oleva pitkä kirjoitus Jupiterista on nyt pudotettu pois.
 
Minun on kyllä todettava että henkilökohtaisella tasolla niin minun on pakko hylätä Cyrin teorian, kahdesta syystä:
-Teorian loppupää, ja
-Teorian alkupää
 
Loppupää:
Jo silloin kuin esittelin Cyrin ensimmäisen kirjan niin kysyin itseltäni että jos Cyrin teoria siitä että salamoinnista lähteneet ääniaallot kulkeutuisivat Etelä- Afrikan eteläkärjen ja Etelänavan välissä sijaitsevilta Marion- ja Prince Edward- saarilta Englannin Wiltshireen saakka ja synnyttäisivät viljakuviot, niin miten on mahdollista että ne synnyttää tarkkoja geometrisia kuvioita?
Ensimmäisessä kirjassaan Cyr vastasi tähän erittäin tärkeään kysymykseen yksinkertaisesti ' että ei tiedä' .
Nyt Cyr on yrittänyt keksiä selitystä tähän tärkeään kysymykseen ja keksii sellaisen vastauksen että ' Viheltäjäaallot ' iskevätkin neljä kertaa peräkkäin samaan paikkaan jolloin ne synnyttävät neljä rivissä olevaa¬† ympyrää joista ensimmäinen
ympyrä on laajin ja seuraavat sitten pienenevät jolloin viimeisin ympyrä on pienin
rivin ympyröistä.
Tällä tavalla Cyr suurella vaivalla selittää YHDEN ympyrämäämallin ja jättävät sitten muut geometriset kuviot edelleen selittämättä.
 
Alkupää:
Cyrin teorian mukaan, jota hän tuo esille sekä ensimmäisessä kirjassaan että tässä kirjassaan, niin näiden ääniaaltojen alkulähde on edellämaittujen saarien salamoinnista syntyneet ääniaallot.
Nyt, tässä toisessa kirjassa, käykin ilmi ett䬆 yllätys, yllätys, yllätys... Cyrillä ei ole harmainta aavistustakaan siitä salamoiko saarilla ollenkaan vai ei!
Cyr on kyllä lähettänyt kirjeitä Etelä- Afrikan viranomaisille ja kysynyt mutta ei ole milloinkaan saanut vastausta...
Joten ei tässä kylläkään voida puhua mistään tieteellisestä teoriasta.
Se seikka ettei Cyr ole saanut vastausta kirjeisiin hän selittää sillä että Marion- saari nykyisin on Etelä- Afrikalle kuuluva huippusalainen sotilastukikohta.
( Internetissä olevan tiedon mukaan ei puhuta mistään sotilastukikohdasta, mutta kerrotaan että saaret julistettiin luonnonsuojelualueiksi vuonna 1995. Marion-saaressa oleva säähavaintoasema on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1947 lähtien.
Joten luulisi että ko. säähavaintoasema olisi voinut kertoa Cyrille salamoiko saarilla vai ei. )
 
Ylläolevien tietojen perusteella Cyrin teoria näyttää vähintäänkin omituiselta.
 
Kirjan loppuosassa julkaistaan myös amerikkalaisen tähtitieteilijän, professori
Gerald S. Hawkinsin, tunnettu tulkinta siitä että viljakuvioiden geometriset kuviot voidaan tulkita myös musikaalisesti sekä myös Hawkinsin tulkinnat kuvioiden matemaattisista teoreemoista.
En kuitenkaan usko ollenkaan että Hawkins olisi ollut mukana toimittamassa tämän tasoista kirjaa vaan luultavaa on että Cyr vaan on saanut luvan toistaa Hawkinsin kirjoitus kirjassaan.
 

Björn Borg, 13.3.2006


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |