Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Cremo, Michael A. & Richard L.Thompson:

Forbidden Archeology. The Hidden History of the Human Race

Bhaktivedanta Institute, San Diego, CA / Govardhan Hill Inc. ,1993. 914 sivua

 
 
Nykyisen käsityksen mukaan nykyaikainen¬† ihminen, Homo sapiens sapiens,¬† esiintyi Afrikassa ensimmäisen kerran 100 000 vuotta sitten .
Eurooppaan nykyaikainen ihminen saapui 30 000 - 40 000 vuotta sitten.
( Ss. 125, 179, 312, 367, 399 ).
 
Kun Afrikan Tansanian Laetolista löydettiin vuonna 1979 jalanjälkiä jotka Mary Leakeyn ja muiden mielestä olivat 3,6 miljoonaa vuotta vanhoja ja muistuttivat aivan täsmälleen nykyaikaisen¬† ihmisen jalanjälkiä niin käsillämme oli mysteeri.
( ss. xxii, 742- 747 ).
 
Tässä kirjassa Cremo & Thompson tuovat esille useita esimerkkejä siitä että heidän käsityksensä mukaan niin nykyaikainen¬† ihminen joka valmisti kivityökaluja on ollut olemassa Euroopassa jo 2- 2, 5 miljoonaa vuotta sitten. (s.125).
Oliko Euroopassa työkaluja valmistavia ihmisiä olemassa ehkä jo 55 miljoonaa vuotta sitten? ( s. 77).
 
Cremo & Thompson tuovat esille ajatuksen että evoluutio ei ole tapahtunut niin kuin yleisesti uskotaan, eli apinasta ihmiseen, vaan että Homo sapiens on elänyt miljoonia vuosia rinnakkain¬† ihmistä muistuttavien apinoiden kanssa.
 
Cremo & Thompson viittaavat siihen että eri maiden tiedemiehet usein ovat mielellään olleet sitä mieltä että ihminen on syntynyt ja kehittynyt juuri heidän omassa maassaan, esim. Kenyassa, Argentiinassa, Siperiassa, Kiinassa tai Kashmirissa. Cremo & Thompsonin mielestä näinhän ei voi olla vaan he kysyvät että onko mahdollista että nykyaikaisia ihmisiä on ollut olemassa tällä planeetalla ja suunnilleen samalla kehitystasolla niin kauan kuin pystymme tutkimuksissamme menemään taaksepäin historiassa? ( s. 312- 313 ).
 
Cremo & Thompson viittaavat esim. W. J. Sinclairiin joka jo vuonna 1908 toi esille löytäneensä Sierra Nevadassa kivilaattoja jotka Sinclairin mukaan oli työstetty terästyökaluilla vaikka olivat jopa 33- 55 miljoonaa vuotta vanhoja. ( ss. 377- 378).
 
Toinen esimerkki jonka Cremo & Thompson tuovat esille on että vuonna 1862 raportoitiin miehen luurangosta joka oli löydetty hiiliesiintymässä Illinoisissa
27 metriä maan pinnan alla. Hiiliesiintymä oli tutkimusten mukaan 286- 360 miljoonaa vuotta vanha! ( s. 454).
 
Cremo & Thompson toteavat että on olemassa suuri määrä todisteita siitä että nykyaikainen ihminen on elänyt kaikilla mantereilla, myös Etelä- Amerikassa kymmeniä miljoonia vuosia. ( s. 587).
 
Cremo & Thompsonin mielestä nykyaikainen ihminen on elänyt samanaikaisesti kuin ihmismäiset olennot kautta Pleistocene- ajan. ( s. 590).
 
Cremo & Thompson tulevat siihen tulokseen että:
1) On olemassa suuri määrä todisteita jonka mukaan Afrikassa aikaiseen¬†
    Pleistocene- aikaan ja Pliocene- aikaan oli olemassa olentoja jotka anatomisesti
¬†¬†¬† suuresti muistuttivat nykyaikaista ihmistä.
2) Tavanmukainen käsitys siitä että Australopithecus muistutti paljon ihmistä on
¬†¬†¬†¬† luultavasti väärä.
3) Käsitys siitä että Australopithecus ja Homo Erectus olisivat ihmisen esi- isiä on
    kyseenalainen.
4) Käsitys siitä että Homo habilis on eri laji on kyseenalainen.
5) Kaikki todisteet viittaavat siihen että olentoja jotka anatomisesti olivat
¬†¬†¬† nykyihmisen kaltaisia ovat eläneet muiden primaattien rinnalla kymmenien
    miljoonien vuosien ajan. ( s. 750).
 
Kirjan liitteessä 2 joka alkaa sivulla 795 Cremo & Thompson ottavat esille epätavallisia löytöjä joita on tehty esim. kaivoksissa:
 
-Vuonna 1830 lähellä Philadelphiaa löydettiin marmorikiven sisältä kohokirjaimia
¬†¬† muistuttavia merkkejä. Kivi löydettiin 18- 21 metrin syvyydestä.
-Vuonna 1844 löydettiin Englannissa naula joka oli hiekkakiven sisällä.
  Asiantuntijoiden mukaan kivi oli 360- 408 miljoonaa vuotta vanha.
-Vuonna 1944 Lontoon Times kertoi että kaivosmiehet olivat löytäneet kultaketjun
¬† kiven sisältä. Kivi oli 2,4 metrin syvyydellä.
-Scientific American kertoi 1852 että räjähdyksen yhteydessä oli löydetty kiven
¬† sisältä metallinen vaasi jossa oli huomattava määrä hopeaa ja oli hienosti
  koristeltu kuudella kukkakimpulla jotka oli tehty puhtaasta hopeasta.
-Illinoisista löydettiin 1871 useita ihmisen tekemiä esineitä 37, 5 metrin
¬† syvyydestä, mm. yksi kolikko jossa oli outoa tekstiä.
-Idahosta löydettiin 1889¬† 90 metrin syvyydestä useita pienoispatsaita eli
¬† figuriineja joiden iäksi mitattiin n. 2 miljoonaa vuotta!
-Illinoisista kotoisin oleva rva S. W. Culp löysi¬† vuonna 1891 hiilen sisältä
  kultaketjun.
-Vuonna 1968 löydettiin Ranskassa metallituubeja jotka olivat 65 miljoonaa vuotta
  vanhoja.
-Utahissa on löydetty kengänjälki joka on 505 miljoonaa vuotta vanha.
-Vuonna 1982 kerrottiin metallisista ontoista metallipalloista joita oli löydetty
¬† Etelä- Afrikasta ja jotka arveltiin olevan 2,8 miljardia vuotta vanhoja!
 
 
Valpas ufologi kysyy nyt tässä että miten tämä Cremon & Thompsonin kirja liittyy ufologiaan ollenkaan?
 
Vastaus tähän on yksinkertainen.
 
Varsinkin Thompson on tehnyt itsensä tunnetuksi vanhojen intialaisten Vedakirjojen asiantuntijana ja hän on usein tuonut esille käsityksensä siitä että Intiassa oli ennen vanhaan muinaisia astronautteja ja kun Thompson on tässä kirjassa toisena tekijänä ja puhutaan ' kielletystä arkeologiasta '¬† niin tulee tietysti esille kysymys että puhutaanko tässä kirjassa myös muinaisista astronauteista?
 
Ainoa tapa selvittää tämä asia on tietysti lukea läpi tämä varsin paksu, miltei
1 000- sivuinen kirja ja katsoa mitä siinä sanotaan .
 
En voinut kuvitellakaan etukäteen että kesällä 2007 istuisin torpassani ukkosen jyristessä ulkona lukemassa geologisista ajanjaksoista joita tässä kirjassa kutsutaan nimellä Holocene, Pleistocene, Pliocene, Miocene, Oligocene, Paleocene jne. , jne.
Kiinnitin myös huomiota siihen että suomalaiseen tiedemieheen Björn Kurt√©niin viitataan kaksikin kertaa tässä kirjassa.
 
Luettuani läpi tätä kirjaa niin on myönnettävä että yhdessä mielessä tätä kirjaa voi rinnastaa ufologiseen kirjaan sikäli että tässä kirjassa kerrotaan varsin tarkkaan ja yksityikohtaisesti miten ennen vanhaan tiedemiehetkin ovat riidelleet keskenään siitä miten vanhoja ovat ne vanhat kivityökalut ja työstämisjäljet joita on löydetty vanhoista luista.
 
Toiset ovat yhtä mieltä ja toiset toista mieltä ja tiedemiehet ovat hyökänneet joskus raivokkaastikin toisiaan vastaan ja piiloitelleet todisteita ja joskus on jopa väärennetty todisteita ja näin ollen tekijöiden mielestä nykyisen tieteen käsitys siitä koska ensimmäiset ihmiset ovatkaan oikeasti ilmestyneet¬† ei ole niinkään yksiselitteinen kun joku voisi väittää tai luulla.
 
Tässä mielessä tilanne muistuttaa hyvin paljon ufologiaa jossa ihmiset joskus voimakkaastikin riitelevät keskenään siitä mitä on tapahtunut tai onko jotakin ylipäänsä tapahtunut.
 
Thompsonin roolin takia tämä Cremon & Thompsonin kirja on usein mukana ufokirjallisuusluetteloissa koska luetteloiden tekijät ovat olettaneet että tämäkin kirja kertoo muinaisista astronauteista ja esim. allekirjoittanut ei tiedä vielä näitä rivejä kirjoittaessakaan¬† että puhutaanko tässä kirjassa muinaisista astronauteista vai ei.
 
Asia selvisi vain lukemalla.
 
Sivulla 150 Cremo & Thompson tuovat¬† esille että tämän kirjan tarkoitus on osoittaa että yleinen käsitys siitä että nykyihminen kehittyi Afrikassa 100 000 vuotta sitten on väärä.
Cremo & Thompson toteavat että tässä kirjassa osoitetaan että nykyihminen Homo sapiens sapiens oli olemassa jo tertiääriaikakaudella.
 
Sikäli kirja sivuaa ufologiaa että siinä puhutaan myös Bigfootista joka tekijöiden mielestä on olemassa. Tekijät viittaavat myös muihin tiedemiehiin joiden mielestä Bigfoot on olemassa.
Bigfoot on joskus havaittu ufojen yhteydessä ja esim. Kelleherin & Knappin kirjassa ' Hunt for the Shapeshifter ' josta allekirjoittanut on juuri kirjoittanut pitkän esittelyn niin kerrotaan myös Bigfooteista ufohavaintojen yhteydessä.
 
Fil. tri Richard L. Thompson on kirjoittanut esim. kirjan ' Alien Identities: Ancient Insights into Modern UFO Phenomena ' ( josta allekirjoittanutkin on kirjoittanut aikaisemmin pitkän kirjaesittelyn ) .
Tuossa kirjassa Thompson kertoo perusteellisesti Intian vanhoista Veda- kirjoista ja niissä olevista kertomuksista muinaisista lentolaitteista ja muinaisista astronauteista.
 
Allekirjoittanut ei tiennyt etukäteen että puhuvatko Cremo & Thompson muinaisista astronauteista myös tässä ' Forbidden Archeology '- kirjassa.
Asia selvisi vain lukemalla tätä miltei 1 000- sivuista kirjaa, jonka siis nyt olen tehnyt. Ja luettuani tämän paksun opuksen voin nyt sitten kertoa muille että tässä
' Forbidden Archeology' - kirjassa EI puhuta muinaisista astronauteista tai muinaisista lentolaitteista ollenkaan.
 
Mutta asia ei lopu tähän.
 
Cremo ja Thompson ovat julkaisseet myös muita kirjoja:
 
-Cremo, Michael & Richard Thompson: The Hidden History of the Human
  Race. Govardhan Hill Publishing, Badger, CA1994. ("The Hidden History..." on   
  " Forbidden Archeology"- kirjan lyhennetty versio ).
-Cremo, Michael & Richard Thompson: Forbidden Archeology's Impact.
  Bhaktivedanta Book Publishing 1998.
-Cremo, Michael: Human Devolution.2003.
-Thompson, Richard L. : Vedic Cosmography and Astronomy. Bhaktivedanta Book
  Trust, USA 1989.
 
Missä määrin näissä muissa kirjoissa sitten kerrotaan muinaisista astronauteista, niin sitä en tiedä tässä vaiheessa koska en ole lukenut niitä kaikkia. Mutta ainakin
Thompsonin mielessä nämä muinaiset astronautit ovat vahvasti esillä kuten voidaan havaita ' Alien Identities: Ancient Insights into Modern UFO Phenomena ' - kirjan esittelystäni.
 
Voin kuitenkin lopuksi kertoa että Cremon & Thompsonin ' Forbidden Archeology '
aiheutti tiedemaailmassa aikamoisen shokin.
Olisi joskus hauskaa lukea kirjan seuraajaa ' Forbidden Archeology' s Impact '
( ' Kielletyn arkeologian vaikutus ' ).
 
Ja ufologin mielessä on tietysti se että jos on ollut olemassa sivilisaatioita jotka ovat olleet huomattavasti vanhempia kuin olemme ikinä aavistaneet, niin tarkoittaako se että.............
 

Björn Borg, 23.10.2007


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |