Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Silva, Freddy:

Secrets in the Fields: The Science and Mysticism of Crop Circles

Hampton Roads 2002. 332 sivua

Matemaatikot huom! Tähtitieteilijä, professori Gerard Hawkins löysi viljakuvioista viisi geometrista teoreemaa, jotka perustuvat Eukliiden teoreemoihin, mutta kuitenkin ne puuttuvat Eukliiden kirjoista. Hawkinsin mielipide asiassa on selvä: Se äly, joka on tehnyt näitä viljakuvioita, on samalla tai korkeammalla tasolla, kuin Euklides.

Noin 10000 viljakuviota on löydetty 1980-luvulta lähtien 25 eri maassa ja niistä kertova kirjallisuus vaan lisääntyy. Tutkijat lienevät nykyisin yhtä mieltä siitä, että viljakuvioita on sekä "aitoja" että ihmisen tekemiä. Miten sitten erotetaan ihmisen tekemät kuviot aidoista? Silvan mukaan näitä erottavia tekijöitä on nykyisin monta, ja hän luettelee muutamia tekijöitä:

a) Aidoissa viljakuvioissa vilja on kaadettu usein monessa kerroksessa, ja siten, että yksi kerros on kaadettu esim. myötäpäivään, ja seuraava kerros vastapäivään, ja sitten seuraava kerros taas myötäpäivään. Tällaisia kerroksia on löytynyt jopa viisi. Ihmisen tekemässä kuviossa tällaista ei esiinny.

b) Alimman kerroksen ja maan välille jää sen verran ilmavaraa, että tutkija voi työntää kätensä maan ja alimman kerroksen väliin. Ihmisen tekemässä kuviossa vilja on maassa kiinni, koska se on väkisin painettu maahan asti.

c) Englannin maaperässä on ainakin tietyillä paikkakunnilla maassa pieniä kalkkipalloja tai -kuulia, jotka ovat niin hauraita, että lapsikin voi rikkoa niitä sormillaan. Aidoissa viljakuvioissa nämä kalkkipallot ovat ehjiä, kun ihmisen tekemissä ne ovat murskautuneet kuvioita tehdessä.

d) Aidoissa kuvioissa on usein havaittu, että korret ovat taivutettu pehmeästi kaarelle, ikään kuin sulaa lasia olisi taivutettu ja muokattu. Ihminen ei pysty taivuttamaan viljaa pehmeästi samalla tavalla katkaisematta korsia, eikä kukaan ole pystynyt toistamaan ilmiötä.

e) Tunnusomaista aidoille kuvioille, eli piktogrammeille, on myös se, että kaikenlaiset eläimet välttävät niitä, jopa kärpäset ja hyönteiset. Silva kertoo esim. kissasta, joka oli täysin rauhallinen kuvion ulkopuolella, mutta kun se laitettiin viljakuvioon, se joutui lähes paniikkiin ja etsi välittömästi ulospääsytietä. Tultuaan pois kuviosta, kissa rauhoittui taas.

f) Silvan mukaan tunnusomaista oikeille viljakuvioille on myös kaikenlaiset elektromagneettiset häiriöt, jotka vaikuttavat paitsi elektronisiin laitteisiin, myös ihmisiin. Nykyisin on olemassa runsaasti todistusaineistoa siitä, että esim. kamerat lakkaavat toimimasta, paristot tyhjenevät välittömästi tai miltei välittömästi kuvion sisällä, nauhurit eivät toimi jne. Silvan kirjassa kerrotaan myös eräästä lentäjästä, joka lopuksi kieltäytyi lentämästä tietyn viljakuvion ylitse, koska se aiheutti joka kerta moottorihäiriön. Kun Sky TV oli tekemässä dokumenttia viljakuvioista, erään maanviljelijän piti ajaa leikkuupuimuri viljakuvion halki, mutta siihen mennessä moitteettomasti toiminut puimuri sammui heti, kun se tuli kuvion kohdalle. Kun BBC puolestaan haastatteli erästä henkilöä kuvion sisällä, niin nauhurin nopeus lisääntyi itsestään niin, ettei puheesta enää saanut selvää. Kun nauhuria kokeiltiin kuvion ulkopuolella, se toimi moitteettomasti, ja kun sitä taas siirrettiin kuvion sisälle, sen nopeus lisääntyi taas. Myös ITV-yhtiö päätti haastatella erästä henkilöä saman kuvion sisällä samana päivänä, mutta pystyi käyttämään lähetyksessään vain pienen osan haastattelusta, koska suurimmassa osassa haastattelunauhassa oli jonkinlaisia häiriöitä, eikä sitä voitu käyttää.

g) Amerikkalainen ydinfyysikko Marshall Dudley on analysoinut viljakuvioista otettuja maaperänäytteitä ja on todennut suuria vaihteluja alpha-säteilyssä. Arvot ovat vaihdelleet 27 prosentista normaalitason alapuolella 198 prosenttiin normaalin yläpuolella.

Kuvioiden sisällä oleskelleet henkilöt kertovat varsin usein merkillisistä äänihavainnoista, "kuin jokin sähköinen ääni". Toiset taas ovat kertoneet hiukan lintujen viserrystä muistuttavasta äänestä. Kun astuu ulos kuviosta, ääni lakkaa heti, ja kun astuu takaisin sisään kuvioon, äänen kuulee taas. Jet Propulsion Laboratoryn tri Robert Weiss (joka mm. analysoi Nixonin Watergate-nauhat) analysoi englantilaisissa viljaympyröissä nauhoitettua ääntä, joka muistuttaa linnun liverrystä. Weissin mukaan kyseessä ei ole mikään luonnollinen ääni, eikä se myöskään tule nauhurista, vaan kyseessä on keinotekoinen ääni.

Kuvioiden sisällä oleskelleet henkilöt ovat usein myös kertoneet, että heidän terveydentilansa muuttuu. He tuntevat pahoinvointia, heitä pyörryttää ja väsyttää. Yksinkertaisetkin asiat, kuten jonkun yksinkertaisen laskutehtävän tekeminen kuvion sisällä vaikuttaa joskus mahdottomalta, ja Silva viittaa tässä erääseen kivimuodostelmaan Oxfordshiressa, jossa sama ilmiö on havaittu jo kauan. Tämän muodostelman kivistä sanotaan, että niitä ei voi laskea, koska henkilö, joka yrittää laskea niitä, menee miltei aina sekaisin laskuissaan. Usein henkilö kokee myös kadottaneensa aikaa kuvion sisällä. Toisaalta jotkut kuviot taas kuulemma parantavat ihmisiä, jotka oleskelevat kuvion sisällä.

Jo aikaisemmin kun kirjoitin esittelyn Eltjo Haselhoffin kirjasta totesin, että nyt on matemaatikkojen vuoro tutkia viljakuvioita. Tätä kehotusta on voimakkaasti toistettava myös tämän Silvan kirjan yhteydessä. Viljakuviot ja niiden sisältämät geometriset ja matemaattiset salasanomat ovat nykyisin niin monimutkaisia, ettei "tavallinen kansalainen" enää pysy mukana asioissa, kun asiantuntijat tutkivat näitä kuvioita. Silvan kirjassa on runsaasti esimerkkejä, miten matemaatikko voi löytää salaisia kuvioita ja salaisia sanomia viljakuvioista, eli sellaisia sanomia ja kuvioita, joita tavallinen kansalainen ei edes ymmärrä etsiä. Allekirjoittanut ei pysty tällaisessa lyhyessä esittelyssä kuin vihjaista, mistä on kysymys ja voin vain kehottaa asiasta kiinnostuneita matemaatikkoja itse lukemaan esim. juuri tätä Silvan kirjaa. Yritän kuitenkin pelkistetysti antaa pari esimerkkiä, mistä on kysymys:

Silva mainitsee esimerkkinä kuvion, joka ilmestyi Upton Scudamore -nimisellä paikkakunnalla vuonna 1990. Kuviossa oli ympyrä (= pallo) ja sen ympärillä kolme rengasta. Keskimmäisellä renkaalla oli neljä pienempää ympyrää (= palloa). Lisäksi varsinaisen kuvion ulkopuolella oli, kuin vahingossa tullut, pienenpieni piste. Ensi näkemällä kuvio vaikutti varsin yksinkertaiselta. Kuviotutkija John Martineau (jonka kirjat tästä aiheesta ovat kuulemma aina loppuunmyydyt) huomasi, että varsinaisen kuvion ulkopuolella oleva pienenpieni piste sijaitsi 30 astetta sivussa magneettisesta pohjoisesta ja keksi vetää suoran viivan pisteestä kuvion keskuksen läpi. Hämmästyksekseen hän havaitsi tällöin, että ne kohdat, joissa vedetty viiva leikkasi kaksi sisimpää rengasta, muodostivatkin pohjan Daavidin tähdelle. Kun sitten piirrettiin kuvioon uusi neljäs rengas, joka kulki Daavidin tähden sakaroiden kärkien läpi, niin tämä neljäs rengas kulki myös mainitun pienenpienen pisteen läpi. Toisena esimerkkinä Silva mainitsee Whiteparishissa sijaitsevan kuvion, joka tarkemmin tutkittaessa sisältääkin monimutkaisia geometrisia kuvioita, jonka lisäksi se sisältää Shivan rummun (Drum of Shiva) symbolin, joka puolestaan edustaa puhdasta musiikkiskaalaa.

Eräiden viljakuvioiden monimutkaisuudesta voidaan mainita myös toisenlainen esimerkki: Milk Hill -nimiselle paikkakunnalle ilmestyi vuonna 1991 kuvio, jossa näytti olevan jonkinlaista tuntematonta kirjoitusta. Tähtitieteilijä Gerald Hawkins kokosi kahdentoista asiantuntijan ryhmän yrittäessään tulkita sanomaa. Monta kuukautta myöhemmin, kun ryhmä oli testannut kirjoitusta 42 eri kielen ja 18000 tavallisen lauseen avulla, ryhmä tuli siihen tulokseen, että kyseessä oli ilmeisesti Augustiinin jälkeinen latinan kieli ("post-Augustan Latin"). Tämän havaittuaan ryhmä tuli siihen tulokseen, että sanoma kuului ilmeisesti : "I oppose acts of craft and cunnin" (suunnilleen "Vastustan käsityöläisen ja oveluuden tekoja"). Itse asiassa viesti on vieläkin ovelampi, koska englanninkielinen sana "craft" voi tarkoittaa paitsi käsityötä, myös "oveluutta" samalla tavalla kuin sana "cunnin" tarkoittaa oveluutta. Silvan mukaan kukaan ei ole astunut esille ja väittänyt tehneensä tuon kuvion, ja Hawkinsin ilmoituksen mukaan, jos joku sen tekisi, niin Hawkinsilla olisi latinan kieleen liittyvää kysyttävää ko. henkilöltä.

Silvan mukaan viesti oli suunnattu suoraan Doug ja Dave -nimisille henkilöille, eli niille kahdelle miehelle, jotka oman ilmoituksensa mukaan ovat tehneet suuren määrän kuviota. Dave on nykyisin kuollut, mutta sunnuntaina 27.12.1998 englantilaisissa lehdissä oli Doug Bowerin lausunto, jossa hän ilmoitti, että "tunnistamaton voima oli viljakuvioiden takana ja että tämä voima oli käskenyt heitä tehdä näitä kuvioita".

Hawkins löysi viljakuvioista myös viisi geometrista teoreemaa, jotka perustuvat Eukliiden teoreemoihin, mutta kuitenkin ne puuttuvat Eukliiden kirjoista. Hawkins julkaisi vuonna 1992 neljä löytämäänsä teoreemaa Science News -lehdessä ja pyysi lehden lukijoita selvittämään, mikä olisi se viides teoreema, joka kuuluu yhteen julkaistujen neljän teoreeman kanssa. Maailmanlaajuisen levikin ja 267000 lukijan lukijakunnasta ei kuitenkaan kukaan ilmoittanut keksineensä viidettä teoreemaa. Hawkins toisti kokeensa Mathematics Teacher -lehdessä saamatta vastausta. Vastaus löytyi kuitenkin vuonna 1995 eräästä viljakuviosta. Hawkinsin mielipide asiassa on selvä: Se äly, joka on tehnyt näitä viljakuvioita, on samalla tai korkeammalla tasolla, kuin Euklides.

Eräs kuvio, joka ilmestyi Stockbridge Down -nimisellä paikkakunnalla vuonna 1995, on Silvan mukaan matemaattisessa mielessä varsin mielenkiintoinen. Maallikot, jotka sitä katsoivat ja tutkivat, eivät ymmärtäneet siitä yhtään mitään, vaan se näytti vain epämääräiseltä kuviolta. Amerikkalainen tutkija nimeltään Barbara Hero tunnisti sen kuitenkin heti. Hero oli yli 25 vuotta tutkinut ns. "Pythagoran ympyrälambdomaa", joka on tunnettu myös "Pythagoran pöytänä". Tämä lambdoma on kaavakuva, jossa määritellään täsmällisesti musikaalisen harmonian suhde matemaattisiin suhteisiin. Hero havaitsi heti, että Stockbridge Downin kuviossa oleva "hammastus" vastasi Pythagoran lambdoman eräitä segmenttejä, jotka puolestaan edustivat oktaaveja musiikissa. Toisin sanoen tässä oli jälleen esimerkki kuviosta, jonka sanoman vain erikoistutkija ymmärsi.

Silvan mukaan viljakuvioissa on myös löytynyt tekniikkaa ja tulevaisuuden tiedettä symboloivia viestejä. Esimerkkinä Silva mainitsee eräät kuviot, jotka ovat täsmälleen Nikola Teslan laitteiden näköisiä. Silva viittaa myös David Myersin ja David Percyn kirjaan "Two-Thirds - A History of Our Galaxy", jossa tekijät tuovat esille esimerkkejä siitä, että eräiden viljakuvioiden kuviot näyttävät tulevaisuuden tekniikkaa ja tiedettä. Kun Myers ja Percy keksivät laittaa kahden miltei samanlaisen kuvion mallit päällekkäin, niin he löysivät käsityksensä mukaan viestin, jossa sanotaan, että valolla on kolme eri nopeutta.

Silva toteaakin, että yksi tapa erottaa ihmisen tekemä viljakuvio aidosta kuviosta on ottaa löydetystä kuviosta ilmakuva. Tähän kuvaan piirretään sitten geometrisia kuvioita, ja katsotaan kuinka tarkkaan geometriset kuviot sopivat löydettyyn viljakuvioon. Aidossa ympyrässä geometriset kuviot sopivat aivan TäSMäLLISESTI viljakuvioon, kun taas ihmisen tekemässä viljakuviossa geometriset kuviot saattavat sopia MELKEIN kuvioon, mutta ei aivan TäSMäLLISESTI.

Mainio esimerkki tästä on se viljakuvio, joka tehtiin Arthur C. Clarken aloitteesta ja jolle on tehty juuri mainittu testi. Clarken aloitteesta vuonna 1994 tehty kuvio ei ole symmetrinen, kun sitä mitataan ja mittauksessa käytetään ilmakuvaa pohjana. Clarken kuviota oli suunnittelemassa viisi taiteilijaa ja sen tekemiseen meni kaksi päivää kirkkaassa auringonvalossa. Tämän lisäksi tekijät käyttivät apunaan puukiiloja, jotka lyötiin pehmeään savimaahan ja joista tietysti jäi vastaavat jäljet maahan.

Hiukan ironisesti Silva kertoo myös kuviosta, joka tehtiin Uudessa Seelannissa erästä televisiodokumenttia varten. Tekijät käyttivät apunaan kaksi 40 tonnin nosturia, joihin riipustettiin yöllä kirkkaat valonheittimet. Silva ihmettelee, miksi tekijät eivät tehneet kuviota päivänvalossa, jolloin olisi säästetty nosturien vuokraan mennyt summa.

Tähtitieteilijä Hawkins on myös tutkinut eräitä kuvioita, joihin oli piilotettu yhdeksän henkilön nimikirjaimet. Ensimmäiset nimikirjaimet olivat O. L. ja seuraavat J. S. Asiaa tutkittuaan Hawkins huomasi, että O. L. tarkoitti Oliver Lodgea, joka perusti aikoinaan Englannin parapsykologisen seuran (BSPR). Vuonna 1940 kuollut Lodge oli ennen kuolemaansa kertonut, että hän yrittää kommunikoida elävien kanssa kuolemansa jälkeen, jos tämä onnistuisi. Hawkinsin käsitykselle, että O. L. tarkoittaa Oliver Lodgea, antaa lisäpainoa se seikka, että kaikki muut löydetyt nimikirjaimet (9 kpl) vastaavat edellä mainitun seuran nimekkäiden jäsenten nimikirjaimia. Hawkins toteaa, että tilastollinen mahdollisuus, että näin voisi tapahtua sattumalta, on yksi 1,7 miljardista.

Valopallojen on usein havaittu tekevän viljakuvioita ja Steve Alexander onnistui filmaamaan yhden tällaisen valopallon vuonna 1990. Vuonna 1996 julkisuuteen tuli myös videofilmi, jossa nähtiin neljä valopalloa, jotka tekivät viljakuvion. Silvan mielestä tämä neljän pallon videofilmi oli bluffi, koska ko. bluffi suunnattiin alunperin juuri Silvaan ja hän sitten selvitti, mistä filmi oli peräisin. Filmin oli valmistanut studiossaan animaatioihin erikoistunut videostudion osakas John Wabe, joka oli myös käyttänyt nimeä John Weyleigh. John Wabe myönsi myöhemmin syyllisyytensä.

Mutta kuka tai mikä on se äly, joka valmistaa ne aidot viljakuviot? Silva viittaa siihen, että ufoja usein on havaittu paikalla, josta myöhemmin on löydetty viljakuvioita. Kirjassa kerrotaan Jack Spooncer -nimisestä henkilöstä, joka eräänä yönä vuonna 1997 yllätti ufon, joka juuri oli tekemässä viljakuviota. Spooncer näki suuren kupumaisen ufon, joka oli noin 120 metriä läpimitaltaan ja joka leijui viljapellon yllä. Ufossa näkyi tuhansia valopisteitä ja koko ufo oli monivärinen "kuin hologrammi". Kun Spooncerin auton valonheittimet osui läpinäkyvään ufoon, se katosi. Seuraavana päivänä paikalta löytyi kaksi puoliympyrää pellossa, ja Spooncer on varma siitä, että ufo ei ehtinyt saada kuviota valmiiksi koska hän keskeytti sen työn.

Silvan kirja on mainio kirja viljakuvioharrastelijoille ja matemaatikoille ja siinä on runsaasti kuvia.

Björn Borg, 10.2.2005


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |