Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Schellhorn, G. Cope:

Extraterrestrials in Biblical Prophecy

Horus House, Madison, Wisconsin, 1990. 427 sivua

Allekirjoittanut luki jokin aika sitten useita kirjoja, jotka kertoivat ns. muinaisista astronauteista. Siinä yhteydessä tein erään listan tästä asiasta kertovista kirjoista. Listaa tehdessäni hämmästelin, miten monta kirjaa tästä aiheesta löytyikin. Olen kuitenkin myöhemmin saanut havaita, että näitä kirjoja onkin paljon enemmän, kuin mitä oletin aluksi, miltei joka päivä olen löytänyt taas uuden aiheeseen liittyvän kirjan. Däniken ei todellakaan ole ainoa, joka on pohtinut tätä asiaa, vaikka hän onkin tunnetuin. Mainituista kirjoista sitten jotkut keskittyvät vain Raamattuun ja toiset taas Raamattuun ja muihin uskontoihin.

Schellhorn ei näin ollen ole ensimmäinen - eikä varmasti viimeinenkään ? kirjailija, joka etsii Raamatusta kertomuksia, joita voidaan tulkita siten, että ne kertovat muinaisista astronauteista. Mutta Schellhornin mukaan toiset kirjailijat eivät ole syventyneet asiaan niin kuin hän. Myönnän että Schellhorn on syventynyt aiheeseen paljon enemmän kuin monet muut, mutta väitän hiukan vastaan sitä, että Schellhorn olisi ainoa alan huippu tällä alalla. Perustelen käsitystäni sillä, että aikaisemmin olen lukenut I. L. Cohenin kirjan "Urim and Thumim. The Secret of God", joka mielestäni on ajatuksia herättävä ja lisäksi se ilmestyi jo vuonna 1982, eli kahdeksan vuotta ennen Schellhornin kirjaa.

Schellhorn etsii kirjassaan nykyajan ihmisen teknisin silmin loogisia selityksiä Raamatussa kerrottuihin tapahtumiin. Lukijan pitää kuitenkin varautua Schellhornin varsin ärsyttävään tapaan hypätä edestakaisin Raamatussa, välillä hän viittaa johonkin kohtaan Vanhassa Testamentissa, ja seuraavaksi hän viittaa johonkin kohtaan Uudessa Testamentissa, ja sitten taas johonkin kohtaan Vanhassa Testamentissa jne. Schellhorn pohtii esim. tapausta, jolloin Moosekselle ilmestyi Herran enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantappurapensaasta. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta: "Mooses, Mooses!" Mooses vastasi: "Tässä olen". Herra sanoi: "Älä tule lähemmäksi! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka jossa seisot, on pyhä." (2 Moos.3:2-5). Schellhornin mukaan tämä saattaisi johtua staattisesta sähköstä, sähköstä tai sähkömagnetismista, joka on syntynyt avaruusaluksen laskeuduttua.

"Jokaista joka koskettaa vuorta, rangaistakoon kuolemalla, mutta häneen ei saa koskea käsin, vaan hänet on joko kivitettävä, keihästettävä tai ammuttava jousella. Syyllinen ei saa jäädä eloon, olkoon sitten ihminen tai karjaeläin. Vasta kun oinaansarvea on soitettu, kansa saa nousta vuorelle".

"Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristä ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja kuului voimakasta torventoitotusta... Siinainvuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa".

Herra sanoi Moosekselle: "Mene alas ja varoita ihmisiä, etteivät he paremmin nähdäkseen tunkeudu rajan yli lähemmäksi Herraa, sillä silloin monet kuolisivat." (2 Moos. 19:16-21).

Schellhornin mukaan tämä johtuu laskeutuvan avaruusaluksen jarrutusraketeista ja kun Herra puhuu niin ääni tulee kovaäänisestä. Lisäksi ihmisiä varoitetaan tulemasta liian lähelle, koska voivat kuolla ja tämä saattaa johtua esim. radioaktiivisesta säteilystä. (Luultavasti samasta syystä kehotetaan tappamaan ne, jotka koskettavat vuorta, mutta heihin ei saa koskea. Tämä viittaa johonkin tarttuvaan tekijään, vaikkapa johonkin biologiseen vaaratekijään. -B.B.:n huom.).

Schellhorn hyppää nyt Uuteen Testamenttiin ja Matteuksen evankeliumiin ja Jeesuksen ylösnousemukseen, jossa kerrotaan miten "maa äkkiä alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta." Schellhorn huomauttaa erikseen kirjassaan useassa kohdassa, että hänen käsityksensä mukaan sen ajan ihmiset eivät pystyneet erottamaan toisistaan avaruusalusta tai sen miehistön jäseniä, vaan kutsuu välillä itse alusta ja välillä miehistön jäseniä "enkeleiksi tai Herraksi".

Tällä tavalla täytyy ymmärtää (kun puhutaan Jeesuksen ylösnousemisesta), että taivaalta laskeutui jokin alus, josta tuli ulos miehistön jäsen, joka "tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin että he alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. (Matt. 28:2-6.). Schellhorn olettaa että miehistön jäsenelle oli päällään hohtava avaruuspuku, ja viittaa myös nykyajan ufohavaitsijoihin jotka usein ovat lamaantuneet lähellä ufoa.

Jeesuksen palattua Maan päälle hän lähtee taas neljänkymmenen päivän kuluttua: "Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän". (Apostolien teot 1:9-11.). Schellhornin mukaan asia on aivan selvä; Jeesus vietiin taas pois avaruusaluksella, ja kaksi miehistön jäsentä keskusteli havaitsijoiden kanssa.

Schellhornin mukaan myös Daniel tapasi avaruusaluksen miehistön jäsenen: "Katsellessani ympärilleni huomasin äkkiä miehen, joka oli pellavavaatteissa, uumillaan vyö parasta kultaa. Hänen ruumiinsa säihkyi kuin krysoliitti, hänen kasvonsa välkehtivät kuin salama, hänen silmänsä olivat kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävä pronssi, ja hänen äänensä oli kuin kansanjoukon pauhu. "Vain minä, Daniel, näin sen näyn. Miehet jotka olivat kanssani, eivät sitä nähneet... (Dan.10:5-7.)

Voidaan taas keskustella siitä näkikö Daniel todellakin "miehen" vai "aluksen" vai molempia. Schellhorn kiinnittää tässä huomiota myös nykyajan ufohavaitsijoihin, jotka usein yksin näkevät ufon. Lähelläkään olevat muut ihmiset eivät näe sitä.

Sakarjan kirjassa kerrotaan miten Sakarja näkee neljät vaunut, jotka ovat lähdössä neljään ilmansuuntaan. Herra sanoi: "Menkää kiertelemään maata!" (Sakarja 6:1-7.)(Englanninkielisessä Raamatussa sanotaan "Menkää partioimaan maata!" ja tämä antaakin asialle toisen merkityksen kuin suomenkielinen versio. Schellhorn onkin sitä mieltä että tässä on kyseessä todellinen partioiminen, eli järjestyksen ylläpitäminen.)

Schellhorn viittaa myös Johanneksen Ilmestyskirjaan ja kertoo miten Johannes Patmossaarella kohtasi avaruusaluksen, josta puhuteltiin Johannesta kovaäänisen kautta (="kova ääni, kuin olisi torveen puhallettu").

Schellhorn rinnastaa Johanneksen kokemuksen Hesekielin kokemukseen ja huomauttaa, että myös Johannes sai nähdä avaruusaluksen, jossa olevaa ovi avattiin ja pyydettiin Johannesta astumaan sisään. Sisällä Johannes näki "valtaistuimen" (=ohjaajan tuolin) ja jonkun joka "istui valtaistuimella" (=ohjaajan avaruuspuvussaan). Johannes kertoo myös miten hän näki "kaksikymmentäneljä muuta valtaistuinta joilla istui kaksikymmentäneljä vanhinta" (=kaksikymmentäneljä muuta avaruuslentäjää puvuissaan). Johannes, täysin samalla tavalla kuin Hesekiel, kertoo myös "neljästä olennosta, joilla jokaisella oli kuusi siipeä" (=aluksessa kiinni olevat helikopterit roottoreineen Blumrichin mallin mukaan).

Schellhorn osoittaa Raamatussa olevaa mysteeriota, josta on kerrottu Matteuksen evankeliumissa: "...vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen: ?Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa?...."

Schellhorn huomauttaa tässä, että nythän puhutaan Uudesta Testamentista, mutta Mooseksesta ja Eliasta on puhuttu jo yli tuhat vuotta aikaisemmin Vanhassa Testamentissa, eli mistä nämä kaksi nyt ilmestyivät Uuteen Testamenttiin? Schellhorn miettii tässä aikadilaatiota, eli tilannetta, jos ihminen matkustaa avaruudessa nopeudella, joka lähenee valon nopeutta, niin aika hidastuu ja ihminen vanhenee paljon vähemmän avaruudessa verrattuna Maan päällä asuvaan ihmiseen. Eli Mooses ja Elia voisivatkin olla samat ihmiset kuin Vanhassa Testamentissa.

(Vaikka Schellhorn ei tässä kiinnitä huomiota asiaan, niin Cohen on kirjassaan "Urim and Thumim. The Secret of God" huomauttanut, että jos Jeesuksen käytettävissä oli televisio tai kamerakännykkä tms., niin sen kuvaruudusta heijastuva valo selittäisi sen että "Jeesuksen kasvot loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo". - B.B:n huom.).

Schellhorn luettelee tällä tavalla useita tapauksia jotka hän on löytänyt Raamatusta.

Jotta allekirjoittanut voisi kääntää oikein Schellhornin käyttämiä sitaatteja, jotka hän on ottanut englanninkielisestä Raamatusta, niin allekirjoittanut on käyttänyt suomenkielistä Raamattua tässä kirjaesittelyssä. Tämä toimii hyvin kunnes päästään Henokin. Minulla ei ole englanninkielistä Raamattua käytettävissäni, mutta Schellhornin kirjan lopussa on luettelo Raamatun kirjoista ja siinä luetellaan Henokin ensimmäinen ja toinen kirja. Mutta nyt on vain niin, että Henokin kirjoja ei ole suomenkielisessä eikä ruotsinkielisessä Raamatussa.

Selitys tähän löytyykin suomalaisen nimimerkin Tom Pellertin artikkelista Suomen Kuvalehdessä No.35/1983, sekä Pellertin kirjasta "Raamatun arvoitus ja Halleyn komeetta" jonka Tammi julkaisi vuonna 1982. Pellert kertoo kirjassaan ja artikkelissaan Henokin kolmesta kirjasta ja miten ne on julistettu pannaan kirkon toimesta jo kauan, kauan sitten ja oli vähällä joutua täysin unohduksiin. Muinaisista astronauteista kiinnostuneille Henok on kiehtovaa luettavaa ja Schellhorn viittaakin useassa kohdassa Henokiin ja hänen avaruusmatkoihin, joita vasta nyt meidän aikamme ihmiset voivat ymmärtää oikein teknisessä mielessä.

Schellhorn lainaa myös paljon Sitchiniä, jonka mukaan muukalaiset päättivät luoda ihmisen työläiseksi avustamaan raskaassa kultakaivostyössä. Ensimmäiset yritykset epäonnistuivat kuitenkin ja he loivat ihmisiä, jotka eivät pystyneet pidättämään virtsaansa, naista joka ei pystynyt synnyttämään ja olennon, joka oli sukupuoleton. Muukalaisten Enki loi myös ensin epäonnistuneita yksilöitä, kuten silmäsairaita tai huonosydämisiä ihmisiä tai yksilöitä, joilla oli huono maksa. Schellhornin mukaan tämä muukalaisten luomistyö selittää, miksi ei ole löydetty ihmisen ns. "puuttuva rengasta", eli ei ole löydetty Homo Sapiensin fossiilia, joka olisi yli 30000 vuotta vanha, koska Homo Sapiensia ei vielä tuolloin oltu luotu. Schellhornin mukaan nämä luomiskokeet jatkuvat vielä tänäkin päivänä nykykyisten sieppausten yhteydessä.

Olen ollut kymmeniä vuosia perillä siitä, että useat uskovaiset ovat täysin kauhuissaan, kun tuodaan esille ajatuskin, että avaruusalukset ja niiden miehistöt olisivat muinoin synnyttäneet näitä vanhoja kertomuksia. Schellhorn toteaa kuitenkin, että vaikka näin olisikin, niin asia ei ole mitenkään ristiriidassa Raamatun kanssa. Päinvastoin, niin sen ajan enkelit (avaruusalusten miehistöt?) usein tuovat esille sen tosiasian, että he ovat vain Jumalan sanansaattajia. Se seikka, että muinaisten aikojen ihmiset rinnastivat sanansaattajat itse Jumalaan, on nykyisen tekniikan valossa ymmärrettävä erehdys.

Schellhornin kirja on todellinen aarreaitta henkilölle, joka tahtoo tulkita Raamattua nykytekniikan silmin.

Björn Borg, 09.10.2003


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |