Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Ross, Hugh & Samples, Kenneth & Clark, Mark:

Lights In the Sky and Little Green Men

Navpress, Colorado Springs, Colorado 2002. 254 sivua

Tähtitieteilijä, fil. tri Hugh Ross: "Ufot ovat olemassa! Ne ovat selvästi todellisia eivätkä ne noudata fysiikan lakeja".

UFO-Finland ry julkaisi kirjani "Tähtitieteilijät ja ufot" toukokuun lopussa 2004. Pari viikkoa kirjan julkaisemisen jälkeen sain luettavakseni kaksi uutta kirjaa, jotka on kirjoitettu kahden tähtitieteen tohtorin toimesta. Toisen on kirjoittanut tähtitieteilijä, fil. tri Hugh Ross yhdessä fil. tri Mark Clarkin ja Kenneth Samplesin kanssa. Toisen on kirjoittanut tähtitieteen tri William R. Alschuler. Näiden kahden tähtitieteen tohtorin välillä on sellainen ero, että Ross sanoo itseään kristityksi ja kristillinen kustantaja on myös julkaissut hänen kirjansa. Alschulerista taas en tiedä, pitääkö hän itseään kristittynä vai ei.

On sanomattakin selvää että on varsin mielenkiintoista verrata näiden kahden tähtitieteilijän kirjoja keskenään, varsinkin kun molemmat kirjat on julkaistu samana vuonna, eli vuonna 2002.

Rossin kirjassa kerrotaan, että Ross on tutkinut nimenomaan kvasaareja ja galakseja. Mark Clark puolestaan on kansainvälisten suhteiden fil. tri ja Kenneth Samples on mm. teologian maisteri. Kirjassa selostetaan aluksi ufologiaa yleisesti ja havaintojen luokituksia Hynekin luokituksen mukaisesti ja myös millä tavalla ufohavaintoja voidaan selittää luonnollisilla selityksillä. Tässä todetaan kuitenkin, että tietty osa ufohavainnoista kaikesta huolimatta jää ilman selitystä.

Tämän jälkeen Ross selostaa tähtitieteilijöiden yleiseen tapaan, miten valtavat välimatkat ovat avaruudessa ja miten mitättömät mahdollisuudet on löytää avaruudesta älyllistä elämää, mm. sen johdosta, että Maan kaltaisia planeettoja tuskin löydetään. Ne aurinkokuntamme ulkopuolella olevat planeetat, jotka nyt jo on löydetty, ovat kaikki sellaisia, ettei niissä voisi olla ihmisenkaltaista elämää.

Jäljelle jää kuitenkin se fakta, että ufoja on olemassa. Ross kutsuu näitä ufoja nimellä RUFOS (Residual UFOs) eli 'jäännösufoja, eli sellaiset ufot, jotka ovat vastustaneet selitysyrityksiä'. Ross toteaa. että nämä Rufot selvästi jättävät fyysisiä jälkiä luontoon ja havaitsijaan, mutta käyttäytyvät kuitenkin ei-fyysisellä tavalla, eli saapuvat yllättäen, katoavat usein yllättäen, tekevät mahdottomia käännöksiä ilmassa, muuttavat muotoaan, jne. Ross toteaa myös, ufotutkijaa John Keelia lainaten, että monen havaitsijan mielestä ufo oli elävä ja osasi lukea havaitsijan ajatuksia.

Ross sulkee pois mahdollisuuden, että ufot olisivat avaruudesta ja on sitä mieltä, että ufot sen sijaan ovat 'interdimensionaaleja', eli ovat lähtöisin toisesta, kuin meidän fyysisestä todellisuudestamme. Kun lähemmin tarkastelee tätä vaihtoehtoja, niin Ross on tullut siihen tulokseen, että ufot itse asiassa ovat eläviä demoneja, jotka ottavat haluamansa ulkomuodon ja tätä tukee Rossin mielestä se seikka, että havaitsijat usein kertovat, miten ufo vaihtaa muotoaan tai jakautuu osiin tai yhtyy suurempaan ufoon. Demoni voi ottaa itselleen millaisen muodon tahtoo.

Kirjassa pohditaan myös sitä, miksi vain jotkut silminnäkijät näkevät ufon, kun toiset taas eivät näe sitä. Neljästä paikalla olevasta ihmisestä kaksi voi nähdä ufon, kun muut kaksi taas eivät näe mitään. Tähän liittyy myös se, että sama havaitsija saattaa havaita ufoja usein kun taas joku läheinen ihminen ehkä ei milloinkaan näe ufoa. Mistä tämä johtuu?

Kirjassa viitataan Raamattuun ja Jeesuksen varoitukseen, että ihmisen ei pidä harrastaa okkultteja asioita. Kirja luettelee kaikenlaisia okkulteja harrastuksia ja toteaa, että harrastamalla näitä kiellettyjä asioita, ihminen avaa itsensä demoneille ja itse asiassa kutsuu heidät luokseen. Näihin okkultisiin harrastuksiin kuuluu kanavointi, automaattikirjoitus, telepatia, teleportaatio, dematerialisaatio, levitaatio ja psykokinesia. Muualla kirjassa on jo lueteltu seanssit, Quijalauta, astrologia, spiritualismi, noituus, kädestälukeminen ja psyykkinen 'lukeminen'. Näin ollen okkultismia harrastava joutuu alttiiksi ufoille ja näkee ja kokee niitä, kun taas sellainen, joka ei harrasta okkultismia ei näe eikä koe yhtään mitään milloinkaan.

Tässä yhteydessä mainitaan erittäin pahana asiana kontaktiliikkeet, ja esim. ns. kanavoitsijat. Kirja uhraakin paljon tilaa tunnetuille kontaktiliikkeille. Tässä tuodaan myös esille, että ufojen ja niiden 'miehistöjen' tarkoitus on johtaa ihmistä harhaan ja valehdella ihmisille (='tulemme avaruudesta', vaikka eivät tulekaan). Ufojen tarkoituksena on johdattaa ihminen pois uskonnosta ja Jumalasta.

Miten voidaan pelastautua ufoilta jos niin tahtoo? Kirjassa on vastaus tähän: Kääntymälle Jumalan puoleen ja ryhtymällä kunnon kristityksi ja kieltämällä kaikki okkultismi, jopa siinä tapauksessa, että joku läheinen harrastaa sitä.

Tässä kirjassa on lyhyesti mainittu ufologian tunnetuimmat ns. "julkkistapaukset", kuten Arnold, Roswell, Area 51 ja kaikki tunnetuimmat kontaktilahkot. Sen sijaan tästä kirjasta puuttuu tyystin kaikki maininta ns. tavallisten ihmisten havainnoista. Erittäin suuri osa kirjasta ei kerro ufoista eikä ufologiasta, vaan keskittyy tähtitieteeseen ja ihmisen kehitysoppiin (DNA, RNA, elämän mahdollisuudet avaruudessa).

Kuten aikaisemmin todettiin, niin tämän kirjan kirjoittajat ilmoittavat olevansa kristittyjä ja kirjan on julkaissut Navigator-nimisen kristillisen yhdistyksen oma kustantamo Navpress. Kirjan sanoma onkin tietysti nähtävä tässä valossa.

Björn Borg, 18.6.2004


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |