Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Roach, Ted:

The Physics of a Flying Saucer

Roach Industries Pty Ltd, Sydney, Australia 1997. 120 sivua

"Tämä kirja ei sovi tavalliselle lukijalle, vaan matemaatikoille ja fyysikoille. Roach kirjoittaa mm. uusiksi Newtonin 1. lain ja selostaa Yhtenäisen Kentän Teorian."

Kirjan alussa insinööri Roach selostaa lyhyesti Isä Gillin ja Travis Waltonin ufohavainnot ja siirtyy sitten aika nopeasti tarkastelemaan Raamatusta löytämiään ufohavaintoja, joista esimerkkinä mainittakoon Hesekielin kokemukset. Roachin mukaan sekä Jeesus että Johannes Kastaja olivat koeputkilapsia ja Betlehemin tähti oli ufo. Roachin mukaan myös Nooan arkki oli avaruusalus.

Newton oli väärässä sanoo Roach. Hänen mukaan ei ole olemassa mitään voimia, jotka vaikuttavat planeettoihin, eikä painovoima ole mikään voima. Roach kysyykin, että jos painovoima ei ole mikään voima, niin mikä se sitten on? Roachin mukaan AJAN ymmärtäminen on edellytys sille, että ymmärtäisimme mitkä lait määräävät kappaleen liikettä. Roachin mukaan aika vaihtelee kautta maailmankaikkeuden. Jos jokin kohde lähestyy jotakin massaa, kuten Maata, sen aika hidastuu.

Roach ottaa mukaansa joukon teorioitaan ja menee tapaamaan yliopistonsa fysiikan professoria, joka periaatteessa myöntää, että Roachin teoriat pitävät paikkansa. Oppilaille opetetaan kuitenkin, että on olemassa voimia, jotka pitävät planeetat paikoillaan, koska se on helpoin tapa selittää asiaa.

Roachin mukaan aika on yhtä kun liikettä. Hänen mukaan on olemassa "aikapisteitä", jotka ovat lähtöisin kaikesta materiasta ja niitä on miljardeja neliösenttimetrillä ja nämä pisteet, eli hiukkaset, liikkuvat kaikkiin suuntiin avaruudessa. Niitä hiukkasia, jotka liikkuvat suorassa linjassa, Roach kutsuu gravitoneiksi, koska ne synnyttävät gravitaatiokenttiä (Roach huomauttaa, että tämä määritelmä poikkeaa tavanmukaisesta gravitonin määritelmästä). Nämä gravitonit läpäisevät kaiken materian ja liikkuvat paljon valoa nopeammin. Roachin mukaan gravitoneja syntyy kaikesta materiasta. Gravitoneja syntyy, kun materia on hajoamistilassa, ja Roachin mukaan kaikki materia onkin hajoamistilassa, ja näin on ollut maailmankaikkeuden syntymästä saakka.

Roach toteaa, että kun on tutkittu ufojen laskeutumispaikkoja, niin ei ole löydetty mitään viitteitä polttomoottoreista eikä ydinmoottoreista. Sen sijaan on löydetty heikkoja magneettikenttiä. Roach huomauttaa myös, että ufojen miehistö näyttää hyvin kestävän massiiviset g-voimat. Roachin mukaan ufot käyttävätkin todennäköisesti aikakenttää voimanlähteenään. Tämä tapahtuu sillä tavalla, että ufo synnyttää keinotekoisen gravitonkentän ufon alapuolella sijaitsevien gravitongeneraattorien avulla. Tämän jälkeen miehistö suuntaa kentän siihen suuntaan minne se tahtoo mennä, ja ufo ajautuu tämän gravitonkentän mukana kuin vene koskessa.

Roach selostaa myös ns. Philadelphia-koetta, jossa väittämän mukaan saatiin amerikkalainen hävittäjä "Elridge" katoamaan näkyvistä. Roachin mukaan Einstein oli aktiivisesti mukana tässä kokeessa. Moni on suhtautunut skeptisesti tähän väitettyyn kokeeseen, mutta Roach suhtautuu siihen vakavasti.

Kun Roach vuonna 1995 hakee kahta patenttia, niin hänen patenttihakemuksensa lähetetäänkin Australian puolustusministeriölle ja turvallisuusministeriölle, josta ne myöhemmin kyllä vapautetaan. Roach löytää myös kodistaan elektronisen vakoilulaitteen.

Allekirjoittaneen on tässä vaiheessa todettava, että en ole pätevä selostamaan Roachin ajatuksia ja ehdotuksia tyydyttävällä tavalla. Tämä edellyttäisi, että minun pitäisi ensin ryhtyä Einsteinin ja Newtonin asiantuntijaksi, ja sen jälkeen, Roachin mukaan, osoittaa missä he ovat olleet väärässä, ja tämä kyllä ylittää taitoni tällä hetkellä.

Voin kyllä kertoa, millä tavalla Roach tahtoisi muuttaa Newtonin 1. lakia:

Newtonin 1. laki Newtonin mukaan: "Kappaleen liike pysyy muuttumattomana ja se muuttuu vain, jos siihen vaikuttaa jokin ulkopuolinen voima. Tämä koskee myös liikkeen suuntaa. Suunnan muuttamiseenkin tarvitaan voimaa. Liikkeen aikaansaamiseksi on käytettävä voimaa." (Allekirjoittanut on poiminut Internetistä tämän Ismo Elon suomenkielisen määritelmän).

Newtonin 1. laki Roachin mukaan: "Kappale pysyy liikkumatta tai liikkuu muuttumattomalla nopeudella suorassa linjassa tai kaarteessa, mikäli se ei muuta aikayksikköään."

Palaan nyt siihen mitä sanoin tämän esittelyn alussa: Tämä kirja on täynnä matematiikkaa, fysiikkaa ja erilaisia matemaattisia laskelmia. Roachin ajatusten seuraaminen vaatii lukijalta hyvää fysiikan tuntemusta ja allekirjoittanut on voinut poimia vain muutamia ydinkohtia hänen kirjastaan.

Tässä voidaankin todeta, että kirjan nimi on sen kannessa "The Physics of a Flying Saucer", mutta sisälehdellä kirjan nimi on saanut pidemmän nimen, eli "The Physics of a Flying Saucer and A Unified Field Theory" (=Lentävän lautasen fysiikka ja yhtenäisen kentän teoria).

Luulen, että tämä kirja voi olla erittäin mielenkiintoinen fyysikoille, mutta ns. tavalliselta lukijalta se vaatii kyllä tietoja, jollaisia hänellä ehkä ei ole.

Björn Borg, 24.9.2005


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |