Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Redfern, Nicholas & Roberts, Andy:

Strange Secrets: Real Government Files on the Unknown

Paraview Pocket Books, New York, NY. 2003. 324 sivua

Paitsi ufoista, tässä kirjassa kerrotaan monesta asiasta, jotka eivät liity ufologiaan. Kirjassa kerrotaan vanhoista "viljakuvioista", Nooan arkista Ararat-vuorella, ihmisten äkillisestä palamisesta, taikauskon hyväksikäytöstä sodankäynnissä, telepatiasta, taikavarvusta jne. ärsyttävää tässä kirjassa on se, että eri lukujen otsikot ovat sellaisia, etteivät ne kerro mistä aiheesta on kysymys. Se selviää vasta lukemalla.

Kun kirjassa kerrotaan ufoista, niin allekirjoittanut huomaa jonkin ajan kuluttua, että teksti vaikuttaa jotenkin tutulta. En tarkoita sitä, että itse asiat olisivat tuttuja ennestään, vaan että itse teksti sellaisenaan vaikuttaa tutulta. Tämä tunne vahvistuu mitä enemmän lukee ufoista kertovaa lukua, ja vähitellen allekirjoittaneen mielessä herää pieni epäilys...

Pienen tutkimisen ja vertailun tuloksena asia sitten selviääkin: Teksti on aivan sama kuin Redfernin jo vuonna 1998 julkaistussa kirjassa "The FBI Files. The FBI's UFO Top Secrets Exposed", josta allekirjoittanut on jo aikaisemmin kirjoittanut esittelyn. Totuuden nimessä on todettava, että "The FBI Files" oli allekirjoittaneella vain lainassa, enkä pysty enää tutkimaan sitä ja vertailla sitä "Strange Secrets":iin, mutta vertailemalla muistiinpanoja väittäisin kyllä, että kirjojen teksti on sama suureksi osaksi. Eikä missään mainita sanallakaan, että samaa tekstiä on aikaisemmin julkaistu toisessa kirjassa.

Kun kirjan muutkin kertomukset ovat tuttuja sille, joka niistä joskus on lukenut, niin syntyy aika selvä kuva tämän kirjan syntyvaiheista: "Yrittäkää nyt pojat saada markkinoille taas joku kirjantapainen".

Björn Borg, 4.9.2004


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |