Suomen Ufotutkijat ry - F U F O R A

ETUSIVULLE
Kirjasivu

Partridge, Christopher H. (toim.):

UFO Religions

Routledge/Taylor & Francis Group, London & New York, N. Y. 2003. 383 sivua

"Jumalaa etsimässä."

Partridge: "Käsitykseni mukaan monet ufoyhteisössä ovat kovasti työtä tekeviä ja älykkäitä henkilöitä, jotka, mahdollisuuksiensa mukaan, ovat omistautuneet korkeimman tason tutkimuksille."

Ufologiassa on useita "alaosastoja", joista ns. kontaktiliike edustaa yhtä alaosastoa. Kontaktiliikkeelle on tunnusomaista, että ns. kontaktihenkilöt ovat (useimmiten) jatkuvassa yhteydessä avaruusolentoihin (usein) ei-fyysisellä tasolla. On huomattava, että ns. kontaktiliike ei ole sama kuin ufologian valtavirtailmiö, jolla tarkoitan tavallisten ihmisten tekemiä yllättäviä havaintoa. Kun ns. kontaktihenkilöitä on ollut kourallinen, niin tavallisten ihmisten tekemiä havaintoja on arkistoitu ainakin 150.000.

Tämä ero kontaktihenkilöiden ja "tavallisten" henkilöiden välillä on joillekin hyvin vaikea tajuta, ymmärtää tai hyväksyä. Jotkut tutkijat sysäävät sekä kontaktihenkilöt ja tavalliset henkilöt samaan joukkoon, ja sillä selvä. (Näin tekevät esim. Bartholomew ja Howard kirjassaan "UFOs and Alien Contact"). Vaikkakin muutamia rajatapauksia on olemassa, niin ainakin allekirjoittanut tahtoo ylläpitää tätä kahtiajakoa, koska mielestäni kyseessä on kaksi aivan eri asiaa. Esim. kirjassani "Tosiasioita ufoilmiöstä" omistan kontakti-ilmiölle täysin tietoisesti vain muutaman rivin. Tämä ilmiö, josta moni käyttää "kontaktiliike" -sanaa, kulkee toisten suussa nimellä "kultti-ilmiö" ja nyt viime vuosien aikana ovat uskontotieteilijät yhä useammin ryhtyneet puhumaan uusista "uskonnoista".

Christopher Partridge on kerännyt tähän kirjaan akateemisten uskontotieteilijöiden kirjoituksia ufoilmiöstä uskonnollisena ilmiönä. Seuraavat kirjailijat ovat osallistuneet tämän kirjan tekemiseen:

1) Cristopher Partridge: Understanding UFO religions and abduction spiritualities.

2) George D. Chryssides: Scientific creationism: a study of the Ra¬Ělian Church. Ufologian kannalta on mielenkiintoista todeta, että Chryssides toteaa kirjoituksessaan, että "varmasti on olemassa esineitä, jotka lentävät ja joita ei pystytä tunnistamaan". Raelismista Chryssides käyttää määrätietoisesti ilmaisua "Raelialainen Kirkko" ja sanoo sitä "ateistiseksi uskonnoksi" (??). Raelin mukaan Jeesuksen aika on loppunut, ja nyt on Raelin aika alkanut. Raelin mukaan avaruustiedemiehet loivat ihmisen. Näitä avaruustiedemiehiä ovat luoneet toiset avaruustiedemiehet, joita taas toiset avaruustiedemiehet ovat luoneet, jne. Jumalasta ei tässä jutussa puhuta.

Ruotsin TV 4:ssa lähetetään 16.10.2003 ohjelma, jossa tunnettu tri Phil videohaastattelee Raelia. Tri Phil kysyy Raelilta, miksi hänet pitää kutsua nimellä "Hänen Pyhyytensä" (kuten Paavia)? Rael vastaa, että hän on Quebeckissä sijaitsevan UFOlandin Paavi. Rael on suuttunut ja toteaa, ettei tri Phil menee kysymään katolilaisten Paaviltakaan, että miksi häntä kutsutaan nimellä "Hänen Pyhyytensä"? Rael on niin suuttunut, että katkaisee haastattelun ja poistuu studiosta.

3) Sosiaalipsykologi, tri Diana Tumminia: When the archangel died: from revelation to routinisation of charisma in Unarius. Kontaktiliike Unarius on telepaattisesti yhteydessä Avaruusveljeksiin, joilta he vastaanottavat Loputonta älyä edustavia viestejä. Unarius odottaa lentävää lautasta, joka saapuisi Myton-planeetalta ja jonka jälkeen Maahan saapuisi 33 avaruusalusta. Unariuksen johtaja Ruth Norman on myös arkkienkeli Uriel, hänen miehensä on ollut Jeesus, ja lahkon jäsen Antares on aikaisemmin ollut Saatana. Vaikka Unariuslaiset edustavat arkkienkeliä, entistä Jeesusta ja Saatanaa, niin ainakaan tässä kirjassa ei nyt mainita Jumalaa.

4) Simon G. Smith: Opening a channel to the stars: the origins and development of the Aetherius Society. Aetherius-liike sai alkunsa, kun entinen lontoolainen taksinkuljettaja George King vuonna 1954 tapasi Aetherius-nimisen Mestarin, eli Venuksella asuvan avaruusolennon. Aetherius ilmoitti Kingille, että hänestä tulee Tähtienvälisen Parlamentin puhemies. Vuonna 1958 King sai uuden Raamatun, joka tunnetaan nimellä "The Twelve Blessings". Smithin mukaan Aetherius-liike ei kuitenkaan pidä itseään uskonnollisena liikkeenä. Jumala on luonut kaiken elollisen, mutta muuten Aetherius-liike puhuu Kosmisista Mestareista. Jeesus, Buddha ja Krishna ja muut uskonnolliset johtajat olivat avaruusolentoja.

5) Uskontotieteen professori James R. Lewis: Legitimating Suicide: Heaven's Gate and New Age ideology. Heaven's Gate oli pieni lahko, jonka jäsenet uskoivat, että Hale-Bopp komeetan takana oli suuri ufo, joka oli tullut noutamaan lahkon jäsenet. Päästääkseen tähän ufoon, lahkon jäsenien oli tehtävä itsemurha, jonka he sitten tekivätkin (39 miestä ja naista). Vaikka lahkon perustajat pitivät itseään Jeesuksena (Applewhite) ja jopa Jumalana (Nettles), niin Jumalasta ei puhuta paljonkaan tässä jutussa. Sen sijaan Lewis kirjoittaa tässä jutussa monesta muustakin asiasta, kuin Heaven's Gatesta.

6) Sarah Lewis: The URANTIA Book.

7) Theodore Gabriel: The United Nuwaubian Nation of Moors. Ufologiassakin törmää välillä uusiin asioihin. Allekirjoittanut oli kyllä joskus lukenut jostakin kirjasta, että USA:ssa on olemassa yksi mustien kontaktiliike, mutta tässä kirjassa saan lukea siitä tarkemmin ensimmäisen kerran. Kyseessä on liike, josta käytetään nimeä "The Nuwaubian Nation of Moors". Liikkeen on perustanut New Yorkissa vuonna 1935 syntynyt Dwight York.

Allekirjoittanut ei ole syventynyt niin tarkkaan tämän liikkeen vaiheisiin, mutta saan sen käsityksen, että se on aika sekavalla tavalla suuntautunut välillä sinne ja välillä tänne. Alunperin se oli mustien muslimien aloittama liike, mutta myöhemmin siihen otettiin mukaan myös muiden uskontojen edustajia. Yorkilla itsellään on ollut ainakin 8 eri nimeä ja liikkeellä itsellään on ollut ainakin kuusi eri nimeä, aina sen mukaan, mihin liike kullakin hetkellä on ollut suuntautunut (intiaaneihin, afrikkalaisiin, sudanesilaisiin, egyptiläisiin, juutalaisiin, kristillisiin tai muslimeihin). Tällä hetkellä liike on suuntautunut Egyptiin ja on kotipaikkakunnallaan Eatontonissa, Putnam Countyssa, Georgiassa, rakentanut pyramideja, sfinxin, obeliskeja ja portteja, joita koristaa egyptiläiset hieroglyfit. Liikkeen mukaan ensimmäiset egyptiläiset tulivat Rizq-planeetalta, joka oli tuhoutumassa. Rizq-planeetan tuhosi sen kolmen auringon liian voimakas säteily ja asukkaat pakenivat Maahan avaruusaluksessa, joka oli kooltaan yhtä iso kuin planeetta. Liike kutsuu näitä vanhoja egyptiläisiä nimellä Annunaqi Eloheem (kuten myös Sitchin muuten kutsuu Sumeriaan saapuneita avaruusolentoja!).

Allahiin viitataan siinä, että liikkeen nimi kerran oli Allahin Apulaiset. York itse yritti eräässä vaiheessa luoda itselleen myös juutalaisen identiteetin. Gabriel käyttää tästä merkillisestä liikkeestä toistuvasti "kultti" -sanaa ja kertoo, että Nuwaubialaiset yrittävät itse irrottautua uskonnollisesta leimastaan.

8) Christopher Helland: From extraterrestrials to ultraterrestrials: the evolution of the concept of Ashtar. Amerikkalainen kontaktihenkilö van Tassel oli yhteydessä avaruusolento Ashtariin, joka oli "Quadra-sektorin Share partioaseman komentaja, kaikki projektit, kaikki aallot..." Ashtar varoitti vetypommin räjäyttämisestä. Van Tasselin mukaan Raamattu on oikeassa sikäli, että se kertoo avaruusolennoista oikealla tavalla. Jumalasta van Tassel kuitenkin käyttää nimeä "Lordi Jumala". (Nimi on aika vaikea kääntää suomeksi, koska englanninkielinen sana "Lord" tarkoittaa myös Jumalaa. - Allekirjoittaneen huom.). Tuella-niminen kanavoitsija on sanellut useita viestejä, jotka ovat peräisin Ashtarilta ja Ashtar-Commandilta. Ashtar on kotoisin Venukselta, mutta Jumalasta ei puhuta tässä jutussa sen kummemmin.

9) Uskontotieteen professori Andreas Grünschloss: UFO faith and ufological discourses in Germany. Grünschloss selostaa saksalaista ufologiaa yleisesti, ja viittaa kahdeksan kertaa Dänikeniin (joka on sveitsiläinen).

10) Jaakko Närvä: The Finnish UFO tradition, 1947-94. Närvä selostaa yleisesti suomalaista ufologiaa.

11) Ideahistorian professori Garry W. Trompf: UFO Religions and cargo cults. Käsitteeseen "Cargo-cult" törmää aina välillä englanninkielisessä kirjallisuudessa. En ole perillä siitä, onko sitä milloinkaan suomennettu, mutta englannin kielen sana "cargo" tarkoittaa suomeksi kuormaa tai lastia. Toisten kirjailijoiden mukaan ilmiö sai alkunsa toisen maailmansodan aikana Polynesian saaristossa, kun amerikkalaisia sotilaita rantautui saarille, jossa asui alkuasukkaita, jotka eivät milloinkaan aikaisemmin olleet nähneet valkoisia tai lentokoneita, nykyaikaisia aseita, radioita tai ylipäänsäkään nykyajan tavaroita. Kun sotilaat sitten lähtivät, alkuasukkaat yrittivät kutsua heitä takaisin rakentamalla kömpelöitä jäljitelmiä kiitoradoista, lentokoneista, radiomastoista jne. Alkuasukkaat toivoivat, että sotilaat palaisivat ja toisivat taas mukaansa tavaroita, eli lastia, eli kuormaa (=cargo).

Trompf puolestaan kertoo, että hänen käsityksensä mukaan "kuormakultti" sai alkunsa jo ensimmäisen maailmansodan aikoihin Papuan Uudessa Guineassa. Trompf vertailee ja rinnastaakin esim. Papuan "kuormakulttia" ufokultteihin. Kirjan sivulla 232 Trompf sanoo, että "on oikeutettua kytkeä yhteen ufo-odotukset kuormakultti-ilmiöön". Tämä lause ja käsitys aiheuttaa ainakin allekirjoittaneelle ongelman. Se aiheuttaa mielestäni ongelman siitä syystä, että esim. Papuan kuormakultissa alkuasukkaat ovat ENSIN tavanneet ja joutuneet tekemisiin muukalaisten kanssa. Sen JäLKEEN kun muukalaiset ovat poistuneet, on kultti syntynyt. kun alkuasukkaat ovat toivoneet muukalaisia TAKAISIN. Jos nyt katsotaan ufologiaa, ja rinnastetaan ufokultteja kuormakultteihin, niin tämähän tarkoittaisi sitä, että hyväksytään se, että oikeat ufot ovat joskus käyneet täällä ja nyt ufokulttilaiset tahtovat niitä TAKAISIN. Muutenhan rinnastus kuormakultin ja ufokultin välillä ontuu?

12) Valtiotieteen apulaisprofessori Jodi Dean: Alien doubts: Reading Abduction Narratives Post-Apocalyptically.

13) Uskontotieteen apulaisprofessori Mikael Rothstein: UFO Beliefs as syncretistic components.

14) Englannin kielen ja kansantarinoiden apulaisprofessori Daniel Wojcik: Apocalyptic and millenarian aspects of American UFOism.

15) Tri Brenda Denzler: Attitudes towards religion and science in the UFO movement in the United States.

16) Uskontoteorioiden professori Robert A. Segal: Jung on UFOs. Segal kirjoittaa psykologi Jungista ja hänen käsityksistään ufoista. Jumala mainitaan ohimennen sivulla 322 ja sivulla 325 todetaan, että "pyöreinä esineinä ufot ovat Jumalan symboleja". Tähän voidaan vain sanoa, että nykyisin useat ufohavaitsijat puhuvat kolmiomaisista, neliskulmaisista, laatikkomaisista ja ties minkä muotoisista ufoista, joten tuo symbolismi on sikäli vaikeuksissa nykyisin. Segalin jutun viitteissä sanotaan, että "...that Jung wrote to several newspapers and to US Air Force Major Donald Kehoe, who headed a government investigation of UFO sightings". (="...että Jung kirjoitti usealle sanomalehdelle ja Yhdysvaltojen ilmavoimien majuri Donald Kehoelle, joka johti hallituksen tutkimusta ufoilmiöstä"). Allekirjoittaneella ei ole enää Jungin kirjaa lähettyvillä kirjoittaessani tätä esittelyä. Siksi en voi tarkistaa, onko Jung kirjoittanut juuri tuolla tavalla tai onko Segal lainannut Jungia epätarkasti. Kylmä totuus on kuitenkin se, että tuo lauseenpätkä pitää sisällään kokonaista kolme virhettä, joista kaksi on luokiteltava pahoiksi virheiksi:

- Nimi on Keyhoe eikä Kehoe.

- Keyhoe ei suinkaan ollut ilmavoimien majuri, vaan hän oli eläkkeellä oleva merijalkaväen majuri.

- Keyhoe ei todellakaan johtanut mitään hallituksen ufotutkimusta, vaan oli tunnetusti yksityisen NICAP-järjestön puheenjohtaja.

17) Uskontotieteen tohtori John A. Saliba: The psychology of UFO phenomena.

On huomattava, että tämä kirja ei kerro lainkaan tavallisten ihmisten tekemistä yllättävistä havainnoista, eli varsinaisesta ufologiasta, vaan nimensä mukaisesti juuri kontaktiliikkeistä, tai ufouskonnoista, kuten kirja sen ilmaisee. Allekirjoittaneen on myönnettävä, etten ole kontaktiliikkeiden asiantuntija. En ole syventynyt aiheeseen, koska kiinnostukseni on ollut suuntautunut nimenomaan ns. "tavallisten ihmisten tekemiin yllättäviin havaintoihin". Tästä syystä minun on myös vaikeata kirjoittaa esittelyä kirjasta, joka on keskittynyt nimenomaan kontakti-ilmiöön. Voin kuitenkin kertoa muutamasta havainnosta, jonka olen tehnyt tutustuessani tähän kirjaan:

Uskontotieteilijät ovat kiinnostuneita nimenomaan kontakti-ilmiöstä ja ns. valtavirran ufoilmiö, eli tavallisten ihmisten tekemät havainnot, näyttää olevan melko tuntematon monelle uskontotieteilijälle. Kun he sitten joskus, usein ohimennen, puhuvat tavallisten ihmisten havainnoista, niin tulee sitten tietämättömyys esille. Otan seuraavan esimerkin:

Partridgen jutussa sivulla 5 todetaan, että "se oli Arnoldin havainto, joka aloitti modernin ajan havaintojen aallon". (Nykyisin ufoilijat ovat hyvin perillä siitä, että esim. vuonna 1947 useat ihmiset olivat nähneet ufoja jo ennen Arnoldia. Esim. Ted Bloecher, joka on tutkinut vuoden 1947 sanomalehtiä on todennut, että Arnoldin havainto oli vasta 39:s vuonna 1947, sekä että samana päivänä tehtiin 19 muutakin havaintoa. Lehtien mukaan vuonna 1947 tehtiin yhteensä 850 havaintoa).

Nyt voidaan myös kysyä, että mikä on uskonto? Miten uskontoa määritellään? En ole alan asiantuntija, mutta mietittyäni asiaa hetken, niin luulen, että uskonnolla tarkoitetaan ilmiötä, johon liittyy yksi tai useampi Jumala, jota verraten suuri määrä ihmisiä palvoo. Kristityillä on oma Jumalansa, muslimeilla on Allahinsa, buddhalaisilla on Buddhansa. Hinduilla taas on ymmärtääkseni monta Jumalaa.

Ovatko nämä kontaktiliikkeet sitten uskonnollisia ilmiöitä? Ovatko nämä kontaktiliikkeet verrattavissa esim. vapaakirkkoihin? Onko näillä kontaktiliikkeillä Jumalaa, jota he palvovat? Voidaanko ylipäänsä puhua jostakin "uskonnosta" näiden kontaktiliikkeiden yhteydessä?

Yllä olevasta tekstistä ilmenee mielestäni aika selvästi, että kun puhutaan ufokulteista, niin lahkolaisia on usein aika vähäinen määrä. (Rael on taas poikkeus, koska hän ilmoittaa kannattajaluvukseen 55.000 henkilöä). Muilla lahkoilla on aika vähäisiä kannattajamääriä.

Toisaalta kun tutkitaan, onko Jumala mukana kuvioissa näissä lahkoissa, niin nähdään, että tilanne on aika sekava. Toisilla Jumala on mukana kuvassa, toisilla ei. Toiset taas ovat sillä kannalla, että avaruusolennot ovat Jumalia (mutta ilmeisesti ei Maailman luojia). Toisten mielestä avaruusolennot ovat vain avaruusolentoja, ilman mitään Jumalaa. Tällöin voidaankin kysyä, että täyttääkö yksikään näistä lahkoista tai kulteista uskonnon tunnusmerkit? Mielestäni käsite "uskonto" on liian juhlallinen useimmissa tapauksissa ja "kultti" tai "lahko" sopisi paremmin. Brenda näyttää olevan samaa mieltä kanssani, kun hän sanoo sivulla 297, että uskonnolliset näkökohdat usein on yliarvioitu ufoliikkeessä.

Vai pitääkö asiaa ymmärtää sillä tavalla, että koko se ajatus, että avaruudessa on olentoja ja elämää, edustaa uutta uskontoa? Mutta jos näin on, niin eihän siinä ajatuksessa ole mitään uutta. Onhan jo meidän omassa Raamatussamme viitteitä siitä, että avaruudessa on muuta elämää. Vai pitääkö asiaa ymmärtää siten, että koko ufologia sellaisenaan edustaa uutta uskontoa? Sitä vastaan kyllä moni ufologi protestoisi ja ilmoittaisi, ettei hänen harrastuksessaan ole mitään uskonnollisuuteen viittaavaa.

Ufotutkijoille ja -harrastajille on lohdullista lukea Partridgen esipuheesta seuraava teksti: "Käsitykseni mukaan monet ufoyhteisössä ovat kovasti työtä tekeviä ja älykkäitä henkilöitä, jotka, mahdollisuuksiensa mukaan ovat omistautuneet korkeimman tason tutkimuksille."

Björn Borg, 14.5.2005


© Suomen Ufotutkijat
Suomen Ufotutkijat ry  - Arkkitehdinkatu 14 B  - 33720 TAMPERE  |  Tel. +358405170553  |  Webmaster  |