Suomen Ufotutkijoiden pääsivulle

Ufohavaintokannan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1) YLEISTÄ

Suomen Ufotutkijat ry on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakasrekisteriimme liittyen.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai järjestelmän tietoturvamuutosten yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.

2) REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Nimi: Suomen Ufotutkijat ry
Osoite: Arkkitehdinkatu 14 B, 33720 Tampere
Y-tunnus: 0155545-4

Tietosuojavastaava: Heikki Kulju, dante (at) japo.fi

3) KENEN HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME ?

Ufohavaintokantaan havaintoilmoituksen tehneiden henkilöiden henkilötiedot.

4) MINKÄ TYYPPISIÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME ?

Käsittelemme rekisterissä seuraavia asiakkaitamme koskevia henkilötietoja: nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymävuosi.

5) MISTÄ LÄHTEISTÄ HENKILÖTIETOJA SAADAAN ?

Havainnoitsijan täyttämän havaintolomakkeen yhteydessä. Lisäksi havainnoitsija voi myös täyttää ilmoituksen paperisella lomakkeella, jonka saa esimerkiksi jonkin Suomen Ufotutkijat ry:n järjestämän tapahtuman yhteydessä. Havainnon voi myös ilmoittaa puhelimitse, jolloin tiedot saadaan puhelun yhteydessä.

6) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE, KÄYTTÖTARKOITUKSET JA VAIKUTUKSET

Henkilötietoja tarvitaan, jotta havainnoitsijaan saadaan pidettyä yhteyttä esimerkiksi ufotapauksesta lisätietojen kysymistä varten.

7) HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8) HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN (ETA) ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9) HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISEN PERIAATTEET

Henkilötietoja ei poisteta missään vaiheessa järjestelmästä, mutta ne voidaan anonymisoida kun ufotapaus on suljettu tutkinnan osalta ja tietoja ei näin ollen enää tarvita.

10) REKISTERÖIDYN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Oikeuksiisi kuuluu soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

Sinun tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti. Lisäksi sinun tulee varmentaa henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11) REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Paperiset henkilötiedot ovat tietoturvallisessa lukitussa kaapissa toimistollamme. Digitaaliset henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti käyttämäämme tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Havaintoilmoituksen tekijän henkilötiedot kryptataan tietokantaan tallennuksen yhteydessä, eli ne ovat salattuina tietokannassa. Järjestelmien tietoturvallisuutta testataan säännöllisesti.

12) YHTEYDENOTOT

Lue Tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta Toimi näin -kohdasta ohjeet, kuinka menetellä:

Tietojen tarkastuspyyntö: https://tietosuoja.fi/kun-haluat-tarkastaa-tietosi
Tietojen oikaisupyyntö: https://tietosuoja.fi/kun-haluat-oikaista-tietojasi
Tietojen poistopyyntö: https://tietosuoja.fi/kun-haluat-poistaa-tietosi
Tietojenkäsittelyn rajoituspyyntö: https://tietosuoja.fi/kun-et-halua-etta-tietojasi-kasitellaan

Lähetä pyynnöt tietoineen sähköpostitse osoitteeseen dante (at) japo.fi.

Voit myös lähettää pyynnöt kirjepostitse alla olevaan osoitteeseen:

Suomen Ufotutkijat ry
Arkkitehdinkatu 14 B
33720 Tampere